Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חברת החשמל

חברת החשמל אחראית על יצור חשמל, הובלתו וחלוקתו לכל תושבי ישראל. החברה הוקמה בשנת 1923 על ידי פנחס רוטנברג שקיבל זיכיון לכך מממשלת בריטניה. החברה הקימה תחנות כח ופרשה רשת חשמל בישראל. בשנת 1954 הולאמה החברה והיתה לחברה ממשלתית.
תאריך: 29-03-1923

בשנת 1921 קיבל פנחס רוטנברג מממשלת בריטניה זיכיונות להפקת חשמל בארץ ישראל. אחרי שגייס את ההון הנדרש והתגבר על התנגדות גורמים שונים בפרלמנט הבריטי, בממשלת המנדט, בציבור הערבי בארץ ישראל ובהסתדרות הציונית, הקים רוטנברג ב-29 במארס 1923 את חברת החשמל הארצישראלית. ב-10 ביוני 1923 נחנכה תחנת הכח הראשונה של חברת החשמל בתל-אביב. בשנת 1925 נחנכו שתי תחנות נוספות בחיפה ובטבריה. שלוש התחנות הראשונות הופעלו בתחילה בדיזל.

במרס 1926 קיבל רוטנברג זיכיון להקמת תחנות כח הידרואלקטריות שיופעלו באמצעות מי נהרות הירדן והירמוך. בשנים 1932-1927 הוקמה תחנת כח הידרואלקטרית בנהריים, בצומת הנהרות הירדן והירמוך. אחרי הפעלת התחנה בנהרים ביוני 1932 נפרסה לראשונה רשת חשמל ארצית שחיברה את כל תחנות הכח.

בתקופת עליה חמישית (1939-1933) התפתחה התעשיה בארץ ישראל באופן מואץ וכן גדלה במידה ניכרת האוכלוסיה היהודית בערים. כדי לענות על הביקוש הגובר לחשמל הוקמו תחנות כח קיטוריות בחיפה (נחנכה בשנת 1935) ובתל-אביב (רדינג א', נחנכה בשנת 1938).

משנותיה הראשונות היה לחברת החשמל קשר הדוק עם ה'הגנה'. אחרי מאורעות 1929 הוקמו בנהריים בשיתוף ה'הגנה' שתי מחלקות שמירה שכללו פועלים בשילוב אנשי משטרה ואשר צוידו בנשק לגאלי. ממאורעות 1939-1936 ואילך ניסו הערבים לפגוע בישובים היהודיים באמצעות השחתה של עמודי חשמל ופגיעה בקווי מתח ובמתקנים. בימי המאורעות יצאו פועלי החברה יום יום לתקן את הנזקים גם באזורים העוינים והמסוכנים ביותר. בתחילה אובטחו העובדים על ידי נוטרים, ובהמשך הוקמו בדרום ובמרכז יחידות פו"ש מיוחדות שעסקו בשמירה על קווי החשמל ומומנו על ידי חברת החשמל.

בתקופת המאבק נגד השלטון הבריטי המשיכה החברה לשתף פעולה עם ה'הגנה'. בבניין תחנת הכוח רדינג בתל-אביב, שעליו שמרו חיילים בריטים, הותקנו סליקים של ה'הגנה', ובזמן עוצר פעלה שם מפקדת ה'הגנה' בעיר, ששיגרה וקיבלה הודעות באמצעות משמרות הפועלים המתחלפות או בעזרת האחראי לביטחון בתחנת הכוח. החברה תרמה את משאביה ואנשיה גם לתעש. קישר בין הצדדים חיים סלבין, מהנדס בחברה, שהיה גם מראשוני התעש ולימים מנהלו. במאורעות תרפ"ט עבד סלבין בנהריים ויצר שם פצצות להגנה על האיזור. בשנת 1938, כשהיה אחראי לתחנת רדינג, עסקו העובדים בתחנה גם בייצור כלי נשק וחלקי חילוף עבור ה'הגנה'. בסדנאות התחנה הוצבו מכונות ששימשו לצרכי תעש בלבד. במשרדי החברה הוקצו 'משרדים טכניים' למהנדסים שפיתחו תוכניות עבור תעש. במגרשי התערוכה הסמוכים לתחנת הכוח פעל מפעל של תעש, שעבד כביכול בשירות התחנה. בשדה תעופה קטן ליד אשדות יעקב שהכשירו עובדי החברה בנהריים וצעירים מהסביבה נערכו אימוני טיס של חברי ה'הגנה'.

במלחמת העולם השניה התנדבו רבים מעובדי החברה לצבא הבריטי למשטרת המנדט כגפירים (שוטרים מוספים), ל'הגנה' ולפלמ"ח. במהלך המלחמה כשהתעורר חשש לחבלות בתחנות הכוח הושבעו חלק מהעובדים לגפירים שצוידו בנשק ליגאלי ובאמצעי מיגון.

במלחמת העצמאות הפעילו עובדי החברה את תחנות הכוח והבטיחו את תקינות קווי החשמל ואספקתו בכל אזורי הארץ, לרבות בשטחי הקרבות. ב-14 במאי 1948, יום קום המדינה, נכבשה תחנת הכוח בנהריים על ידי כוחות הלגיון הירדני ונהרסה. תחנות הכח האחרות הורחבו במטרה לפצות על אבדן כושר היצור. בשנים 1954-1949 המשיכה חברת החשמל בפיתוח והרחבה של התחנות הקיימות כדי לענות על צרכי המשק הגדלים. מאחר והיה חשש ליכולתה לעמוד בצרכי המשק בשל הוצאות המימון הכבדות, רכשה מדינת ישראל בינואר 1954 95% ממניות החברה ובכך למעשה הולאמה חברת החשמל והיתה לחברה ממשלתית.

בשנת 1958 נחנכו תחנת הכח באשדוד ותחנת רדינג ג' בתל-אביב. בשנים הבאות הורחבו תחנות הכח הקיימות בהתאם לביקוש הארצי. בעקבות משבר הדלק העולמי שלאחר מלחמת יום הכיפורים החלה בחדרה בניתה של תחנת הכח הפחמית הראשונה. התחנה נחנכה בשנת 1982 ובשנת 1990 נחנכה תחנה פחמית חדשה נוספת באשקלון. בשנות ה-80 החלה גם הפעלתן של טורבינות גז תעשיתיות במטרה לענות באופן מיידי על הביקוש הגדל.

בעקבות גילוי מרבצי גז טבעי בים מול חופי ישראל וחתימת הסכמים לאספקת גז ממצרים, החל בשנת 2004 תהליך של הסבת חלק מתחנות הכח הפחמיות לשימוש בגז, שהוא זול יותר ופחות מזהם את הסביבה.

בשנת 1996 הסתיים הזכיון המקורי של חברת החשמל ומאז היא פועלת במסגרת חוק משק החשמל.