Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אבידר יוסף (רוכל) 1906-1995
מראשי ה'הגנה' ומאלופי צה"ל הראשונים. כיהן כסגן הרמטכ"ל, ראש אג"ם, ראש אגף אפסנאות, אלוף פיקוד הצפון, אלוף פיקוד המרכז, שגריר בברית המועצות ובארגנטינה, מנכ"ל משרד העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון

אהרונוביץ יוסף 1877-1937
ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה הישראלית, איש רוח ואידיאולוג. ממייסדיו של בנק הפועלים, וממנהליו עד מותו ב-1937.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

און זאב (איסרזון) 28/03/1900-06/02/1979
מפעילי גדוד העבודה, התנועה הקיבוצית, ההסתדרות הכללית ומפא"י. מזכיר חברת העובדים, מזכיר מפא"י בשנים 1949-1948.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

אטינגר שמואל 1872-1945
ממתווי דרכה של ההתיישבות הציונית. פעל כאגרונום בשירות יק"א במפעליה החקלאיים השונים בעולם. סייר בארץ מטעם 'חובבי ציון' וכתב דו"ח על מצב המושבות. לאחר עלייתו בשנת 1914, מילא תפקידים מרכזיים בתכנון ההתיישבות ובניהולה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

אליאב אריה לובה (ליפשיץ) 21/11/1921-30/05/2010
מפעילי מפא"י, מראשי מפלגת העבודה ושל"י. פעל בתחומי החינוך, ההתישבות, קליטת העליה וההעפלה. חבר כנסת, סגן שר, מזכ"ל מפלגת העבודה ואיש שלום.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

אלעזרי-וולקני יצחק אביגדור (וילקנסקי) [א. ציוני] 1880-1955
אגרונום מחלוצי חקר החקלאות בישראל, סופר והוגה דעות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, התיישבות

אפטר יעקב 1894-1969
מאנשי העלייה השניה, חבר הפועל הצעיר ומפא"י, ומראשי המשק של ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

ארלוזורוב חיים 23/02/1899-16/06/1933
מדינאי, כלכלן, הוגה דעות ופובליציסט. מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. חבר הוועד הלאומי, חבר הנהלת הסוכנות וראש המחלקה המדינית שלה. פעל להצלת יהודי גרמניה. נרצח בשנת 1933 על חוף ימה של תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

אשכול לוי (שקולניק) 25/10/1895-26/02/1969
ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל. מפעילי 'הפועל הצעיר', מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. מבכירי ההסתדרות הכללית, הסוכנות היהודית, ה'הגנה' ו'מקורות'. חבר כנסת, שר החקלאות, שר האוצר ושר הבטחון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בדר מנחם 20/09/1895-31/01/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר הכנסת הראשונה, מנכ"ל משרד הפיתוח ופעיל במוסדות כלכליים של 'הקיבוץ הארצי'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בוסל יוסף 03/07/1891-30/07/1919
איש העלייה השנייה, מראשי מפלגת 'הפועל הצעיר', ממייסדי קבוצת דגניה, בעל השפעה רבה על עיצוב עקרונותיה של הקבוצה ועל דרכה של התנועה הקיבוצית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

בן-גוריון דוד (גרין) 1886-1973
ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. מראשי תנועת העבודה בארץ-ישראל, מזכיר ההסתדרות הכללית ויושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בקר אהרון 21/12/1906-24/12/1995
מראשי ההסתדרות הכללית, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה. מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1969-1961, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

גבתי חיים (סוישץ) 29/01/1901-19/10/1990
מראשי התנועה הקיבוצית, מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת, שר החקלאות והפיתוח.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

גורן שרגא (גורוחובסקי) 1898-12/06/1972
מפעילי מפא"י, מבכירי המשק ההסתדרותי, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דובקין אליהו 31/12/1898-26/10/1976
מראשי הסוכנות היהודית, מפעילי מפא"י, יו"ר מועצת המנהלים של קרן היסוד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דן הלל 02/05/1900-09/01/1969
מראשי 'סולל בונה'. מפעילי מפא"י ורפ"י.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

הירש הברון מוריס דה 09/12/1831-21/04/1896
איל הון ונדבן, מייסד יק"א ומפעל ההתיישבות היהודית בארגנטינה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, חינוך

