Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אשמורת [תש"ה-תשי"ב] 1944-1951

שבועון המשמרת הצעירה של מפא"י. תת כותר: בטאון הדור הצעיר.
   1944 - 1951
   שפה: עברית
הוצאה: מפלגת פועלי ארץ ישראל, המשמרת הצעירה, תל אביב

שבועון המשמרת הצעירה של מפא"י. ממשיך את 'על המדוכה'.‫ בשנים תש"ה-תש"ז הופיעהעיתון בשמות: 'משמרת צעירה', 'בשער', 'משמרת', 'אנו משמרת', 'הננו משמרת', 'זאת משמרת', 'לנו משמרת'. לאחר הקמת המדינה שימש העיתון גם כביטאון של 'מועדון צעירי מפא"י' (מסגרת לפעילים הצעירים שהקימה מפא"י). 'אשמורת' שימש במה לביקורת של חברי 'המועדון' על מוסדות המפלגה ועל 'הגוש'. בעקבות הביקורת נוצרה מתיחות בין זלמן ארן, מזכיר מפא"י, לבין מערכת העיתון, שהביאה לסגירתו של העיתון. עורכי אשמורת במהלך השנים היו: שמעון הורן, אהוביה מלכין ומאיר בראלי.