Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

דבר 01-06-1925-1996

יומון. עיתונה הרשמי של הסתדרות העובדים הכללית. תת כותר: עתון פועלי ארץ ישראל. המייסד והעורך הראשון - ברל כצנלסון.
   01-06-1925 - 1996
   שפה: עברית
הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, תל אביב

   דבר 01-06-1925-1996
קישורים לאתרים:

עיתון פועלי ארץ ישראל ובטאונה הרשמי של הסתדרות העובדים הכללית. בפועל - עיתונה של מפא"י.

Click to enlarge
תכנון מבנה הגיליון הראשון של "דבר"

שם העיתון נבחר בעקבות הצעתו של חיים נחמן ביאליק. ברל כצנלסון היה המייסד והעורך הראשון של העיתון. הוא הטביע עליו את חותמו וקבע את דמותו כביטאון של הנהגת ההסתדרות באותה תקופה, שהפכה תוך זמן קצר להנהגת מפא"י והיישוב המאורגן, ובהמשך - להנהגת המדינה. מאמרי המערכת של 'דבר', שהופיעו במדור 'דבר היום', היו במקרים רבים גילויי-דעת לאומיים. עם זאת היתה בעיתון מידה מסוימת של פלורליזם והופיעו בו גם דיעות מנוגדות. במשך שנים היה לעיתון מקום מרכזי בעיתונות העברית. לאחר הקמת המדינה החלה העיתונות המפלגתית להחלש ובמקביל היתה ירידה במעמדן של ההסתדרות ומפא"י. 'דבר', שנחשב לעיתונו של הממסד, התקשה למשוך קוראים וכותבים.

ברל כצנלסון, מייסד 'דבר', ערך את העיתון עד לפטירתו בשנת 1944. העורכים הראשיים הבאים היו: זלמן שזר (1949-1944), חיים שורר (1966-1952), יהודה גוטהלף (1970-1966), חנה זמר (1990-1970) ויורם פרי (1995-1990). במהלך השנים כתבו ב'דבר' והשתתפו בעריכתו בין השאר משה בילינסון, משה שרת, דב סדן, דוד זכאי ואליעזר שטיינמן.

בשנים 1931-1929 הדפיס העיתון מהדורות באנגלית ובגרמנית במטרה להסביר את מאבקיה של התנועה הציונית בעולם. באמצע שנות השלושים הוציא 'דבר' עיתון יומי מנוקד ומבואר, 'דבר לעולה', שהיה מיועד בעיקר לעולים דוברי הגרמנית, וכן את העיתון 'דבר לגולה' (בשנים 1940-1939) עבור דוברי העברית בגולה.

'דבר' הוציא לאור מוספים שונים במהלך השנים. בשנים 1940-1925 צורף מוסף ספרותי שנקרא 'מוסף לשבתות ומועדים'. בשנים 1935-1931 הודפסה תוספת שבועית לילדים, בשם: 'מוסף לילדים' שהפכה אחר כך ל'דבר לילדים'. בשנים 1948-1931 צורף המוסף 'המשק השיתופי' שבהמשך היה לעיתון עצמאי. כמו כן הוציא העיתון את המוסף "דבר הפועלת" שהפך בהמשך לביטאון מועצת הפועלות. צורפו ל'דבר' תוספות קבועות כגון 'באיגוד המקצועי' מטעם האגף לאיגוד מקצועי, 'בשדות ישראל' מטעם הסתדרות הפועלים החקלאים, תוספות לעובדים אקדמאים ולסטודנטים ועוד.

בשנת 1940 החל 'דבר' לפרסם את העיתון המנוקד 'הגה' שנועד לסייע בקליטתם של עולים חדשים. בשנת 1951 הוחלף שמו של העיתון ל'אמר'.

בשנים 1948-1942 הוציא העיתון גם מהדורה נוספת שנקראה 'דבר-מהדורת צהרים'.

בשנת 1946 החל להתפרסם "דבר השבוע" כשבועון מצוייר. מאוחר יותר הפך העיתון למוסף שבועי בעיתון.


'דבר' הוציא שבועון בערבית, 'חקיקת אל-אמר', ועסק גם בהוצאה לאור של ספרים.

בשנת 1971 בעקבות הקמת מפלגת העבודה התמזג 'דבר' עם היומון 'למרחב'.

ביוני 1995 הודיעה ההסתדרות על העברת הבעלות על העיתון לידי העובדים. רון בן ישי מונה לעורך העיתון, שיצא אחר-כך בשם 'דבר ראשון'. במאי 1996 הופסקה הופעתו של העיתון.

ביוני 2005 עלה לאוויר גיליון מיוחד במלאת 80 שנה ל"דבר". הקליקו כאן לקריאתו.


80 שנה לעיתון דבר - הוצאה מיוחדת

ראו גם:

נאור מרדכי, 'דבר (1996-1925) - עשרה "אבות מייסדים"', "קשר", 20 1996 עמ' 32-21

גלבוע מנוחה, 'ראשית "דבר"'', קשר, 16 1994, עמ' 91-80

פרי יורם, 'רקוויאם לדבר שאיננו', קשר, 25 1999, עמ' 40-28