Bookmark and Share

ראש האתר התיישבות

מדור זה עוסק בהתיישבות השיתופית לגווניה: בקיבוץ ובקיבוץ הדתי, במושבי הפועלים, מושבי העובדים ומושבי העולים, וכן בהתאגדויות הארציות של התנועות הקיבוציות והמושביות.

כתב: פרופ' הנרי ניר.
ערכה: ד"ר אביגיל פז - ישעיהו.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.