Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

סמילנסקי יזהר (ספרות)

מגדולי הסופרים העבריים, מפעילי מפא"י ורפ"י, חבר כנסת, מרצה לחינוך ולספרות.
תאריך לידה:   27-09-1916
תאריך פטירה:   21-08-2006

מקום לידה:      רחובותקישורים לאתרים:

למד בבית-המדרש למורים בבית הכרם בירושלים. בעל תואר דוקטור בחינוך מאוניברסיטה העברית בירושלים. עבד כמורה ביבנאל, בבן שמן וברחובות. סיפורו הראשון 'אפרים חוזר לאספסת' התפרסם בשנת 1938. שלוש נובלות נוספות: 'משעולים בשדות', 'לילה בלי יריות' ו'מסע אל גדות הערב' הופיעו בשנים 1941-1938 והציבו אותו בשורה הראשונה של דור הסופרים ילידי הארץ. הספר 'בפאתי נגב' התפרסם בשנת 1945 וקובץ הסיפורים 'החורשה בגבעה' - בשנת 1947. במלחמת העצמאות שירת כקצין מודיעין. אחרי המלחמה הצטרף למפא"י כמשקל נגד לסופרים הצעירים של מפ"ם ו'אחדות העבודה-פועלי ציון'. כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י בכנסות הראשונה עד החמישית (בשנים 1965-1949). היה חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, בוועדת חוקה חוק ומשפט ובוועדת החוץ וביטחון. השתלב ב'צעירי מפא"י' בתמיכתם בבן-גוריון ובמאבקם נגד 'הגוש'. בעת המשבר של 'פרשת לבון' תמך בבן-גוריון. נמנה על מייסדי רפ"י וכיהן כחבר כנסת מטעם המפלגה בכנסת השישית בשנים 1967-1965. מאוחר יותר היה חבר מרכז מפלגת העבודה ופירסם מאמרים בעלי אופי 'יוני' שקראו לנסיגה מהשטחים והידברות עם אש"ף. במקביל לקריירה הפוליטית פירסם ספרים נוספים: 'סיפור חירבת חיזעה' (1949), 'ארבעה סיפורים' (1959), 'שיירה של חצות' (1950), ששה סיפורי קיץ (1950) ועוד. בשנת 1958 יצא לאור הרומן החשוב ורחב היריעה 'ימי ציקלג', שבזכותו זכה בשנת 1959 בפרס ברנר ובפרס ישראל לספרות. לאחר יציאת הספר 'סיפורי מישור' בשנת 1964, הפסיק לכתוב פרוזה ופנה לקריירה אקדמית. שימש מרצה בכיר לחינוך וספרות באוניברסיטה העברית בשנים 1984-1969 ופרופסור מן המניין לספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב משנת 1982. פירסם מאמרים וספרים בעיקר בנושאי ספרות וחינוך. בשנות ה-90 שב ופירסם ששה ספרים נוספים שזכו להערכה: 'מקדמות', 'צלהבים', 'צדדיים', 'אצל הים', 'מלקומיה יפיפיה' ו'גילוי אליהו'. ביצירותיו ניכרת השפעתם של גנסין וברנר. בולט בהן מבנה של מונולוג פנימי המשולב בקטעי עלילה ותיאורי נוף. סגנונו מצטיין בשליטה מוחלטת בעברית המדוברת של ימינו, בלא גלישה לשפה לא תקנית. בכל סיפוריו ניכרת השפעתה של ארץ ישראל, האקלים, הנופים והטבע. רוב הגיבורים הם צעירים ארץ-ישראליים הנקרעים בין מצפונם לבין הרצון לנהוג כשאר חבריהם. הנושאים הנוגעים למיתוסים ציוניים ולמוסריות של חיילי צה"ל הם לעיתים מעוררי מחלוקת. נפטר ב-21 לאוגוסט 2006,  חודש לפני יום הולדתו ה-90.


ספרים שכתב:

- בפאתי נגב. תל-אביב : עם עובד, תש"ה 1945.
- החורשה בגבעה : ועוד שלושה סיפורים. מרחביה : ספרית פועלים, 1947.
- סיפור חרבת-חזעה : השבוי. מרחביה : ספרית פועלים, 1949.
- שיירה של חצות. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"י 1950.
- שישה סיפורי קיץ. מרחביה : ספרית פועלים, 1950.
- ימי צקלג : סיפור. תל-אביב : עם עובד, תשי"ח 1958.
- ארבעה סיפורים. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי"ט 1959.
- ברגלים יחפות : ששה ספורים לבני הנעורים. ירושלים : ספרי תרשיש, 1959.
- סיפורי מישור. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ד 1964.
- 7 סיפורים. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"א 1971.
- על חינוך ועל חינוך לערכים. תל-אביב : עם עובד – תרבות וחינוך, תשל"ה 1974.
- אפרים חוזר לאספסת. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ח 1978.
- לקרוא סיפור. תל-אביב : עם עובד, תשמ"ב 1982.
- סיפור אינו. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד 1983.
- קריאה לחינוך. תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"ד 1984.
- דפי ריב. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשמ"ח 1988.
- פרידה מן החינוך ועוד שתי מסות. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשמ"ט1989.
- שני פולמוסים – פולמוס החינוך ופולמוס הספרות. תל-אביב : זמורה-ביתן, תש"ן 1990.
- מקדמות. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ב 1992.
- צלהבים. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ג 1993.
- צדדיים. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ו 1996.
- אצל הים : שלושה סיפורים. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ז 1996.
- מלקומיה יפהפיה. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ח 1998.
- גילוי אליהו. תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ט 1999.

ספרים אודותיו:

- דן מירון, ארבע פנים בספרות העברית בת ימינו : עיונים ביצירות אלתרמן, רטוש, יזהר, שמיר. ירושלים : שוקן, תשל"ה.
- נורית גרץ, חרבת חזעה והבקר שלמחרת.[תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד (1983). ‬
- חיים נגיד, ס. יזהר : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו. (תל אביב) : עם עובד, (תשל"ב). ‬
- גידי נבו, שבעה ימים בנגב : על "ימי צקלג" לס. יזהר. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ה 2005.