Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אביגור שאול (מאירוב) 1899-1978
מראשי ה'הגנה' וממעצבי דרכה, מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י. ראש 'המוסד לעליה ב'', סגן שר הבטחון במלחמת העצמאות וראש ארגון 'נתיב'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבן שושן צבי (רוזנשטיין) 1898-1968
ממקימי 'צעירי ציון' והזרם הציוני-סוציאליסטי ברוסיה ופולין. חבר בהסתדרות הכללית, ב'אחדות העבודה' ומפא"י. ציר בקונגרסים ציוניים רבים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אבן-זהר שמחה (פינקלשטיין) 05/04/1905-17/02/1992
מפעילי 'החלוץ', ההסתדרות הכללית וה'הגנה'. חבר 'אחדות העבודה' ומפא"י. מנכ"ל האופרה הישראלית.
שייך למדורים:מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבני אהרון (קמינקובסקי) 07/11/1906-1951
מראשוני הציירים הארצישראליים. מייסד הסטודיו לציור ופיסול של ההסתדרות הכללית ומנהלו. מייסד המדרשה למורים לציור.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

אברמוביץ זאב 1891-1970
ממייסדי מפלגת 'פועלי ציון שמאל' בארץ, ממנהיגי המפלגות 'לאחדות העבודה - פועלי ציון' ומפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אוליצקי יוסף 23/12/1919-
עיתונאי, כותב ועורך. מפעילי ההסתדרות הכללית, מפא"י וה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

און זאב (איסרזון) 28/03/1900-06/02/1979
מפעילי גדוד העבודה, התנועה הקיבוצית, ההסתדרות הכללית ומפא"י. מזכיר חברת העובדים, מזכיר מפא"י בשנים 1949-1948.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

אידלסון בבה (טרכטנברג) 14/11/1895-05/01/1975
ממנהיגות תנועת הפועלות ומפעילות 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות הכללית. מזכירת מועצת הפועלות בשנים 1974-1930, חברה בוועד הלאומי, חברת כנסת וסגנית יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

אלקינד מנחם (מנדל) 1899-1938
ממיסדי ומנהיגי 'גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור'. בשנת 1927, לאחר פילוג 'הגדוד', חזר לרוסיה בראשות קבוצה מתומכיו.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אסף מיכאל (אוסובסקי) 03/05/1896-01/01/1984
מזרחן ועתונאי, חוקר תולדות הערבים בארץ ישראל. מפעילי מפא"י וההסתדרות הכללית. עורך המדור הערבי ב'דבר' והעיתונים 'חקיקת אל-אמר' ו'אל-יום'. יו"ר האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

אפטר יעקב 1894-1969
מאנשי העלייה השניה, חבר הפועל הצעיר ומפא"י, ומראשי המשק של ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

אפרת אהרון (פיקס) 20/03/1911-16/05/1989
חבר כנסת מטעם המערך בכנסת השמינית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ארבלי-אלמוזלינו שושנה (פהימה) 26/01/1926-
מפעילי 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מילאה תפקידים שונים בהסתדרות ובמועצת הפועלות. חברת כנסת בשנים 1992-1966. שרת הבריאות.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

ארגוב מאיר (גרבובסקי) 1905-1963
מפעילי מפלגות הפועל הצעיר ומפא"י. חבר 'הוועד הלאומי' והוועד הפועל של ההסתדרות וציר בקונגרסים הציוניים מטעמה. מזכיר מפא"י בשנים 1954-1952.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ארלוזורוב חיים 23/02/1899-16/06/1933
מדינאי, כלכלן, הוגה דעות ופובליציסט. מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. חבר הוועד הלאומי, חבר הנהלת הסוכנות וראש המחלקה המדינית שלה. פעל להצלת יהודי גרמניה. נרצח בשנת 1933 על חוף ימה של תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ארן זלמן (אהרונוביץ' זיאמה) 01/03/1899-06/09/1970
מפעילי 'אחדות העבודה' ומראשי מפא"י. מבכירי ההסתדרות הכללית. חבר כנסת, שר ללא תיק, שר התחבורה ושר החינוך והתרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

