Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

קופת חולים הכללית

נוסדה בשנת 1920 עם הקמתה של ההסתדרות הכללית וסיפקה שירותים רפואיים לחברי ההסתדרות על פי עקרון העזרה ההדדית. היתה למוסד הרפואי הגדול ביותר בישראל וסיפקה מגוון רחב של שירותים רפואיים לחברי ההסתדרות בכל רחבי הארץ. בעקבות 'המהפך' בשנת 1977 נחלש מעמדה של קופת חולים והיא נקלעה למשבר קשה. בשנת 1994 נותק הקשר בין החברות בהסתדרות הכללית לבין החברות בקופת חולים הכללית. בשנת 1999 שונה שמה של הקופה ל'שירותי בריאות כללית'.
תאריך: 1920

בתקופת עליה שניה החלה התארגנויות ראשונות של פועלים במסגרת של קופת חולים משותפת, אשר סיפקה שירותי בריאות בסיסיים שכללו טיפול רופא ומתן תרופות. קופת החולים הראשונה נוסדה בשנת 1912 במסגרת הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה. באותה שנה הוקמה גם קופת חולים במסגרת הסתדרות הפועלים החקלאיים בגליל. בשנת 1915 הוקמה קופת חולים במסגרת הסתדרות הפועלים החקלאיים בשומרון. קופות החולים הללו הוקמו עבור ציבור הפועלים החקלאי, במקביל להן התארגנו פועלי העיר בקופת חולים נפרדת משלהם.

עם תום מלחמת העולם הראשונה, במקביל להתארגנותו הפוליטית של ציבור הפועלים בארץ, הקימו מפלגות הפועלים, 'אחדות העבודה' ו'הפועל הצעיר' סניפים של קופת חולים משלהן. בהדרגה החלו הקופות האלו לצרף אליהן גם פועלים עירוניים.

עם הקמתה של ההסתדרות הכללית, בשנת 1920 הוחלט על הקמתה של קופת חולים אחת משותפת לציבור הפועלים. בשנת 1921 נוסדה קופת חולים הכללית המשרתת את כל חברי ההסתדרות הכללית. הקופה פעלה לפי עקרון העזרה ההדדית: מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד לפי צרכיו. המבוטחים שילמו לפי הכנסתם, ללא התחשבות בגילם ובגודל משפחתם, וקיבלו עזרה רפואית, הם ובני משפחתם, ללא קשר לגובה התשלום. הנחות בתשלום ניתנו למובטלים, סטודנטים, פנסיונרים, עולים חדשים וחיילים משוחררים. בהתאם לעקרון העזרה ההדדית הוגש הסיוע הרפואי בכל רחבי הארץ: בעיר ובכפר, בישובים הקטנים והגדולים, בספר ובאזורי הפיתוח. השירות בסניפים השונים ניתן ברמה מקצועית זהה ובתשלום ארצי זהה. בהמשך נחתמו הסכמים בין ההסתדרות לבין 'הפועל המזרחי' ו'פועלי אגודת ישראל' למתן שירותים רפואיים לחברי תנועות אלו במסגרת קופת חולים הכללית.

תחילה ניתנו השירותים בעיקר בדרך של הפניה לטיפול אצל רופאים פרטיים, אך כבר בשלב מוקדם נפתחו גם מרפאות שבהן רופא או חובשת. לאחר מכן החלה קופת החולים בהקמת מרפאות בישובים שונים ואף הקימה בתי חולים. בית החולים הראשון הוקם בשנת 1923 בעמק יזרעאל (בתחילה בעין חרוד ואחר כך הועבר לעפולה). בשנות ה-30 הוקם בסמוך לפתח תקווה בית החולים בילינסון. כבר בשנת 1920 הקימה קופת חולים קרן נכות לחולים כרוניים וכן הקימה שירותי עזר לרפואה, כגון בתי הבראה (הראשון - 'ארזה' - שהוקם במוצא בשנת 1924). במהלך השנים התרחבה והתפתחה מערכת השירותים הרפואיים בקופת החולים הכללית, שהיתה לקופת החולים הגדולה בארץ. השירות הרפואי המקיף שניתן בקופת החולים כלל: מרפאות מכל הסוגים, בתי חולים, מעבדות, מכונים לבדיקות הדמיה, מכוני פיזיותרפיה, מרפאות לטיפולי שיניים, שירותי רפואה מונעת, שירותי רפואה תעסוקתית ועוד.

מוסדות קופת חולים היו: ועידה - אשר נבחרה אחת לארבע שנים. צירי הוועידה היו נציגי המפלגות המיוצגות בהסתדרות. מספר הצירים מכל מפלגה נקבע לפי יחסי הכוחות בוועידת ההסתדרות באותה תקופה; ועד מפקח ארצי - אשר נבחר על ידי הוועידה ושימש כמוסד העליון של קופת החולים בין ועידה לוועידה; מליאת מרכז קופת חולים - אשר נבחרה על ידי הוועד המפקח הארצי ושימשה כהנהלה המורחבת של הקופה. התכנסה אחת ל-4-3 שבועות; לשכת המרכז - ההנהלה הפעילה המצומצמת של הקופה. התכנסה לישיבות אחת לשבוע.

במשך שנים היה לקופת החולים הכללית מקום מרכזי במערך השירותים של ההסתדרות. קופת החולים הכללית היתה הגורם החשוב ביותר במערכת הבריאות בישראל והיוותה מקור כוח של ההסתדרות הכללית ושל תנועת העבודה בישראל. במשך שנים מנעו ההסתדרות ומפלגות הפועלים נסיונות שנעשו להנהגת ביטוח בריאות ממלכתי במדינת ישראל. לאחר 'המהפך' בשנת 1977, פחתה תמיכתה של הממשלה בקופת חולים הכללית. הירידה במעמדה של ההסתדרות והתפתחות קופות החולים האחרות, שבהן שילמו המבוטחים דמי ביטוח רפואי בלבד, ללא תשלומים נוספים להסתדרות, הגבירו את קשייה של קופת חולים הכללית. בשנת 1994 נחקק במדינת ישראל חוק בריאות ממלכתי. באותה שנה השתלטה סיעת 'רם' על ההסתדרות וניתקה את החברות בקופת חולים הכללית מהחברות בהסתדרות הכללית. כתוצאה מכך נפסקה מעורבותה הישירה של קופת חולים בזירה הפוליטית. בשנת 1999 שינתה קופת חולים הכללית את שמה ל'שירותי בריאות כללית'.

כיום 'שירותי בריאות כללית' היא עדיין ארגון הבריאות הגדול בישראל המעניק שירותים רפואיים ליותר מ-3.8 מיליון לקוחות באמצעות כ-1300 מרפאות, 14 בתי חולים, כ־400 בתי מרקחת ומאות מכונים ומעבדות.