Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אגרת [תש"ז-תש"ח] 1947-1948
בשפה: עברית. פנימי לחותמי 'בטרם'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אגרת לחבר [תשל"א] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אגרת לפעילים 1957-1961
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]אדמה [תר"ף-תרפ"ג] 1919-1923
בשפה: עברית.ירחון לעניני תרבות וחברה. ערך: יוסף חיים ברנר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

[ה]אוהלה 1925-1926
בשפה: עברית.יצאו שש חוברות בהוצאת הסתדרות הפועל המזרחי בהסתדרות העובדים הכללית, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אונדזער וועג 1947-1969
בשפה: יידיש.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אות [תשל"א-תשל"ד] 1971-24-10-1974
בשפה: עברית. שבועון מפלגת העבודה הישראלית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]אחדות [תר"ע-תרע"ה] 1910-1914
בשפה: עברית. תת כותרת: שבועון לעניני הפועלים והמוני-העם בארץ ישראל. עיתונה העברי הראשון של מפלגת "פועלי ציון" בארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אחדות העבודה [תר"ץ-תרצ"ב] 1930-1931
בשפה: עברית. ירחון מפלגת פועלי ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אחדות העבודה [תרע"ט] 1919-
בשפה: עברית. בטאון "אחדות העבודה".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אחדות העבודה [תש"ג - תש"ו] 1942-1946
בשפה: עברית. מאסף מפלגת פועלי ארץ ישראל. תת כותר נוסף: קובץ מפלגת פועלי ארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

איתיחאד אל עאמיל (אחדות הפועל) 15-04-1925-1926
בשפה: ערבית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אל איתיחאד 1944-
בשפה: ערבית. עיתון קומוניסטי בשפה הערבית. בטאון של 'הליגה לשחרור לאומי', מק"י ורק"ח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אל יום (היום) 1949-1968
בשפה: ערבית. עיתון יומי בשפה הערבית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אל-מרצאד (המשמר) 1951-
בשפה: ערבית. בטאון מפ"ם בשפה הערבית. הופיע בתקופות שונות כדו שבועון, כשבועון וכיומון. תחילתו כתוספת ערבית ליומונים 'משמר' בשנים 1948-1946 ו'על המשמר' בשנים 1949-1948. הפסיק להופיע בסוף שנות ה-60.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אל-פג'ר 1958-1962
בשפה: ערבית. ירחון ספרותי-פובליציסטי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

אמונים [תשכ"א - תשל"ב] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אנחנו [תשי"א] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אסופות [תשי"ב-תשל"ג] 1945-1973
בשפה: עברית. תת כותר: קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל. בטאון ארכיון ומוזיאון תנועת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אקדמות [תשל"ב-תשל"ד] -
בשפה: עברית.ממשיך את עתון "החברה".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]ארץ והעבודה [תרע"ג-תרע"ט] 1913-1919
בשפה: עברית. תת כותר: קבץ לספרות ולעניני העבודה והישוב. רבעון מטעם הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

אשמורת [תש"ה-תשי"ב] 1944-1951
בשפה: עברית. שבועון המשמרת הצעירה של מפא"י. תת כותר: בטאון הדור הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

אשנב [תש"א-תש"ז] 24-08-1941-1947
בשפה: עברית. תת כותר: לקוטי ידיעות: דברים בשם אומרם. עיתון מחתרתי של ה'הגנה'. הוצא לאור על ידי מפא"י
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

בבחרות [תרפ"ו-] 1926-
בשפה: עברית. עלון מידע של 'הבחרות הסוציאליסטית העברית בארץ-ישראל'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בדרך: כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית [תשכ"ז-תשל"א] 1967-1970
בשפה: עברית. העורך- דניאל בן נחום.‫ במקומו משנת 1971 - 'מאסף : כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בהסתדרות [תש"ג-תש"ל] 1943-1970
בשפה: עברית. ירחון. שם נוסף: פנקס לפעילי ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בועידה השביעית של ההסתדרות [תש"ט] 1949-1956
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בטאון ההכשרה וההשתלמות המקצועית 1967-1969
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בטרם [תש"ג-תש"ך] 1942-1960
בשפה: עברית. כתב עת 'למדיניות, חברה וביקורת' בעריכתו של אליעזר ליבנה. ‫ ‬
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ביולעטין 1946-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בין הזמנים 1916-
בשפה: עברית. יצא בעריכת א.ש. ואלדשטיין. מו"ל מפלגת פועלי ציון, צפת. (יצא פעם אחת)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בין המצרים 1915-
בשפה: עברית. יצא פעמיים, בעריכת י. זרובבל. הוצאת מפלגת פועלי ציון, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בינינו 1920-
בשפה: עברית. עלון פועלי הגליל העליון. יצא לאור באיילת השחר. נדפסו ארבע חוברות בהדפסת הקטוגרף.
שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

