Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-11

הקונגרס הציוני האחד עשר התכנס בווינה ב-9-2 בספטמבר 1913 ודן בבעיות ההתיישבות העובדת בארץ ישראל. אוסישקין ווייצמן העלו הצעה להקים אוניברסיטה עברית בירושלים.