Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

בקיבוץ [תש"י-תש"ם] 03-1950-11-1979

תת כותרים: עלון לאינפורמציה פנימית, בטאון הקיבוץ המאוחד. שבועון פנימי של תנועת 'הקיבוץ המאוחד'. בגליונות הראשונים הופיע בשם 'דפים לחבר'.
   03-1950 - 11-1979
   שפה: עברית
הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בישראל, הקיבוץ המאוחד, תל אביב

   בקיבוץ [תש"י-תש"ם] 03-1950-11-1979

העיתון כלל דיווחים על הנעשה בתנועה, במוסדותיה ובקיבוציה.

עם איחוד התנועות הקיבוציות התאחד עם 'אגרת' של 'איחוד הקבוצות והקיבוצים' במסגרת הבטאון 'יחד'.