בינתים 1922-1925
בשפה: עברית.יצא לפרקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בלי מרכאות 1965-
בשפה: עברית.עורך: דוד הלוי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במחוז 1975-1976
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון מפלגת העבודה הישראלית, מחוז ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במעבר 1922-
בשפה: עברית. הוצאת פועלי הכביש בשכונת ברוכוב. יצאו 3 גליונות בכתב יד.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

במעצר [תש"ח - תש"ט] 1948-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במערכה המקצועית [תש"ח] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במערכות העבודה 1960-1961
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במערכות פועל המתכת 1959-1960
בשפה: עברית.מעל לשם הפרסום: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלי המתכת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במפנה: עיתון פועלים 1934-1935
בשפה: עברית. בשנת 1934 - עלון 'החוגים המרכסיסטיים'. משנת 1935 - בטאון 'מפלגת פועלי ציון והחוגים המרכסיסטיים'. הופיע פעמיים בשבוע, כשבועון וכדו שבועון. העורך והמו"ל - י. קושניר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במשמרת הצעירה 1968-1969
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בנין 1954-1964
בשפה: עברית.בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לבנין.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

בעבודה [תשל"ט - תש"ם] 1979-1980
בשפה: עברית. ירחון של מפלגת העבודה. תת כותר משתנה: יומן מפלגת העבודה; דפים לפעילים; דפי הסברה לפעילים ומשתתפי סמינרים לחינוך משותף.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בעבודתנו [תרפ"ז] 1927-
בשפה: עברית.סניף הפועל הצעיר, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בקיבוץ [תש"י-תש"ם] 03-1950-11-1979
בשפה: עברית. תת כותרים: עלון לאינפורמציה פנימית, בטאון הקיבוץ המאוחד. שבועון פנימי של תנועת 'הקיבוץ המאוחד'. בגליונות הראשונים הופיע בשם 'דפים לחבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בשעה זו [תרע"ו] 1916-
בשפה: עברית. תת כותר: קובץ לספרות ולעניני הישוב.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

בשער [תש"ו-תשי"ג] 1945-1952
בשפה: עברית. תת כותר: דו שבועון ארצישראלי לדור הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בשער [תשי"ח-] 1958-1982
בשפה: עברית. בטאון מדיני-עיוני של מפ"ם. תת כותר: במה לבעיות חברה ותרבות. תת כותר נוסף: במה לעניני חברה ותרבות. הופיע כירחון וכדו-ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

גלבוע [תרפ?-תרפ"ו] 1926-
בשפה: עברית.עלון ספרותי. הוצאת עין חרוד, לפרקים. יצא פעמיים בהקטוגרף.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

גלים [ת"ש] 1940-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון תא הנמל של מפלגת פועלי א"י. כותרים נוספים: פני גלים; על פני גלים. שני הגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות, בתוספת מה לעצם השם, הגליון הראשון בשם 'על פני גלים', השני בשם 'פני גלים'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

דאס ווארט 1949-
בשפה: יידיש.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דבר - מהדורת צהריים 09-01-1942-15-09-1948
בשפה: עברית. מהדורת צהרים של העיתון 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר - מוסף לילדים [תרצ"ב - תרצ"ו] 02-01-1931-10-01-1936
בשפה: עברית. מוסף לעיתון 'דבר'. המשכו: השבועון 'דבר לילדים'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

דבר - מוסף לשבתות ולמועדים [תרפ"ו - ת"ש] 18-09-1925-21-06-1940
בשפה: עברית. מוסף ספרותי של העיתון 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

דבר 01-06-1925-1996
בשפה: עברית. יומון. עיתונה הרשמי של הסתדרות העובדים הכללית. תת כותר: עתון פועלי ארץ ישראל. המייסד והעורך הראשון - ברל כצנלסון.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

