Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

מענית - בטאון הנוער במושבים [תשי"ד-תשל"ט] 1954-1979

בטאון נוער תנועת המושבים. תת כותר: בטאון הנוער במושבים. דו ירחון, רבעון.
   1954 - 1979
   שפה: עברית
הוצאה: תנועת מושבי העובדים בישראל, תל אביב

   מענית - בטאון הנוער במושבים [תשי"ד-תשל"ט] 1954-1979

כתב העת שימש במה פובליציסטית וספרותית לבני המושבים. פורסמו בו סיפורים, שירים, רשימות ודברי הגות בנושאים הלקוחים מחיי בני הוער במושבים, בצה"ל ובשליחויות של התנועה. בנוסף לכך הופיע מידע על המתרחש בחטיבת בני המושבים, על אירועים ופעולות.