Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]שבוע בקיבוץ הארצי [תשי"א-] 1951-1989

שבועון פנימי של "הקיבוץ הארצי". מתשל"ג נקרא: "השבוע".
   1951 - 1989
   שפה: עברית
הוצאה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תל-אביב

שבועון פנימי של תנועת "הקיבוץ הארצי". נוסד בשנת 1951 כאמצעי להעברת מידע מהמוסדות המרכזיים של התנועה וכבמה להעלאת נושאים בעלי עניין לחברי התנועה, חלקם מהתחום הכללי וחלקם מהתחום התנועתי. בין השאר עלו לדיון היחסים שבין "הקיבוץ הארצי" לבין מפ"ם, בעיות של קולקטיביות רעיונית, היחס לחברי מפלגות אחרות ב"קיבוץ הארצי", היחס לבנים עוזבים ועוד. בנוסף לכך עסק הבטאון בנושאים כלליים, בסקירות על הנעשה בקיבוצים ובמידע על אירועים שונים.