דבר הפועלת [תרצ"ד - תשל"ו] 11-03-1934-1976
בשפה: עברית. ירחון מועצת הפועלות בישראל. תחילתו כמוסף ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

דבר השבוע 1946-1968
בשפה: עברית. תת כותר: שבועון עממי מצויר לארץ ולגולה. משנת 1968 מוסף בגליון ערב שבת של 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר לגולה [תרצ"ט - ת"ש ?] 1939-1940
בשפה: עברית.שבועון. תוספת ל'דבר'. גליונות אחדים יצאו לאור בשם: 'לגולה: תוספת לאמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר פועלי הבניין [תשי"ט] 1958-1959
בשפה: עברית.עלון פועלי הבנין חברי מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים. בראש השער: מפלגת פועלי ארץ ישראל - הנהלת התא הארצי של פועלי הבנין.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

דוברות 1964-1965
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]דור [תש"ט-תשט"ז] 10-11-1948-30-11-1955
בשפה: עברית. יומון מפא"י. בתחילה עיתון צהריים. מאוגוסט 1952 עיתון ערב.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]דור הצעיר 1962-
בשפה: עברית. תת כותר: דו ירחון הדור הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דפי החטיבה 1954-
בשפה: עברית.תת כותר: עלון החטיבה הצעירה של מפ"ם. בהכפלה (החל ממס’ 8 בדפוס).
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

דפים להסברה 1951-1954
בשפה: עברית. תת כותר: לפעילים ולחבר המרצים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דפים למחנך [תשט"ו] 1955-
בשפה: עברית.בעריכת זבולון מיכאלי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

דפים למסביר 1948-
בשפה: עברית.תת כותר: לפעיל ולחבר המפלגה. בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המרכז - מחלקת ההסברה. ‬ המספרים הקודמים למס’ 4. 1953 בשם: אגרת למסביר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דפים למשמרת [תשל"ג-] 1973-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה למפלגת העבודה - מחוז י-ם. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]דרך 1951-1965
בשפה: עברית. תת כותר: הדרך : בטאון המפלגה הקומוניסטית הישראלית לבעיות התיאוריה והפראקטיקה. ‬ ‫
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דרך הפועל 1934-1946
בשפה: עברית. דו-שבועון. עד שנת 1942 בטאונם של פועלי ציון שמאל (פלג ארם-ניר-זרובבל). מ-1942 בטאון 'מפלגת פועלי ארץ ישראל פועלי ציון' (המאוחדת). תת כותר: עתון פועלי ציוני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

הדים 1934-1988
בשפה: עברית. רבעון הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. תת כותר: לשאלות החברה הקיבוצית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

הדים 1973-
בשפה: עברית. בטאון אק"י אופוזיציה קומוניסטית ישראלית). עורכת: אסתר וילנסקה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

התחלה 1922-
בשפה: עברית. יצא מטעם סניף ועדת התרבות של הסתדרות העובדים ביפו, תל-אביב. (גליון אחד בהקטוגרף והשני בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

[ה]ועידה 1956-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

זו הדרך 1965-2001
בשפה: עברית. שבועון של רק"ח ובהמשך של מק"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]חברה [תש"ך-תשל"ד] 1957-1971
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון האקדמאים חברי מפא"י ואוהדיה. משנת 1970 המשיך לצאת לאור בשם אקדמות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

חדשות הערב [תש"ו-תש"ח] 10-03-1946-31-03-1948
בשפה: עברית. יומון. בפועל עיתון ערב של מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

חוואר (רב שיח)
בשפה: ערבית. ירחון בעריכה ובהשתתפות משכילים ערבים. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של הסתדרות. שינה שמו בשנת 1975 ל'אל ג'יל אל צאעד' (הדור הצעיר). הופץ בכ- 1,500 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

חוזר 1930-1939
בשפה: עברית.הקטוגרף מכתב מכונה בצד של הדפים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

חיפה אל עמל (חיפה העובדת) 1955-1962
בשפה: ערבית. שבועון מועצת פועלי חיפה. עסק בבעיות האיגוד המקצועי, תרבות ונושאי הקשורים בפועל הערבי. הופץ בכ- 2,000 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

