Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

דפים לספרן בקיבוץ 1965-1983

בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך, ברית התנועה הקיבוצית - ועדת התרבות, ועדת הספריות. ‬ בהכפלה. המשכו: 'דפים לספרן בהתיישבות'.
   1965 - 1983
   שפה: עברית
הוצאה: תל-אביב