Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

צרור מכתבים [תרצ"ו - תשי"א] 1936-1951

תת כותר: עלון לאינפורמציה פנימית. לפני שם הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקיבוץ המאוחד - המזכירות.
   1936 - 1951
   שפה: עברית
הוצאה: הקיבוץ המאחד, עין-חרוד

כתב עת זה הנו המשכו של "אגרות מבפנים" , בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שיצא בין השנים 1934-1929.