טורי ידיעות [תשי"ב-תשט"ו] 1952-1955
בשפה: עברית.תת כותר: לחברי מפלגת פועלי ארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

יד לקורא [תש"ו-תשס"ג] 1946-2003
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות. תת כותר נוסף: ‫כתב עת לספרנות, למידע ולארכיונאות. רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

ידיעות ?196-1966
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות הארכיון והמוזיאון של מפלגת העבודה [תרצ"ד - תש"י?] 1933-1951
בשפה: עברית.מכיל "דין וחשבון על פעולות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה"
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

ידיעות המזכירות 1952-?195
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות המרכז 1930-?194
בשפה: עברית.מספר 1: ביולטין
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות התנועה לאחדות העבודה [תש"ד-תש"ו] 1944-1946
בשפה: עברית. בטאון 'התנועה לאחדות העבודה'. דו שבועון. ‫
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות מהעולם הסוציאליסטי 1953-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

יוגנט ביולעטין 1946-
בשפה: עברית.בראש השער: אלוועלטלעכער יידישער ארבעטער פארבאנד פועלי ציון יוגנט-סעקרעטאריאט. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ילקוט אחדות העבודה [תרפ"ט-תרצ"ב] 1929-1932
בשפה: עברית. בטאון של מפלגת "אחדות העבודה".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

יסודות לבירור 1963-
בשפה: עברית.בראש הפרסום: לקראת המושב השלישי של הועידה התשיעית של מפלגת פועלי ארץ ישראל. ‬ הוספה ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

יעד [תשמ"ט-] 1989-1992
בשפה: עברית. תת כותר: מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם. תת כותר נוסף: לחקר תנועת העבודה והחברה הקיבוצית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

יקנעם העובדת 1957-1958
בשפה: עברית.בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ישראל 1949-1954
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ישראל טאג איין טאג אויס 1957-1959
בשפה: יידיש.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

כדאי לדעת [תש"ך - תשכ"א] 1960-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

כתל ההסתדרות [תש"ג - תשי?] 1943-
בשפה: עברית.עתון קיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ל'אקו ד'ישראל 1948-1958
בשפה: צרפתית. עיתון בוקר של מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ל-אוולדנא (לילדינו) 1960-
בשפה: ערבית. עיתון ילדים לכיתות הגבוהות של בית הספר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

לאחדות העבודה 1946-1948
בשפה: עברית. תת כותר: עיתון המפלגה לאחדות העבודה פועלי ציון. בטאון המפלגה 'לאחדות העבודה-פועלי ציון'. דו שבועון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לאחדות העבודה [תש"ח - תש"ט] 1948-1949
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון מפלגת הפועלים המאוחדת בטאון מפ"ם. ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]לוחם 1934-1936
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

לחבר 1957-1959
בשפה: עברית.תת כותר: : קרא ודע.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לחבר [תשי"ט - תשכ?] -
בשפה: עברית.תת כותר: עלון לאינפורמציה פנימית. מספר 1, תשי"ט: קול הנגב. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

