Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בארון דבורה (ספרות)

סופרת ועורכת. עורכת ספרותית בביטאון 'הפועל הצעיר'. הזוכה הראשונה בפרס ביאליק.
תאריך לידה:   1887
תאריך פטירה:   1956

מקום לידה:      אוז'דה, בילורוסיה
תאריך עליה:   1911
קישורים לאתרים:

גדלה בבית דתי. בזכות אביה הרב למדה עברית, תורה, מדרשים ומשניות. החלה לכתוב בגיל צעיר וכבר בנעוריה התפרסמו סיפורים שלה בכתבי עת עבריים במזרח אירופה. עלתה ארצה ב-1911 ועבדה כעורכת הספרותית של כתב העת 'הפועל הצעיר'. נישאה לעורך העיתון, יוסף אהרנוביץ. במלחמת העולם הראשונה גלתה עם משפחתה למצרים ושבה ארצה ב-1919. אחרי שובם המשיכו בני הזוג לערוך את העיתון עד 1923. פירסמה את ספרה הראשון 'סיפורים' בשנת 1927. היתה הזוכה הראשונה בפרס ביאליק בשנת 1934. לאחר פטירת בעלה בשנת 1937 שקעה בדיכאון והסתגרה בביתה עד לפטירתה. בשנת 1941 ערכה יחד עם אליעזר שוחט את כתביו של יוסף אהרונוביץ. נפטרה בשנת 1956.


ספרים שכתב:

- בארון דבורה, "לעת עתה", 1943.
- בארון דבורה, "פרשיות: סיפורים מקובצים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1951.
- בארון דבורה, "הגולים", תל אביב: עם עובד, 1970.
- בארון דבורה, "משם", תל אביב, עם עובד, 1946.
- בארון דבורה, "שברירים", תל אביב: עם עובד, 1949.
- בארון דבורה, "פראדל: שפרא", תל אביב: בבל, תשס"א.
- בארון דבורה, "מאמש: סיפורים", תל אביב: עם עובד, 1955.
- בארון דבורה, "כריתות וסיפורים אחרים", תל אביב: עם עובד, 1997.
- בארון דבורה, "ילקוט סיפורים", תל אביב: יחדיו, תשכ"ט.