Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

מחיינו [תרפ"א-תרפ"ט] 1921-1929

עיתון גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור. יצא לאור בתל-יוסף, בעין חרוד ואחר כך גם בתל-אביב ובירושלים.
   1921 - 1929
   שפה: עברית


   מחיינו [תרפ"א-תרפ"ט] 1921-1929

עיתון גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור. ‫ התחיל להופיע בתרפ"א על ידי פלוגת פתח-תקוה. במשך תרפ"ב-תרפ"ג עד גליון מ’ יצא לאור על ידי מרכז הגדוד בעין-חרוד. אחרי הפסקה של 5 חדשים, עקב הפרדת המשקים עין-חרוד ותל-יוסף, התחדשה הוצאת העיתון בתל-יוסף החל מגליון מ"א עד מ"ח, תרפ"ד. בהמשך התפרסם העיתון בירושלים (גליונות מ"ט-ס"ו), תל אביב (גליונות ס"ז-ע"ד), תל-יוסף (גליונות ע"ה-פ"ב). משנת 1927 אחרי הפילוג בין הימין והשמאל בגדוד, הופיע גם בתל-אביב, בשם זה, על ידי השמאל.


בשנת תשל"א נדפס העיתון במהדורה מחודשת על-ידי ארכיון העבודה בתל-אביב, המכון הביבליוגרפי של הקיבוץ המאוחד באפעל ובית יוסף טרומפלדור בתל-יוסף. מבוא מפורט המבאר פרטים רבים אודות עיתון זה נכתב על-ידי יהודה ארז, עורך המהדורה המחודשת ואיש "גדוד העבודה" בעברו.