אשכול לוי (שקולניק) 25/10/1895-26/02/1969
ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל. מפעילי 'הפועל הצעיר', מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. מבכירי ההסתדרות הכללית, הסוכנות היהודית, ה'הגנה' ו'מקורות'. חבר כנסת, שר החקלאות, שר האוצר ושר הבטחון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אשל תמר (שוהם) 24/07/1920-
חברת כנסת מטעם המערך בכנסת התשיעית והעשירית. יו”ר הוועדה למעמד האשה באו”ם. מזכ"ל נעמ"ת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

בדיחי חיים 1890-
מנהיג ציבור הפועלים יוצאי תימן, חבר בהסתדרות הכללית והתנועה הציונית. חבר במפא"י וב'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בדר מנחם 20/09/1895-31/01/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר הכנסת הראשונה, מנכ"ל משרד הפיתוח ופעיל במוסדות כלכליים של 'הקיבוץ הארצי'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בורשטיין יוסף 11/06/1910-30/10/1968
מפעילי ההסתדרות הכללית ומפא"י. מנהל המחלקה להסברה במרכז לתרבות של ההסתדרות. חבר הוועד הפועל של ההסתדרות. סגן ראש עיריית תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בילינסון משה 1890-1936
רופא, מחלוצי העיתונאים הפובליציסטים בארץ ישראל, מראשי מפא"י וההסתדרות הכללית. חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, חבר באסיפת הנבחרים ובוועד הלאומי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בן-אהרון יצחק (ניסנבוים) 17/07/1906-19/05/2006
מראשי 'הקיבוץ המאוחד', התנועה לאחדות העבודה, מפ"ם, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. חבר כנסת,שר התחבורה, מזכ"ל ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בן-אשר חיים (פינקל) 10/07/1904-14/07/1998
חבר כנסת מטעם מפא"י בכנסת הראשונה והשנייה. ממייסדי קיבוץ גבעת ברנר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בן-גוריון דוד (גרין) 1886-1973
ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. מראשי תנועת העבודה בארץ-ישראל, מזכיר ההסתדרות הכללית ויושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בן-מאיר דב (צוקר) 11/08/1927-
חבר כנסת מטעם המערך בכנסת העשירית והאחת עשרה, סגן יו"ר הכנסת, ממייסדי קיבוץ מעין ברוך.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בן-צבי יצחק (שימשלביץ) 24/11/1884-23/04/1963
ממנהיגי תנועת העבודה בארץ ישראל, מראשי הישוב בתקופת המנדט ונשיאה השני של מדינת ישראל. מראשי 'פועלי ציון', 'אחדות העבודה' ומפא"י. ממייסדי 'בר-גיורא', 'השומר', ההסתדרות הכללית', אסיפת הנבחרים. נשיא ה'וועד הלאומי', חבר כנסת, חוקר תולדות ארץ ישראל ועדות ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בנטוב מרדכי (גוטגלד) 28/03/1900-18/01/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר בחמש הכנסות הראשונות, שר השיכון ושר הפיתוח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בקר אהרון 21/12/1906-24/12/1995
מראשי ההסתדרות הכללית, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה. מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1969-1961, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

בר-יהודה (אידלסון) ישראל 1895-1965
מזכיר מפא"י בשנים 1942-1941. פעיל מרכזי ב'קיבוץ המאוחד' ובהסתדרות. ממייסדי מפ"ם וחבר כנסת מטעם 'אחדות העבודה - פועלי ציון'. שר פנים ושר התחבורה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ברעם משה 17/03/1911-05/12/1986
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה, ממנהיגי ציבור הפועלים בירושלים,חבר כנסת, שר העבודה ושר הסעד.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ברקת ראובן (בורשטיין) 25/10/1905-05/04/1972
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מבכירי ההסתדרות הכללית, חבר כנסת ויושב ראש הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בש רפאל 1913-2000
חבר כנסת מטעם מפא"י. מזכיר מפא"י בשנים 1956-1954. חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות.
שייך למדורים:מפלגות, ההסתדרות

