Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

גלים 1940-1942

עלון גרעין הנוער העובד. מעל לשם הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - קבוצת הים בתל אביב. ‬ בהכפלה.
   1940 - 1942
  
הוצאה: תל-אביב