Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אביגור שאול (מאירוב) 1899-1978
מראשי ה'הגנה' וממעצבי דרכה, מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י. ראש 'המוסד לעליה ב'', סגן שר הבטחון במלחמת העצמאות וראש ארגון 'נתיב'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אלון יגאל (פייקוביץ') 10/10/1918-29/02/1980
מפקד הפלמ"ח ואלוף בצה"ל. מראשי התנועה הקיבוצית, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. חבר כנסת בשנים 1980-1955, סגן ראש הממשלה, שר העבודה, שר הקליטה, שר החינוך והתרבות, שר החוץ. הוגה 'תכנית אלון'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

אליאב אריה לובה (ליפשיץ) 21/11/1921-30/05/2010
מפעילי מפא"י, מראשי מפלגת העבודה ושל"י. פעל בתחומי החינוך, ההתישבות, קליטת העליה וההעפלה. חבר כנסת, סגן שר, מזכ"ל מפלגת העבודה ואיש שלום.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

ארבלי-אלמוזלינו שושנה (פהימה) 26/01/1926-
מפעילי 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מילאה תפקידים שונים בהסתדרות ובמועצת הפועלות. חברת כנסת בשנים 1992-1966. שרת הבריאות.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

ארלוזורוב חיים 23/02/1899-16/06/1933
מדינאי, כלכלן, הוגה דעות ופובליציסט. מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. חבר הוועד הלאומי, חבר הנהלת הסוכנות וראש המחלקה המדינית שלה. פעל להצלת יהודי גרמניה. נרצח בשנת 1933 על חוף ימה של תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

בוסל יוסף 03/07/1891-30/07/1919
איש העלייה השנייה, מראשי מפלגת 'הפועל הצעיר', ממייסדי קבוצת דגניה, בעל השפעה רבה על עיצוב עקרונותיה של הקבוצה ועל דרכה של התנועה הקיבוצית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

בן-פורת מרדכי (קזז) 12/09/1923-
מפעילי מפא"י, רפ"י, מפלגת העבודה ותל"ם. חבר כנסת, שר, ראש מועצת אור יהודה, פעיל בעליית יהודי עיראק ואיראן.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות

ברעם משה 17/03/1911-05/12/1986
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה, ממנהיגי ציבור הפועלים בירושלים,חבר כנסת, שר העבודה ושר הסעד.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ברץ יוסף 08/05/1890-14/12/1968
איש העלייה השנייה, ממייסדי דגניה וההתיישבות השיתופית, מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

בת רחל תרשיש יוכבד (מלכימן) 27/12/1902-18/08/1989
מפעילות 'הקיבוץ המאוחד', 'אחדות העבודה', ההסתדרות, מועצת הפועלות, קופת חולים, 'החלוץ' ועלית הנוער. חברת אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי. אשת חינוך ופעילה למען מעמד האשה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גז מטילדה 15/08/1918-03/05/1990
מפעילי מפא"י, רפ"י ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות

גרינבוים יצחק 24/11/1879-07/09/1970
ממנהיגי יהדות פולין והתנועה הציונית בפולין, מבכירי הסוכנות, ראש 'ועד ההצלה', שר הפנים בממשלה הזמנית, פובליציסט ועורך.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות

הירש הברון מוריס דה 09/12/1831-21/04/1896
איל הון ונדבן, מייסד יק"א ומפעל ההתיישבות היהודית בארגנטינה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, חינוך

הלל שלמה 23/04/1923-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה. חבר כנסת, שר המשטרה, שר הפנים, יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

חבס ברכה 20/01/1900-31/07/1968
סופרת, עורכת, עיתונאית ומחנכת. חברת מערכת 'דבר', 'דבר לילדים', והוצאת 'עם עובד'. כתבה ספרים רבים על תולדות הישוב.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