בת רחל תרשיש יוכבד (מלכימן) 27/12/1902-18/08/1989
מפעילות 'הקיבוץ המאוחד', 'אחדות העבודה', ההסתדרות, מועצת הפועלות, קופת חולים, 'החלוץ' ועלית הנוער. חברת אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי. אשת חינוך ופעילה למען מעמד האשה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גוברין עקיבא (גלובמן חיות) 1902-1980
מראשי מפא"י וההסתדרות הכללית. חבר כנסת ושר בממשלה מטעם מפא"י, יו"ר סיעת מפא"י ויו"ר הקואליציה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גולומב אליהו 1893-1945
מראשי תנועת העבודה ומפא"י. מפקדה הלא מוכתר של 'ה'הגנה'. ממקימי הפו"ש, החי"ש והפלמ"ח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורי ישראל (גורפינקל) 1893-1965
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. חבר מועצת עיריית תל-אביב ומנהל מחלקת התרבות שלה. חבר כנסת בכנסת הראשונה עד החמישית, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גורן שרגא (גורוחובסקי) 1898-12/06/1972
מפעילי מפא"י, מבכירי המשק ההסתדרותי, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

גלילי ישראל 1910-1986
חבר במפלגות מפא"י ו'אחדות העבודה - פועלי ציון', בה אף כיהן כמזכ"ל. חבר בהסתדרות הכללית. ראש המפקדה הארצית של ה'הגנה' (רמ"א). שר בממשלות ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

דובקין אליהו 31/12/1898-26/10/1976
מראשי הסוכנות היהודית, מפעילי מפא"י, יו"ר מועצת המנהלים של קרן היסוד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דיין שמואל 1891-1968
נמנה עם חברי דגניה א', דגניה ב' ואחר-כך עם מקימי נהלל.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

דן הלל 02/05/1900-09/01/1969
מראשי 'סולל בונה'. מפעילי מפא"י ורפ"י.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

דרך שלמה (דרכסלר) 15/11/1911-
מפעילי 'הקיבוץ המאוחד' ו'התנועה לאחדות העבודה'. עורך בעיתונות התנועתית והמפלגתית ('לאחדות העבודה', 'על המשמר', 'למרחב' ועוד) ובהוצאת 'הקיבוץ המאוחד'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

הודס תרצה 1922-
רוקדת, מרקידה ומחנכת בתחום מחול העם בישראל. ניהלה את המדור לריקודי עם במסגרת המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

הוז דב 1894-29/12/1940
מראשי ארגון "ההגנה" וסגן ראש עיריית תל אביב ב-1935.
שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הכהן דוד 20/10/1897-19/02/1984
מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י ו'מפלגת העבודה'. מראשי ההסתדרות ו'סולל בונה', פעיל ב'הגנה', חבר כנסת, סגן ראש עירית חיפה וציר בבורמה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הכט יוסף 1894-1970
ממיסדי ארגון ההגנה ומפקדה בין השנים 1931-1922.
שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הלוי משה 1895-1974
במאי תיאטרון, שחקן ומורה למשחק. ממייסדי תיאטרון 'הבימה'. מייסד תיאטרון ה'אהל', במאי הבית ומנהל התיאטרון בשנים 1950-1925.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

הקטין רות 18/12/1900-14/07/1991
מפעילות 'הקיבוץ המאוחד', 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

הרצפלד אברהם (פוסטרלקו) 1888-1973
נמנה על מייסדי "אחדות העבודה", "ההסתדרות הכללית" ו"המרכז החקלאי". עמד בראש מחלקת ההתיישבות של המרכז החקלאי במשך כ-40 שנה. חבר בדירקטוריון של הקק"ל משנת 1949 ועד לפטירתו. חתן פרס ישראל על תרומתו למדינה ולחברה (1972).
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

חבס ברכה 20/01/1900-31/07/1968
סופרת, עורכת, עיתונאית ומחנכת. חברת מערכת 'דבר', 'דבר לילדים', והוצאת 'עם עובד'. כתבה ספרים רבים על תולדות הישוב.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

חושי אבא (שנלר) 1898-1969
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. ממיסדי קיבוץ בית ואלפא וההסתדרות הכללית. ראש עיריית חיפה משנת 1951 ועד לפטירתו.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

חזן יעקב אריה 04/06/1899-22/07/1992
מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל, ממנהיגי 'השומר הצעיר', 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

