Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

מחיינו 1938-1952

בראש הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקבוץ המאוחד. ‬
   1938 - 1952
   שפה: עברית
הוצאה: משק תל יוסף

הקטוגרף מכתב מכונה עד 1948.