Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

לויטה לייב (ספרות)

מפעילי 'הקיבוץ המאוחד' ומפ"ם. פעיל בהעפלה ובבריחה, מזכיר מדיני של מפ"ם, עורך בהוצאת 'הקיבוץ המאוחד'.
תאריך לידה:   1904
תאריך פטירה:   1976

מקום לידה:      רוסיה
תאריך עליה:   1924
ממייסדי סניף 'החבר' (הסתדרות הנוער הלומד הציוני) בעיר מינסק. למד במכון החקלאי הגבוה במוסקבה. נאסר בשל פעלותו הציונית והיה אמור להישלח לסיביר. ענשו הומר בגירוש, ובשנת 1924 עלה לארץ ישראל. הצטרף לקיבוץ עין חרוד וקבע שם את ביתו. בשנת 1925 השתתף בקונגרס הציוני ה-14 ובוועידה השביעית של 'פועלי ציון'. בשנים 1935-1934 שימש כראש משלחת השליחים ל'החלוץ' בפולין. בשנת 1939 יצא שוב בשליחות לפולין. היה מפעילי 'הקיבוץ המאוחד' וראש משלחת הוועד הלאומי לפולין ולגרמניה בשנת 1946. השתתף בארגון פעולות הבריחה וההעפלה. בתקופת מלחמת העצמאות שימש יחד עם יעקב ריפתין כמזכיר המדיני של מפ"ם. עבד כעורך בהוצאת 'הקיבוץ המאוחד' וערך את כתבי לנין וברוכוב. מיוזמי הקמת 'יד טבנקין' וחבר הנהלתו.


ספרים שכתב:

- בעין חרוד לרגלי הגלבוע, 1924-1928 : עדות אישית / ערכו: שלמה אבן-שושן ויוסקה רבינוביץ. ‬[תל-אביב] : יד טבנקין, תשמ"ג 1983
- בראשית וסער : עדות אישית . [תל-אביב] : מכון טבנקין לחקר ולימוד הקיבוץ, הקבוץ המאוחד, תשל"ח 1978

ספרים אודותיו:

- זכרון ללובה לויטה / ערך - זרבבל גלעד.‫ עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תשל"ט 1979 ‬
- ‫