Bookmark and Share

פרקים מורחבים - פועלות ונשים

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר פועלות ונשים

המדור עוסק בפועלן של הנשים בתנועת העבודה למן ראשית הקמתה של תנועת הפועלות בארץ ישראל בתקופת 'הישוב' ועד לשנות ה-70 במאה העשרים.

כתבה: ד"ר בת שבע מרגלית - שטרן.
ערכה: ד"ר אביגיל פז - ישעיהו.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.