Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

למרחב [תשט"ו-] 02-06-1954-31-05-1971

יומון של 'התנועה לאחדות העבודה-פועלי ציון'. בתחילה דו-שבועון ושבועון. תת כותר: שבועון מדיני בשנת 1971 התמזג עם 'דבר'.
   02-06-1954 - 31-05-1971
   שפה: עברית
הוצאה: אחדות העבודה, תל אביב

עיתונה של "אחדות העבודה-פועלי ציון". החל להופיע ב-2 ביוני 1954 כדו-שבועון. בעקבות הפילוג במפ"ם חזרה 'אחדות העבודה-פועלי ציון' להיות מפלגה עצמאית ובדצמבר 1954 הפך 'למרחב' ליומון שלה. העיתון שימש את המפלגה עד לאיחוד שלה עם מפא"י ורפ"י במסגרת 'תנועת העבודה הישראלית'. מאז היה העיתון בבעלותו של 'הקיבוץ המאוחד'. עורכי העיתון היו ישראל אבן-נור,אברהם תרשיש, משה כרמל ודוד פדהצור. בשנת 1971 התמזג 'למרחב' עם 'דבר'.

שמו של העיתון העיד על שאיפה לפתיחות, אולם בפועל ביטא העיתון את עמדותיה של "אחדות העבודה-פועלי ציון", ורבים מהמאמרים הראשיים נכתבו על ידי ישראל גלילי. עם זאת 'למרחב' היה ברמה עיתונאית גבוהה ותפוצתו חרגה מעבר לחברי המפלגה. תרם לכך המדור הספרותי 'משא', שתחילתו כדו-שבועון שיצא לאור בשנים 1954-1951 כבמה עצמאית של סופרים ואמנים המקורבים למפ"ם. אחרי הפילוג במפ"ם הפך 'משא' למדור הספרותי של 'למרחב'. אחרי האיחוד עם העיתון 'דבר' היה 'משא' למדור הספרותי השבועי של 'דבר'. המדור נערך במשך שנים רבות על ידי אהרן מגד.