הכהן דוד 20/10/1897-19/02/1984
מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י ו'מפלגת העבודה'. מראשי ההסתדרות ו'סולל בונה', פעיל ב'הגנה', חבר כנסת, סגן ראש עירית חיפה וציר בבורמה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

וולפסון דוד 09/10/1855-15/09/1914
מנהיג ציוני, מראשוני התומכים בהרצל ויד ימינו, מייסד 'אוצר התיישבות היהודים' ובנק אפ"ק, נשיאה השני של ההסתדרות הציונית העולמית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

וילנצ'וק יצחק 1894-1974
מהנדס ראשי במפעל החשמל בנהריים, מנכ"ל חברת המים הארצישראלית, מנהל "מקורות", חבר מפקדת ההגנה בירושלים , מרכז "תעש חוץ", חבר מועצת העיר תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון

ורבורג אוטו 1859-1938
מנהיג ציוני ונשיאה השלישי של ההסתדרות הציונית, ממייסדי החברה להכשרת היישוב, פרופסור לבוטניקה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

חנקין יהושע [גואל העמק] 26/12/1864-11/11/1945
עסקן ציוני וגואל אדמות בארץ ישראל. היה מעורב ברכישתם של כמליון דונם מאדמת ארץ ישראל, כ-600,000 מהם רכש בעצמו. היה מנהל החברה להכשרת הישוב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

טברסקי נחום 03/11/1884-10/10/1953
מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, איש כספים ומו"ל. חבר הוועד הלאומי, הוועד הפועל הלאומי, הנהלת בנק הפועלים ומועצת עיריית תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות

ידלין אשר 1923-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מזכיר חברת העובדים ומנכ"ל קופת חולים כללית. עמד במרכזה של פרשת שחיתות שהסעירה את המדינה בשנות ה-70 והיתה מהגורמים להפסד של המערך בבחירות לכנסת בשנת 1977.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

יהודה צבי (זלצמן) 1888-03/10/1964
מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, ממייסדי דגניה ונהלל, מראשי תנועת המושבים, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יוסף (ג'וזף) דב (ברנארד) 1899-1980
מראשי מפא"י. חבר בהנהלת הסוכנות. מונה לשר הקיצוב וההספקה והנהיג בארץ את מדיניות ה"צנע" שזוהתה עמו.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

יוספטל גיורא (יוזפסטאל גיאורג) 09/08/1912-23/08/1962
מפעילי מפא"י, מבכירי הסוכנות היהודית, חבר כנסת, שר העבודה, שר השיכון והפיתוח.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

יוספטל סנטה (פונדוב-יוזפסטאל) 05/12/1912-26/07/2007
מראשי התנועה הקיבוצית, מפעילות מפא"י ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יפה אליעזר 1882-1942
איש העלייה השניה, מאבות החקלאות המודרנית בארץ וממנהיגי תנועת העבודה. ממיסדי מושב העובדים הראשון "נהלל". ממיסדי "תנובה" ומנהלה הראשון בין השנים 1936-1928.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

כרמל משה (זליצקי) 17/01/1911-14/08/2003
ממפקדי 'ההגנה', אלוף בצה"ל, מפעילי 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חבר כנסת ושר התחבורה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

לבון פנחס (לוביאנקר) 12/07/1904-24/01/1976
מראשי 'גורדוניה' ומפא"י. מזכיר ההסתדרות בשנים 1949-1950 ו-1956-1961. חבר כנסת, שר החקלאות, שר ללא תיק ושר הבטחון. מהדמויות המרכזיות ב'עסק הביש' וב'פרשת לבון'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

לוינסון אברהם 04/08/1891-19/07/1955
סופר, עורך ומתרגם. מפעילי 'צעירי ציון' וה'התאחדות' בפולין. מנהל המרכז לתרבות של ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

משל ירוחם 24/11/1912-27/11/2002
מראשי ההסתדרות הכללית, מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1984-1973, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

נמיר מרדכי (נמירובסקי) 23/02/1897-22/02/1975
מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י, חבר כנסת, מזכ"ל ההסתדרות הכללית בשנים 1956-1951, שר העבודה וראש עיריית תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

