Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

גוטהלף יהודה (ספרות)

מפעילי תנועת 'השומר הצעיר', מפא"י ומפ"ם, מראשי 'הקיבוץ הארצי', עיתונאי, עורך וסופר.
תאריך לידה:   1903
תאריך פטירה:   1994

מקום לידה:      פולין
תאריך עליה:   1929
נולד בפולין. עלה לארץ בשנת 1929. ממייסדי קיבוץ עין החורש ומנציגי 'הקיבוץ הארצי' בהסתדרות הכללית. מראשי תנועת 'השומר הצעיר' בארץ. עזב את התנועה ואת הקיבוץ בשנת 1938 בעקבות אי קבלת עמדתו בסוגיית איחוד תנועות הפועלים. עבר לתל-אביב והצטרף למערכת עיתון 'דבר'. לאחר הפילוג במפא"י ב-1944 הצטרף ל'סיעה ב'' ובהמשך למפ"ם. בהמשך שב למפא"י, נבחר כחבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות ובשנת 1960 מונה ליושב ראש המרכז לתרבות. תמך בפנחס לבון בזמן 'פרשת לבון' ועל רקע זה פרש מן ההסתדרות ומוסדותיה. העורך הראשי של 'דבר' בשנים 1970-1965. פרסם מאמרים רבים בנושאי תנועת העבודה. חלק מפרסומיו נחתמו תחת השם י. עזריה. נפטר בשנת 1994 בתל-אביב.


ספרים שכתב:

- גוטהלף יהודה, "תורת פרויד והמרקסיזם", חמו"ל, תל-אביב, 1952.
- גוטהלף יהודה, "דמוקרטיה ומנהיגות", ההסתדרות הכללית - הועד הפועל, תל-אביב, 1961.
- גוטהלף יהודה, "ייחודה של החברה הישראלית", ההסתדרות הכללית, תל-אביב, 1962.
- גוטהלף יהודה, "החברה הישראלית במבחן התקופה", תרבות וחינוך, תל-אביב, 1964.
- גוטהלף יהודה, "משמעות הדמוקרטיה והסוציאליזם בימינו", עם-עובד, תל-אביב, 1965.
- גוטהלף יהודה, "דעת הקהל והעתונות", עם הספר, תל-אביב, 1969.
- גוטהלף יהודה, "לאומיות ובין לאומיות", אל"ף, תל-אביב, 1974.
- גוטהלף יהודה, "סוגיות בחברה", עם-עובד, תל-אביב, 1976.
- גוטהלף יהודה, "דיוקן ישראל: הרצוי והמצוי", עם-עובד, תל-אביב, 1980.
- גוטהלף יהודה, "תנועת העבודה: יריביה ובעלי-בריתה", עם-עובד, תל-אביב, 1981.

ספרים אודותיו:

- מנור אלכסנדר, "יהודה גוטהלף - ייחודו ויצירתו", הוצאת פרוינד תל-אביב, 1997.