Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

חיפה אל עמל (חיפה העובדת) 1955-1962

שבועון מועצת פועלי חיפה. עסק בבעיות האיגוד המקצועי, תרבות ונושאי הקשורים בפועל הערבי. הופץ בכ- 2,000 עותקים.
   1955 - 1962
   שפה: ערבית