נפתלי פרץ (פריץ) 19/03/1888-30/04/1961
כלכלן ועיתונאי, מראשי מפא"י, חבר כנסת, שר ללא תיק, שר החקלאות ושר הסעד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך

ספיר פנחס 15/10/1906-12/08/1975
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. ממעצבי כלכלת ישראל לאחר קום המדינה. חבר כנסת, שר המסחר והתעשיה, שר ללא תיק ושר האוצר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

סרני אנצו חיים 17/04/1905-18/11/1944
מפעילי 'החלוץ', 'הקיבוץ המאוחד' ומפא"י, ממייסדי קיבוץ גבעת ברנר, מצנחני הישוב במלחמת העולם השניה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עופר אברהם (הירש) 1922-03/01/1977
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מנכ"ל שיכון עובדים, חבר כנסת, שר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

עמית מאיר (סלוצקי) 17/03/1921-17/07/2009
מבכירי צה"ל, ראש 'המוסד' השלישי, מנכ"ל 'כור', חבר כנסת מטעם ד"ש, איש עסקים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פדר נפתלי 04/01/1920-11/11/2009
מפעילי מפ"ם, מזכיר מדיני של מפ"ם, חבר כנסת וסגן יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

פיינרמן עוזי 1924-08/04/1975
מראשי תנועת המושבים, מפעילי מפא"י, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

פרומקין השל שלמה 1896-11/04/1974
ממייסדי ההסתדרות הכללית ומבכיריה, מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

פרס שמעון (פרסקי) 02/08/1923-
מפעילי מפא"י, מראשי מפלגת העבודה ורפ"י. חבר כנסת, ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, שר האוצר, שר התחבורה והתקשורת, שר לשיתוף פעולה אזורי. חתן פרס נובל לשלום. נשיא מדינת ישראל התשיעי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

צדוק חיים יוסף (וילקנפלד) 02/10/1913-15/08/2002
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה, עורך דין, חבר כנסת, שר המסחר והתעשייה, שר המשפטים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

צור זאב (שטיין) 11/09/1911-28/09/1994
מפעילי 'הקיבוץ הארצי', מפא"י, התנועה לאחדות העבודה, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חבר כנסת וסגן שר החקלאות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

צור צבי (צ'רטנקו) [צ'רה] 1923-28/12/2004
הרמטכ"ל הששי, פעיל רפ"י, חבר כנסת, מילא תפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון

ציזלינג אהרן 26/02/1901-16/01/1964
מראשי 'הקיבוץ המאוחד', 'התנועה לאחדות העבודה', מפ"ם ו'אחדות העבודה-פועלי ציון'. חבר הוועד הלאומי, חבר כנסת ושר החקלאות בממשלה הזמנית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

צפריר דוד (צירקין) 1893-1974
מאנשי העליה השניה, חבר בקומונה של טרומפלדור במגדל וב'גדוד העבודה'. מראשוני עין חרוד וממייסדי ענף השתלנות והגננות בישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

קורן יצחק 1911-22/06/1994
מפעילי מפא"י ותנועת העבודה, מזכיר תנועת המושבים, חבר כנסת וסגן שר האוצר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

קושניר שמעון 15/12/1895-02/1986
מחלוצי איש העלייה השניה. חקלאי וסופר. מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות. ממייסדי כפר יחזקאל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

קפלן אליעזר 27/01/1891-13/07/1952
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, גזבר הסוכנות היהודית, שר האוצר הראשון וממעצבי מדיניותה הכלכלית של מדינת ישראל, שר המסחר והתעשייה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

רבין יצחק 01/03/1922-04/11/1995
מראשי מפלגת העבודה וראש ממשלת ישראל. מראשי הפלמ"ח, רמטכ"ל במלחמת ששת הימים, שגריר בוושינגטון, שר העבודה, שר הביטחון, מחותמי הסכמי אוסלו והסכם השלום עם ירדן, חתן פרס נובל לשלום, נרצח בעצרת תמיכה בשלום.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון

רבינוביץ אהרון (רוניה) 1901-1945
מראשי ההסתדרות, חבר מרכז מפא"י, חבר מזכירות הועד הפועל של ההסתדרות הכללית ומתוה דרכו של האיגוד המקצועי בארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