חמיס יוסוף 10/05/1921-22/09/1986
מפעילי מפ"ם וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

טביב מרדכי 1910-20/01/1970
סופר, משורר ועורך. מפעילי ההסתדרות ומפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

טבנקין יצחק 1887-1971
ממקימי "אחדות העבודה" וההסתדרות הכללית, וממעצבי דרכן. מראשי מפא"י ומנהיגיה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

טברסקי ז'ניה (גינצבורג) 16/08/1904-09/06/1964
מפעילות מפא"י ותנועת הפועלות, מחלוצות השירות הסוציאלי בא"י, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

יבנאלי שמואל (ורשבסקי) 1884-1961
מראשי תנועת העבודה. השתתף בהקמתה של אחדות העבודה, ההסתדרות הכללית ומפא"י. פעל להעלאת יהודי תימן בתקופת העלייה השניה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ידלין אהרן 17/04/1926-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מראשי התנועה הקיבוצית, חבר כנסת ושר החינוך.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

ידלין אשר 1923-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מזכיר חברת העובדים ומנכ"ל קופת חולים כללית. עמד במרכזה של פרשת שחיתות שהסעירה את המדינה בשנות ה-70 והיתה מהגורמים להפסד של המערך בבחירות לכנסת בשנת 1977.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

יהודה צבי (זלצמן) 1888-03/10/1964
מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, ממייסדי דגניה ונהלל, מראשי תנועת המושבים, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יוספטל סנטה (פונדוב-יוזפסטאל) 05/12/1912-26/07/2007
מראשי התנועה הקיבוצית, מפעילות מפא"י ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יערי מאיר (ואלד) 21/02/1897-24/04/1987
מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל. ממנהיגי 'השומר הצעיר', 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, ומראשי האידיאולוגים שלהן. חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יפה אליעזר 1882-1942
איש העלייה השניה, מאבות החקלאות המודרנית בארץ וממנהיגי תנועת העבודה. ממיסדי מושב העובדים הראשון "נהלל". ממיסדי "תנובה" ומנהלה הראשון בין השנים 1936-1928.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ישעיהו ישראל (שרעבי) 08/04/1910-20/06/1979
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מראשי העדה התימנית, חבר כנסת, יו"ר הכנסת, שר הדואר.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

כסה יונה (קוסוי) 1907-1985
ממנהיגי הפועל הצעיר במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

כצנלסון-שזר רחל 24/10/1885-11/08/1975
מפעילות תנועת הפועלות, 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות. מייסדת ועורכת ראשית של 'דבר הפועלת'. הרבתה לפעול בתחומי החינוך, התרבות וקידום הנשים.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

לבון פנחס (לוביאנקר) 12/07/1904-24/01/1976
מראשי 'גורדוניה' ומפא"י. מזכיר ההסתדרות בשנים 1949-1950 ו-1956-1961. חבר כנסת, שר החקלאות, שר ללא תיק ושר הבטחון. מהדמויות המרכזיות ב'עסק הביש' וב'פרשת לבון'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

לביא שלמה (לבקוביץ) 1882-1963
איש העלייה השניה, ממעצבי דרכה של תנועת הפועלים ומהוגי רעיון "הקבוצה הגדולה". ממיסדי ההסתדרות וממקימי מפא"י. חבר בכנסת הראשונה והשנייה מטעם מפא"י. נחשב כאיש של מופת חלוצי אישי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

לוז קדיש (לוזינסקי) 1895-1972
מראשי מפא"י, התנועה הקיבוצית והסתדרות העובדים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

לוינסון אברהם 04/08/1891-19/07/1955
סופר, עורך ומתרגם. מפעילי 'צעירי ציון' וה'התאחדות' בפולין. מנהל המרכז לתרבות של ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

לופבן יצחק 17/07/1888-10/09/1948
עיתונאי ועורך. מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. עורך העיתון 'הפועל הצעיר' בשנים 1948-1923.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

