Bookmark and Share

ראש האתר מפלגות

מדור זה מתמקד בהיבטים הפוליטיים של תנועת הפועלים הארץ-ישראלית ובוחן את התפצלותה הרעיונית, הפוליטית והמפלגתית למן תקופת 'הישוב' ועד לשנות ה-70 של המאה העשרים.

כתבו (פרקים שונים): ד"ר אביגיל פז-ישעיהו, ד"ר מרדכי נאור וד"ר אלי צור.
ערכה: ד"ר אביגיל פז - ישעיהו.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.