Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ברנר יוסף חיים (ספרות)

מגדולי הסופרים העבריים, מבקר, הוגה דעות ומתרגם. בעל השפעה רבה על אנשי העלייה השנייה.
תאריך לידה:   1881
תאריך פטירה:   02-05-1921

מקום לידה:      נובומליני, אוקראינה
תאריך עליה:   1909
קישורים לאתרים:

התחנך בישיבות שונות ובהדרגה נעשה חילוני. הושפע מהרעיונות הסוציאליסטים של הבונד, הצטרף לתנועה וערך את בטאונה 'דער קאמפף'. הושפע עמוקות מהספרות הרוסית של זמנו, בעיקר מהסופרים טולסטוי ודוסטוייבסקי. בשנת 1900 התפרסם סיפורו הראשון 'פת לחם' בכתב העת 'המליץ', וכעבור מספר חודשים יצא לאור קובץ סיפורים ראשון, 'מעמק עכור'. בשנים 1901-1904 שירת בצבא הרוסי והתקרב לחוגים הסוציאל-רבולוציונריים. בשנת 1904 ערק מהצבא, ברח ללונדון, עבד כפועל דפוס, תרגם וכתב בעיתונים, והיה פעיל בפועלי ציון. בשנים 1906-1907 הוציא עם ר' בנימין את הירחון העברי 'המעורר'. בשנת 1908 עבר ללבוב וערך את הקבצים הספרותיים 'רביבים'. בשנת 1909 עלה ארצה, ניסה לעסוק בחקלאות, אך נטש מהר את עבודת האדמה. עבר לגור בירושלים והיה חבר מערכת 'הפועל הצעיר'. כתב בשבועון 'האחדות' ובעיתונים נוספים, ערך ותרגם. נהג לתמוך בסופרים צעירים, ביניהם ש"י עגנון. בשנת 1915 עבר ליפו ועבד כמורה בגימנסיה הרצליה. בשנת 1917 גורש מתל-אביב צפונה על ידי השלטונות התורכיים ושהה במחנות עם המגורשים האחרים. בסוף שנת 1918 שב לתל-אביב והמשיך להיות פעיל בעיתונים של תנועת הפועלים. בשנת 1919 הקים עם ברל כצנלסון את הירחון 'האדמה'. בשנת 1920 הצטרף לגדוד העבודה כמורה. בשנת 1921 חזר ליפו ובמאורעות מאי 1921 נרצח באבו כביר. כתב סיפורים ומסות שנודעה להן השפעה רבה על בני דורו. הרקע לסיפוריו אותנטי ולקוח מחוויותיו במזרח אירופה, באנגליה ובארץ ישראל. הגיבורים ביצירותיו הם אנשים תלושים, מיוסרים ומתלבטים. חיי הגולה מוצגים בכתביו באור שלילי וכחיי בטלה וניוון. המציאות בארץ-ישראל, שבה פעלו אנשי העלייה השניה, מוצגת אף היא בצורה קשה ופסימית.


ספרים שכתב:

- ‬אגרות י. ח. ברנר. תל-אביב: "דבר", תש"א. ‬
- בחורף. מסביב לנקודה. תל-אביב : דביר, תשמ"ח.
- בין מים למים. עצבים. המוצא. עוולה.(תל-אביב) : הקיבוץ המאוחד, תש"ם. ‬
- מבחר דברי-זכרונות.‫ (תל-אביב) : הקיבוץ המאוחד, 1971.
- ‫כתבים. [תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשל"ח-תשמ"ה. ‬
- מן המצר : מגילות חתוכות. ‬[תל אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשס"ו, 2006. ‬
- ‫מעמק עכור : ציורים ורשימות.‫ ורשה : תושיה, תרס"א.
- ‫עליות וירידות. (תל-אביב) : הקיבוץ המאוחד, תשי"ד.
- שכול וכשלון : או ספר-ההתלבטות.[תל-אביב] : הקבוץ המאוחד, 2006. ‬

ספרים אודותיו:

- נורית גוברין, "אובד-עצות" ומורה-דרך. תל-אביב : משרד הבטחון, תשנ"א 1991.
- אשר בילין, ברנר בלונדון : סיפור זיכרון.‫ [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשס"ו 2006.
- יצחק בקון, ברנר בלונדון : תקופת "המעורר" 1905-1907.[באר שבע] : המחלקה ללשון וספרות עברית של אוניברסיטת בן גוריון, (הקד’ תש"ן).
- יצחק בקון, ברנר הצעיר : חייו ויצירתו של ברנר עד להופעת "המעורר" בלונדון.‫ תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ה 1975. ‬
- יצחק‫ בקון, ברנר וגנסין כסופרים דו-לשוניים. [באר-שבע] : הקאתדרה ליידיש אוניברסיטת בן-גוריון,1986. ‬
- יצחק מיכאלי, בשדמות חיים יוסף ברנר : ביבליוגרפיה.‬ ‫ הקיבוץ המאוחד : תל-אביב, תשמ"ד. ‬
- חיים באר, גם אהבתם גם שנאתם : ביאליק, ברנר, עגנון מערכות-יחסים. ‬תל אביב : עם עובד, תשס"ד 2004. ‬
- יצחק בקון, יוסף חיים ברנר : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית.‫ [תל-אביב] : עם עובד, [תשל"ב].
- יוסף ליכטנבום, יוסף חיים ברנר : חייו ויצירתו. ‬תל אביב : ניב, (תשכ"ז). ‬
- נורית גוברין, "מאורע ברנר" : המאבק על חופש הביטוי (תרע"א-תרע"ג). ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשמ"ה 1985.
- דב סדן, מדרש פסיכואנליטי : פרקים בפסיכולוגיה של י"ח ברנר. ‬
- ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשנ"ו.
- ישראל לוין (עורך), מחברות לחקר יצירתו ופועלו של י. ח. ברנר. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1977-1975. ‬
- ‫שמואל שנידר, עולם המסורת היהודית בכתבי יוסף ברנר. תל-אביב : רשפים, תשנ"ד 1994. ‬
- נורית גוברין, צריבה : שירת התמיד לברנר.(תל-אביב) : משרד הבטחון : בית הספר למדעי היהדות אוניברסיטת תל אביב, (תשנ"ה).