Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

בטרם [תש"ג-תש"ך] 1942-1960

כתב עת 'למדיניות, חברה וביקורת' בעריכתו של אליעזר ליבנה. ‫ ‬
   1942 - 1960
   שפה: עברית
הוצאה: תל אביב

   בטרם [תש"ג-תש"ך] 1942-1960

'בטרם' החל להופיע בשנת 1942 ונקרא בתחילה בשמות שונים כדי לעקוף את התקנות של ממשלת המנדט. העיתון בתחילה הופיע כירחון בשם 'מלחמתנו' מכסלו תש"ג עד תשרי תש"ו. בשנת 1946 הוא נקרא בשמות שונים: כסלו תש"ו-טבת תש"ו - 'בינתים'. שבט תש"ו - 'בין הזמנים, קבץ בן-זמננו'. אחרי כן החל להיקרא 'בטרם'. מראשית שנות ה-50 הופיע העיתון זמן מה כדו-שבועון ואחרי כן היה לרבעון. בשנים הראשונות היה 'בטרם' בטאונם של החוגים האקטיביסטיים במפא"י. בעקבות העימותים בין עורך העיתון, אליעזר ליבנה, לבין הממסד המפלגתי הפך 'בטרם' לעיתון פרטי שהירבה לבקר את דוד בן-גוריון. בשנים האחרונות לקיומו ביטא העיתון את דעות 'המשטר החדש', תנועה פוליטית שפעלה בשנים 1959-1957 ושאפה לשנות את דמות המשטר בישראל.