Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

חוברת [תרצ"ה-] 1934-1938

בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - משתלות הקבוץ המאוחד (בשנויים קלים). ‬ הקטוגרף מכתב-מכונה בצד אחד של הדפים. ‬ מאב תרצ"ה ואילך יצא לאור בשם: חוברת להדרכה.
   1934 - 1938
  
הוצאה: הקיבוץ המאחד, משתלות, תל-אביב