Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

חוואר (רב שיח)

ירחון בעריכה ובהשתתפות משכילים ערבים. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של הסתדרות. שינה שמו בשנת 1975 ל'אל ג'יל אל צאעד' (הדור הצעיר). הופץ בכ- 1,500 עותקים.
  
   שפה: ערבית