Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

[ה]משק השתופי [תרצ"ג-תשמ"ח] 1932-1988

תת כותר: בטאון לשאלות כלכלה, קואופרציה ומשק העובדים.‬ דו-שבועון, ירחון.
   1932 - 1988
   שפה: עברית
הוצאה: ברית הפיקוח של חברת העובדים, תל אביב

תחילתו של כתב העת כתוספת דו שבועית ל"דבר". בהמשך יצא לאור כירחון מטעם "המשביר המרכזי". כתב העת עסק בענייני כלכלה ומשק הפועלים. תשומת לב רבה הוקדשה לבעיות הקואופרציה החקלאית, ובעיקר לקואופרציה הצרכנית ולשלוחות השיווק שלה.

הגליונות שנדפסו בשנים בשנים תרצ"ג-תש"ח יצאו לאור על ידי מוסדות שונים של חברת העובדים. ‬כתב העת לא הופיע בשנים תש"ט-תשי"ב. הגליון האחרון של העיתון הופיע בחודש אב תשמ"ח.