Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

הד החינוך [תרפ"ז-] 1926-

בטאון הסתדרות המורים. תת כותר: ירחון לענייני חינוך וחברה. בעבר שבועון ודו-שבועון. כיום ירחון.
   1926
   שפה: עברית
הוצאה: הסתדרות המורים בישראל

הביטאון עוסק בעניינים המקצועיים של ציבור המורים, בפעולותיה של הסתדרות המורים ובבעיות חינוך והוראה. ‫ משנת תשמ"ה כולל חוברת נוספת בשם 'זכויותיך'.