למרחב [תשט"ו-] 02-06-1954-31-05-1971
בשפה: עברית. יומון של 'התנועה לאחדות העבודה-פועלי ציון'. בתחילה דו-שבועון ושבועון. תת כותר: שבועון מדיני בשנת 1971 התמזג עם 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לעולים 1948-1949
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לעולים 1959-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מאבק 1952-1954
בשפה: עברית. בטאון המפלגה לאחדות העבודה. שבועון. תת כותר: לנאמנות ציונית סוציאליסטית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מאסף [תשל"א-תשמ"ח] 1971-1988
בשפה: עברית. שנתון. תת כותר: כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מבט [תשכ"ט] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מבט חדש [תשכ"ה-] 1965-1968
בשפה: עברית. בטאון 'רשימת פועלי ישראל' (רפ"י). ‫ תת כותר: שבועון מדיני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מבפנים [תרפ"ד-תשנ"ב] 1923-1992
בשפה: עברית. רבעון 'הקיבוץ המאוחד'. בשנים 1927-1923 עיתון 'קיבוץ עין חרוד'. עם הקמת 'הקיבוץ המאוחד' היה לבטאון התנועה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מגוון [תשל"ו-תשמ"ד] 1975-1984
בשפה: עברית. ירחון מדיני של מפלגת העבודה. תת כותר: לשאלות חברה ומדינה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מולד - ירחון מדיני וספרותי 1948-1967
בשפה: עברית. נוסד 1948 משנת 1967 - כתב עת בלתי תלוי. עורכו הראשון - אפרים ברוידא.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מולד [תש"ח-תשמ"ו] 1948-1986
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון מדיני וספרותי. כתב עת בחסות מפא"י. משנת 1967 - כתב עת עצמאי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מחבר אל חבר 1965-
בשפה: עברית. בשער: אחדות העבודה - פועלי ציון - הדור הצעיר, המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל - המטה הצעיר. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מחיינו [תרפ"א-תרפ"ט] 1921-1929
בשפה: עברית. עיתון גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור. יצא לאור בתל-יוסף, בעין חרוד ואחר כך גם בתל-אביב ובירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מיומן המזכירות 1933-?193
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מכתב חוזר 1919-
בשפה: עברית.מו"ל מפלגת פועלי ציון בא"י
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מכתב לחברים 1921-1922
בשפה: עברית. יצא מטעם ועדת התרבות של הסתדרות העובדים בתל-אביב. (2 גליונות בהקטוגרף ואחד בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

מלחמתנו [תש"ג-] 1942-1945
בשפה: עברית. ירחון של החוגים האקטיביסטים במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מן היסוד [תשכ"ב-תשכ"ו] 24-05-1962-03-02-1966
בשפה: עברית. דו שבועון של קבוצת 'מן היסוד' במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מעברות [תר"פ-תרפ"א] 1919-1921
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון לספרות ולעניני חברה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מעקב: ידיעות ותגובות [תשכ"ו - תשכ?] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מערכות הפועל [תש"ט] 1948-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון לענייני עבודה ואיגוד מקצועי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

משמר [תש"ג-תש"ח] 30-07-1948-1948
בשפה: עברית. עיתון יומי. בטאון 'השומר הצעיר' ו'הליגה הסוציאליסטית'. משנת 1946 - בטאון 'מפלגת פועלים השומר הצעיר'. המשכו - 'על המשמר' מי"ב שבט תש"ח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

משמר לילדים [תש"ו-תשמ"ה] 07-09-1945-1985
בשפה: עברית. שבועון לילדים של 'על המשמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

משמר לענייני פועלים 1961-?196
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מתוך העשן 1926-
בשפה: עברית.תת כותר: בימה חפשית של פועלי יג'ור "נשר". בראש השער "מפלגת פועלי ארץ ישראל". הוצאת ועד פועלי "נשר", יגור. יצא לפרקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ניב הפועל החקלאי 1958-1959
בשפה: עברית.בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלים חקלאים שכירים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ניב הקבוצה [תר"ץ-תשל"ב] 1930-1972
בשפה: עברית. רבעון "חבר הקבוצות". בשנת 1951 היה לרבעון "איחוד הקבוצות והקיבוצים".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

ניבים 1951-1958
בשפה: עברית. ירחון לנוער איחוד הקבוצות והקיבוצים
שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

ניוועלט: דו שבועון למדיניות ותרבות 1934-1955
בשפה: יידיש. בטאון 'הברית העולמית של פועלי ציון השמאליים'.‫ הופיע בהפסקות. העורך: נחום יעקב רפאלקס.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]סולל 1920-1921
בשפה: עברית. עיתון פועלי העבודות הציבוריות. תת כותר: כלי מבטא לפועלי העבודות הציבוריות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

על המדוכה [תש"ד –תש"ה] 1944-1945
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה למפלגת פועלי ארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

על המשמר [תש"ג-תשנ"ה] 30-07-1943-31-03-1995
בשפה: עברית. יומון. בשנים 1948-1943 נקרא "משמר". בשנים 1946-1943 בטאון 'השומר הצעיר'. בשנים 1948-1946 שימש כעיתון מפלגת "השומר הצעיר" ומשנת 1948 ואילך שימש כעיתונה של מפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

על הסף [תרע"ח] 1918-
בשפה: עברית.תת כותר: קובץ לענייני החיים וספרות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

עלון 1949-1950
בשפה: עברית.תת כותר: דברי חברים של מפלגת פועלי ארץ ישראל בקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