לוקר ברל 1887-1972
מראשי פועלי ציון ומפא"י. בשנת 1936 עלה לארץ ונבחר לועד הפועל של ההסתדרות הכללית. בשנת 1948 נבחר להנהלת הסוכנות היהודית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ליבנה אליעזר (ליבנשטיין) 1902-1975
פעל למען העלאתם של יהודי גרמניה לארץ, בשירות מפעל "ההעברה" בין השנים 1933-1935. ממקימי תנועת ארץ ישראל השלמה, שקמה לאחר מלחמת ששת הימים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

מאיר גולדה (מאירסון) 03/05/1898-08/12/1978
ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל, מראשי תנועת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

מימון עדה (פישמן) 1893-10/10/1973
ממייסדות תנועת הפועלות וממנהיגותיה. פעילה למען זכויות הנשים בארץ ישראל. מפעילות 'הפועל הצעיר' ומפא"י. מזכירת מועצת הפועלות, חברה בוועד הלאומי, בוועד הפועל של ההסתדרות ובוועד הפועל הציוני. מייסדת משק הפועלות 'עיינות'.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מיקוניס שמואל 10/08/1903-20/05/1982
מראשי פק"פ ומנהיג המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית ומק"י. מזכ"ל מק"י בשנים 1974-1948. חבר אספת הנבחרים, מנהלת העם ומועצת המדינה הזמנית. חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

משל ירוחם 24/11/1912-27/11/2002
מראשי ההסתדרות הכללית, מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1984-1973, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ניצני יעקב (צ'צ'יק) 06/12/1900-15/09/1962
פעיל בתנועה הציונית בבולגריה, מפעילי מפא"י וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ניר נחום יעקב (רפאלקס) 17/03/1884-10/07/1968
מראשי 'פועלי ציון', מפ"ם ו'אחדות העבודה-פועלי ציון', חבר הוועד הלאומי, מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית, חבר כנסת ויו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

נמיר מרדכי (נמירובסקי) 23/02/1897-22/02/1975
מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י, חבר כנסת, מזכ"ל ההסתדרות הכללית בשנים 1956-1951, שר העבודה וראש עיריית תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

נצר שרגא 1898-1989
ממנהיגי "אחדות העבודה" ומפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ספיר פנחס 15/10/1906-12/08/1975
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. ממעצבי כלכלת ישראל לאחר קום המדינה. חבר כנסת, שר המסחר והתעשיה, שר ללא תיק ושר האוצר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

סרני אנצו חיים 17/04/1905-18/11/1944
מפעילי 'החלוץ', 'הקיבוץ המאוחד' ומפא"י, ממייסדי קיבוץ גבעת ברנר, מצנחני הישוב במלחמת העולם השניה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עמית מאיר (סלוצקי) 17/03/1921-17/07/2009
מבכירי צה"ל, ראש 'המוסד' השלישי, מנכ"ל 'כור', חבר כנסת מטעם ד"ש, איש עסקים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פינס דן 07/03/1900-14/10/1961
עיתונאי, עורך ופובליציסט. מראשי תנועת 'החלוץ' ברוסיה. מפעילי מפא"י וההסתדרות. מעורכי 'דבר' ו'אמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

פלד נתן (פרידל) 03/06/1913-08/01/1992
מראשי 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר כנסת ושר הקליטה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פרומקין השל שלמה 1896-11/04/1974
ממייסדי ההסתדרות הכללית ומבכיריה, מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

פרי אלעזר (וילדר-פראי) 02/02/1902-01/12/1970
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ו'השומר הצעיר', מפעילי מפ"ם, עיתונאי וחבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

צור זאב (שטיין) 11/09/1911-28/09/1994
מפעילי 'הקיבוץ הארצי', מפא"י, התנועה לאחדות העבודה, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חבר כנסת וסגן שר החקלאות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ציזלינג אהרן 26/02/1901-16/01/1964
מראשי 'הקיבוץ המאוחד', 'התנועה לאחדות העבודה', מפ"ם ו'אחדות העבודה-פועלי ציון'. חבר הוועד הלאומי, חבר כנסת ושר החקלאות בממשלה הזמנית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קושניר שמעון 15/12/1895-02/1986
מחלוצי איש העלייה השניה. חקלאי וסופר. מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות. ממייסדי כפר יחזקאל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

