Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

בשער [תש"ו-תשי"ג] 1945-1952

תת כותר: דו שבועון ארצישראלי לדור הצעיר.
   1945 - 1952
   שפה: עברית
הוצאה: החטיבה הצעירה של מפ"ם

הופיע כדו שבועון בשם זה עד שנת 1948 בהוצאת המפלגה לאחדות העבודה - פועלי ציון. בשנים 1952-1948 הופיע כשבועון וכדו שבועון ונקרא 'בשער: בטאון החטיבה הצעירה של מפלגת הפועלים המאוחדת'.