עלון דברי חברים [-תשי"א] 1949-1950
בשפה: עברית. תת כותר: של מפלגת פועלי א"י בקיבוץ המאוחד. החל להופיע בשנת 1946 בשם: עלון לדברי חברים בקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

עלון פועלי ציון 1929-1929
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

עלוננו 1926-1927
בשפה: עברית.הוצא על-ידי העובדים במוסדות החינוך של ועדת התרבות באזור יהודה, מקום הוצאה: תל-אביב. פורסמו שש חוברות בהקטוגרף, יצא לפרקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

פון צייט צו צייט 1945-1947
בשפה: יידיש. תת כותר: העפטן פאר אונזער באוועגונג אין חוץ-לארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]פועל הצעיר [תרס"ח-תש"ל] 1907-1970
בשפה: עברית. בטאונה הראשון של תנועת הפועלים בארץ ישראל. הוקם בשנת 1907 כבטאון של מפלגת 'הפועל הצעיר'. בשנת 1930 היה לבטאון מפא"י. בשנת 1968 היה לבטאון מפלגת העבודה. בתחילה הופיע כירחון, בהמשך כדו שבועון ולבסוף - כשבועון. נסגר בשנת 1970.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

פנקס [תרפ"ב-תרפ"ה תרצ"ז-תרצ"ח] 1921-1938
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

פרקצית הפועלים בהסתדרות הכללית 1923-
בשפה: עברית.הוצא על-ידי במת הפועל, דרכי הפועל, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

[ה]קבוץ 1926-
בשפה: עברית.יצא לא באופן סדיר. נדפס בהקטוגרף
שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

קול העם [תרע"ג-] 1913-
בשפה: עברית.תת כותר: הוצאה מקדשת לעניני המוני העם העברי בארץ העברים / יוצא לאור ע"י מערכת "הפועל הצעיר". ‬ יצא לפרקים. העורך האחראי והמוציא לאור: צבי כשדן.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

קול הפועל 1942-1945
בשפה: עברית.תת כותר: עלון מפלגת פועלי ארץ ישראל פועלי ציון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

קונטרס [תרע"ט-תרפ"ט תש"ג-תש"ה] 1919-1945
בשפה: עברית. שבועון מפלגת "אחדות העבודה". תת כותר: ידיעות, שיחות ומכתבים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]קטר 1919-1922
בשפה: עברית. מו"ל - הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף, חיפה, ירושלים; הופיע לפרקים.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

רבעון לכלכלה [תשי"ד-] 1953-
בשפה: עברית. רבעון לעניני כלכלה, השם דגש על השילוב בין כלכלה לסוציאליזם, ההסתדרות הכללית ומדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

רמזור [תשכ"א - תשמ"ח] 1961-1988
בשפה: עברית.בטאון המשמרת הצעירה של מפא"י ומפלגת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

רשימות סוציאליסטיות - במה לרעיון המרכסיסטי 1930-1934
בשפה: עברית. חוברות חד-פעמיות בצירופי שמות דומים, ביטאון קבוצת האופוזיציה השמאלית במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]שבוע 1950-
בשפה: עברית. שבועון הקיבוץ הארצי. החל להופיע באוקטובר 1950.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

[ה]שבוע בקיבוץ הארצי [תשי"א-] 1951-1989
בשפה: עברית. שבועון פנימי של "הקיבוץ הארצי". מתשל"ג נקרא: "השבוע".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

[ה]שומר הצעיר 1931-1943
בשפה: עברית. בטאון 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר'. משנת 1936 בטאון 'השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית'. ירחון, דו שבועון ושבועון (מ-1939).
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

שערים [תרצ"ה-תשמ"א] 1934-1995
בשפה: עברית. בטאון של תנועת פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עד 1950 הופיע בתדירות משתנה. 1981-1951 יומון. מ-1982 הופיע כשבועון. עורכיו: אברהם גולדראט, בנימין מינץ, קלמן כהנא ויהודה נחשוני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

תו-שין [תש"ד-] 1943-1956
בשפה: עברית. תת כותר: בעולם, בתנועה ובארץ: שנתון לדברי ספרות, עיון וסקירה. כותר נוסף: שנתון דבר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

מאגר: עיתונות (159/355)