Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]שבוע 1950-

שבועון הקיבוץ הארצי. החל להופיע באוקטובר 1950.
   1950
   שפה: עברית


לפניו הופיע הבטאון "ידיעות מזכירות הקיבוץ הארצי". (משנת 1943 וע שנת 1950).