Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]שומר הצעיר 1931-1943

בטאון 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר'. משנת 1936 בטאון 'השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית'. ירחון, דו שבועון ושבועון (מ-1939).
   1931 - 1943
   שפה: עברית
הוצאה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה

מראשית דרכה הוציאה תנועת 'השומר הצעיר' בארץ ובחו"ל עיתונות וכתבי עת. תחילתו של כתב העת בחוברות בהוצאה חד-פעמית שפרסמה התנועה מתחילת התארגנותה בארץ. החוברות נקראו בשמות שונים: 'השומר הצעיר', נובמבר 1931; 'הד השומר הצעיר', ינואר 1932; 'עלי השומר הצעיר', אפריל-מאי 1932; 'השומר הצעיר', יוני 1932; 'דבר השומר הצעיר', יולי-אוגוסט 1932; 'קונטרס השומר הצעיר', ספטמבר-אוקטובר 1932; 'מצע השומר הצעיר', דצמבר 1932, 'במת השומר הצעיר', ינואר-פברואר 1933. בהמשך הופיע 'השומר הצעיר' כשבועון.