Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

שיתוף [תש"ח-תשמ"ט] 1948-1989

בטאון מרכז הקואופרציה. תת כותר: בטאון לעניני קואופרציה כלכלה וחברה. תת כותר נוסף: ירחון הקואופרציה למלאכה, חרושת ושירותים ציבוריים.
   1948 - 1989
   שפה: עברית
הוצאה: חברת העובדים העברים השיתופית הכללית בארץ ישראל, תל אביב

כתב העת מפרסם סקירות על המתרחש בתחום הקואופרציה בארץ ובעולם, דיווחים על קואופרטיבים חדשים שהוקמו ועל קואופרטיבים ותיקים, וכן דיונים על נושאים שונים מתחום הקואופרציה.