טברסקי ז'ניה (גינצבורג) 16/08/1904-09/06/1964
מפעילות מפא"י ותנועת הפועלות, מחלוצות השירות הסוציאלי בא"י, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

ידלין אשר 1923-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מזכיר חברת העובדים ומנכ"ל קופת חולים כללית. עמד במרכזה של פרשת שחיתות שהסעירה את המדינה בשנות ה-70 והיתה מהגורמים להפסד של המערך בבחירות לכנסת בשנת 1977.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

יוספטל גיורא (יוזפסטאל גיאורג) 09/08/1912-23/08/1962
מפעילי מפא"י, מבכירי הסוכנות היהודית, חבר כנסת, שר העבודה, שר השיכון והפיתוח.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

ישעיהו ישראל (שרעבי) 08/04/1910-20/06/1979
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מראשי העדה התימנית, חבר כנסת, יו"ר הכנסת, שר הדואר.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

כפרית שרה (קפלן-קוקסו) 26/07/1900-01/06/1983
מפעילות 'הפועל הצעיר' ומפא"י, פעילה בתנועת המושבים ובמועצת הפועלות, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, התיישבות

מאיר גולדה (מאירסון) 03/05/1898-08/12/1978
ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל, מראשי תנועת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

מייזל חנה (שוחט) -
אשת חינוך, ממיסדות ומנהיגות תנועת הפועלות בארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, התיישבות

משל ירוחם 24/11/1912-27/11/2002
מראשי ההסתדרות הכללית, מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1984-1973, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ניצני יעקב (צ'צ'יק) 06/12/1900-15/09/1962
פעיל בתנועה הציונית בבולגריה, מפעילי מפא"י וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

נמיר מרדכי (נמירובסקי) 23/02/1897-22/02/1975
מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י, חבר כנסת, מזכ"ל ההסתדרות הכללית בשנים 1956-1951, שר העבודה וראש עיריית תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

סאלד הנרייטה 1860-1945
מנהיגה ציונית, פעילה מרכזית בתנועה הציונית בארצות הברית, פעילה במוסדות יהודיים וקהילתיים, ממקימות ארגון 'הדסה' ואחראית על פעולות הסעד של 'הועד הלאומי'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

קנב יצחק (קניבסקי) 1896-08/05/1980
מפעילי מפא"י, מראשי קופת חולים כללית, ממייסדי הביטוח הסוציאלי בישראל, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

קצב נוזהת 01/04/1932-
מפעילות מפא"י, מועצת הפועלות וההסתדרות הכללית, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

רוזן שלמה 21/06/1905-07/12/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם. מילא תפקידים מרכזיים במוסדות כלכלה ומשק של 'הקיבוץ הארצי' ושל חברת העובדים. חבר כנסת, שר הקליטה ושר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רוטברג מאיר 1887-02/08/1951
חלוץ, מאנשי המופת של העליה השניה, מפעילי 'הפועל הצעיר', מייסד 'המשביר' ומנהלו הראשון, מבכירי ה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

רוטשילד אדמונד בנימין דה- [הנדיב הידוע, אבי היישוב] 19/08/1845-02/11/1934
בנקאי, נדבן, אבי היישוב העברי החדש בארץ-ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה

שוחט מניה (וילבושביץ) 10/1879-17/02/1961
מן הדמויות המרכזיות בעליה השניה. מייסדת קואופרטיב הפועלים הראשון בס'גרה. מראשי 'השומר' ופעילה ב'בר גיורא', ה'הגנה', 'הקיבוץ', 'גדוד העבודה', 'הפועל'. מפעילות 'פועלי ציון', 'אחדות העבודה' ומפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

שפרינצק יוסף 08/12/1885-28/01/1959
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"', מזכ"ל ההסתדרות, חבר ההנהלה הציונית והוועד הלאומי, יו"ר הוועד הפועל הציוני, יו"ר מועצת המדינה זמנית, חבר כנסת והיו"ר הראשון של הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

מאגר: אישים (33/622)