רבינוביץ' יהושע 1911-14/08/1979
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, ראש עירית תל אביב, שר האוצר, שר השיכון, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

רוזוליו דניאל [דני] 06/05/1927-14/10/2005
מפעילי התנועה הקיבוצית, מפלגת העבודה וההסתדרות הכללית. חבר כנסת, מזכ"ל חברת העובדים, מרצה וחוקר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רוזן שלמה 21/06/1905-07/12/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם. מילא תפקידים מרכזיים במוסדות כלכלה ומשק של 'הקיבוץ הארצי' ושל חברת העובדים. חבר כנסת, שר הקליטה ושר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רוטברג מאיר 1887-02/08/1951
חלוץ, מאנשי המופת של העליה השניה, מפעילי 'הפועל הצעיר', מייסד 'המשביר' ומנהלו הראשון, מבכירי ה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

רוטנברג פנחס 05/02/1879-03/01/1942
מהנדס ומייסד מפעל החשמל בארץ ישראל. ממנהיגי הישוב בתקופת המנדט, ראש הוועד הלאומי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון

רוטשילד אדמונד בנימין דה- [הנדיב הידוע, אבי היישוב] 19/08/1845-02/11/1934
בנקאי, נדבן, אבי היישוב העברי החדש בארץ-ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה

רופין ארתור [אבי ההתיישבות הציונית, אבי הסוציולוגיה היהודית] 1876-1943
כלכלן וסוציולוג, מנהל המשרד הארצישראלי ביפו, ממעצבי ההתיישבות הציונית בארץ-ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

ריטוב ישראל 05/04/1895-1976
מראשי תנועת צ"ס ברוסיה ובפולין, חבר מרכז 'החלוץ' בפולין, יו"ר מרכז הקואופרציה בשנים 1969-1934.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רמז אהרן 08/05/1919-03/04/1994
ממקימי חיל האוויר, מפעילי מפא"י ורפ"י, חבר כנסת, שגריר בבריטניה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון

רמז דוד משה (דרבקין) 23/05/1886-19/05/1951
ממנהיגי הישוב לפני הקמת המדינה. מראשי 'אחדות העבודה' ומפא"י, מזכיר ההסתדרות הכללית, יו"ר הוועד הלאומי, חבר כנסת, שר התחבורה הראשון, שר החינוך והתרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

רפטור ברל 1902-23/03/1989
מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י, 'לאחדות העבודה-פועלי ציון', מפ"ם, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מראשי 'סולל בונה' והסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

שביט עוזי 1936-
חוקר ספרות עברית. מנכ"ל ועורך ראשי של הוצאת 'הקיבוץ המאוחד'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

שדה יצחק (לנדוברג) ['הזקן'] 10/08/1890-21/08/1952
מראשי 'גדוד העבודה', מקים 'הנודדת' והפו"ש, מייסד הפלמ"ח ומפקדו הראשון, רמטכ"ל בפועל של ה'הגנה', אלוף בצה"ל, מפעילי מפ"ם. השפיע על עיצוב דמותו וערכיו של צה"ל, על דרכי האימון ועל אסטרטגיות הלחימה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון

שוחט מניה (וילבושביץ) 10/1879-17/02/1961
מן הדמויות המרכזיות בעליה השניה. מייסדת קואופרטיב הפועלים הראשון בס'גרה. מראשי 'השומר' ופעילה ב'בר גיורא', ה'הגנה', 'הקיבוץ', 'גדוד העבודה', 'הפועל'. מפעילות 'פועלי ציון', 'אחדות העבודה' ומפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

שרף זאב 21/04/1906-18/04/1984
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, ממקימי המנגנון הממשלתי, מזכיר הממשלה, הממונה על הכנסות המדינה, חבר כנסת, שר המסחר והתעשייה, שר האוצר ושר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

תרשיש אברהם 24/09/1900-11/01/1990
מבכירי 'הקיבוץ המאוחד' ו'אחדות העבודה'. ממייסדי 'גדוד העבודה', קיבוץ עין חרוד והוצאת 'הקיבוץ המאוחד. עורך וכותב בעיתוני התנועה והמפלגה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

מאגר: אישים (70/622)