Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

דפים למסביר 1948-

תת כותר: לפעיל ולחבר המפלגה. בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המרכז - מחלקת ההסברה. ‬ המספרים הקודמים למס’ 4. 1953 בשם: אגרת למסביר.
   1948
  
הוצאה: מפלגת הפועלים המאוחדת - מחלקת הסברה, תל-אביב