קנב יצחק (קניבסקי) 1896-08/05/1980
מפעילי מפא"י, מראשי קופת חולים כללית, ממייסדי הביטוח הסוציאלי בישראל, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

קפלן אליעזר 27/01/1891-13/07/1952
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, גזבר הסוכנות היהודית, שר האוצר הראשון וממעצבי מדיניותה הכלכלית של מדינת ישראל, שר המסחר והתעשייה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

קפלן שלמה 16/03/1909-
מנצח מקהלות, ממניחי היסוד למוזיקה המקהלתית בארץ ישראל. ראש המדור למוזיקה במרכז לתרבות של ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

קצב נוזהת 01/04/1932-
מפעילות מפא"י, מועצת הפועלות וההסתדרות הכללית, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

רבינוביץ אהרון (רוניה) 1901-1945
מראשי ההסתדרות, חבר מרכז מפא"י, חבר מזכירות הועד הפועל של ההסתדרות הכללית ומתוה דרכו של האיגוד המקצועי בארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

רוזוליו דניאל [דני] 06/05/1927-14/10/2005
מפעילי התנועה הקיבוצית, מפלגת העבודה וההסתדרות הכללית. חבר כנסת, מזכ"ל חברת העובדים, מרצה וחוקר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רוזן שלמה 21/06/1905-07/12/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם. מילא תפקידים מרכזיים במוסדות כלכלה ומשק של 'הקיבוץ הארצי' ושל חברת העובדים. חבר כנסת, שר הקליטה ושר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רוטברג מאיר 1887-02/08/1951
חלוץ, מאנשי המופת של העליה השניה, מפעילי 'הפועל הצעיר', מייסד 'המשביר' ומנהלו הראשון, מבכירי ה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ריטוב ישראל 05/04/1895-1976
מראשי תנועת צ"ס ברוסיה ובפולין, חבר מרכז 'החלוץ' בפולין, יו"ר מרכז הקואופרציה בשנים 1969-1934.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ריפתין יעקב [קובה] 16/03/1907-14/05/1978
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, מפעילי ה'הגנה' וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

רמז דוד משה (דרבקין) 23/05/1886-19/05/1951
ממנהיגי הישוב לפני הקמת המדינה. מראשי 'אחדות העבודה' ומפא"י, מזכיר ההסתדרות הכללית, יו"ר הוועד הלאומי, חבר כנסת, שר התחבורה הראשון, שר החינוך והתרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

רפטור ברל 1902-23/03/1989
מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י, 'לאחדות העבודה-פועלי ציון', מפ"ם, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מראשי 'סולל בונה' והסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

שוחט ישראל 30/01/1886-07/06/1961
איש העליה השניה, מנהיג 'בר גיורא', 'השומר' ו'הקיבוץ'. מפעילי 'פועלי ציון' ו'אחדות העבודה', 'גדוד העבודה', ארגון 'הפועל'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

שזר זלמן (רובשוב) 1889-1974
נשיאה השלישי של מדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

שלי מאיר (בוגדנובסקי) (ספרות/כתיבה) [בוגדן] 17/02/1893-1983
מפעילי 'אחדות העבודה' וההסתדרות הכללית. המזכיר הראשי של ארגון 'החלוץ' העולמי, מראשי 'דבר'. עיתונאי, עורך ומשפטן.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

שם-טוב ויקטור 01/02/1915-
מראשי מפ"ם , חבר כנסת ושר הבריאות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

שמחונית יהודית 1902-05/12/1991
מפעילות ההסתדרות הכללית, תנועת הפועלות, מפא"י ורפ"י, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

שפרינצק יוסף 08/12/1885-28/01/1959
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"', מזכ"ל ההסתדרות, חבר ההנהלה הציונית והוועד הלאומי, יו"ר הוועד הפועל הציוני, יו"ר מועצת המדינה זמנית, חבר כנסת והיו"ר הראשון של הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

תרשיש אברהם 24/09/1900-11/01/1990
מבכירי 'הקיבוץ המאוחד' ו'אחדות העבודה'. ממייסדי 'גדוד העבודה', קיבוץ עין חרוד והוצאת 'הקיבוץ המאוחד. עורך וכותב בעיתוני התנועה והמפלגה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

מאגר: אישים (111/622)