Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

יד לקורא [תרצ"ח - תש"ד] 1938-1944

תת כותר: : כתב עת לספרנות, לביליוגרפיה ולארכיונאות. שינויים קלים אחרי השם יד לקורא. משנת תש"ו המשיך באותו שם כעתון חדש.
   1938 - 1944
  
הוצאה: הקיבוץ המאחד, ועדת התרבות, עין חרוד