Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אביגור שאול (מאירוב) 1899-1978
מראשי ה'הגנה' וממעצבי דרכה, מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י. ראש 'המוסד לעליה ב'', סגן שר הבטחון במלחמת העצמאות וראש ארגון 'נתיב'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבישר דויד 1877-1963
מן הנציגים החשובים של עדות המזרח בתנועת העבודה. יו"ר ארגון 'חלוצי המזרח' ואחד ממייסדיו.
שייך למדורים:מפלגות, חינוך

אבן אבא (איבן אוברי) 02/02/1915-17/11/2002
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. ממעצבי הדיפלומטיה הישראלית, נציג ישראל באו"ם, שגריר ישראל בארצות הברית ושר החוץ. חבר כנסת, שר ללא תיק, שר החינוך והתרבות, סגן ראש הממשלה. חיבר ספרים על תולדות עם ישראל ומדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך

אבן שושן צבי (רוזנשטיין) 1898-1968
ממקימי 'צעירי ציון' והזרם הציוני-סוציאליסטי ברוסיה ופולין. חבר בהסתדרות הכללית, ב'אחדות העבודה' ומפא"י. ציר בקונגרסים ציוניים רבים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אבן-זהר שמחה (פינקלשטיין) 05/04/1905-17/02/1992
מפעילי 'החלוץ', ההסתדרות הכללית וה'הגנה'. חבר 'אחדות העבודה' ומפא"י. מנכ"ל האופרה הישראלית.
שייך למדורים:מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבריאל אהוד 1917-1980
פקיד בכיר במשרד החוץ, יושב ראש הוועד הפועל הציוני, פעיל ב'הגנה', ב'העפלה', מילא תפקידים בכירים שונים במשרד החוץ, חבר במפא"י, רפ"י ו'העבודה'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אברמוביץ זאב 1891-1970
ממייסדי מפלגת 'פועלי ציון שמאל' בארץ, ממנהיגי המפלגות 'לאחדות העבודה - פועלי ציון' ומפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אהרונוביץ יוסף 1877-1937
ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה הישראלית, איש רוח ואידיאולוג. ממייסדיו של בנק הפועלים, וממנהליו עד מותו ב-1937.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

אוליצקי יוסף 23/12/1919-
עיתונאי, כותב ועורך. מפעילי ההסתדרות הכללית, מפא"י וה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

און זאב (איסרזון) 28/03/1900-06/02/1979
מפעילי גדוד העבודה, התנועה הקיבוצית, ההסתדרות הכללית ומפא"י. מזכיר חברת העובדים, מזכיר מפא"י בשנים 1949-1948.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

אוסישקין אברהם, מנחם (מנדל) 1863-1942
מנהיג ציוני, יו"ר הקרן הקיימת לישראל, מהדמויות המרכזיות בתנועה הציונית ובפרט בהתיישבות היהודית בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אידלסון בבה (טרכטנברג) 14/11/1895-05/01/1975
ממנהיגות תנועת הפועלות ומפעילות 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות הכללית. מזכירת מועצת הפועלות בשנים 1974-1930, חברה בוועד הלאומי, חברת כנסת וסגנית יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

אלדרוטי צבי 09/05/1934-
חבר כנסת מטעם המערך, כיהן בכנסת השמינית. חבר מפא”י משנת 1949, חבר מרכז מפא”י ומפלגת העבודה משנת 1965. מנכ”ל משרד ראש הממשלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אלון יגאל (פייקוביץ') 10/10/1918-29/02/1980
מפקד הפלמ"ח ואלוף בצה"ל. מראשי התנועה הקיבוצית, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. חבר כנסת בשנים 1980-1955, סגן ראש הממשלה, שר העבודה, שר הקליטה, שר החינוך והתרבות, שר החוץ. הוגה 'תכנית אלון'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

אלוני שולמית 29/11/1928-
משפטנית, מורה, עיתונאית ופוליטיקאית. חברת כנסת מטעם סיעת המערך, מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת ר"ץ ומפלגת מר"צ.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אליאב אריה לובה (ליפשיץ) 21/11/1921-30/05/2010
מפעילי מפא"י, מראשי מפלגת העבודה ושל"י. פעל בתחומי החינוך, ההתישבות, קליטת העליה וההעפלה. חבר כנסת, סגן שר, מזכ"ל מפלגת העבודה ואיש שלום.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

אלמוגי יוסף אהרון (קרלנבוים) 1910-1991
מראשי מפא"י, רפ"י ומפלגת העבודה. חבר ה'הגנה'. מזכ"ל מפא"י בשנים 1961-1960. ראש עיריית חיפה. ראש ההנהלה הציונית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אלעזרי-וולקני יצחק אביגדור (וילקנסקי) [א. ציוני] 1880-1955
אגרונום מחלוצי חקר החקלאות בישראל, סופר והוגה דעות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, התיישבות

אלקינד מנחם (מנדל) 1899-1938
ממיסדי ומנהיגי 'גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור'. בשנת 1927, לאחר פילוג 'הגדוד', חזר לרוסיה בראשות קבוצה מתומכיו.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אסף עמי (וילקומיץ') 22/07/1903-17/05/1963
חבר כנסת מטעם מפלגת פועלי ארץ ישראל בכנסת הראשונה עד החמישית. סגן שר החינוך והתרבות. חבר מרכז מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

אפרת אהרון (פיקס) 20/03/1911-16/05/1989
חבר כנסת מטעם המערך בכנסת השמינית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אפרתי יוסף (גריבר) 19/02/1897-08/02/1975
חבר כנסת מטעם מפלגת פועלי ארץ ישראל בכנסת הראשונה עד החמישית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ארבלי-אלמוזלינו שושנה (פהימה) 26/01/1926-
מפעילי 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מילאה תפקידים שונים בהסתדרות ובמועצת הפועלות. חברת כנסת בשנים 1992-1966. שרת הבריאות.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

ארגוב מאיר (גרבובסקי) 1905-1963
מפעילי מפלגות הפועל הצעיר ומפא"י. חבר 'הוועד הלאומי' והוועד הפועל של ההסתדרות וציר בקונגרסים הציוניים מטעמה. מזכיר מפא"י בשנים 1954-1952.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ארלוזורוב חיים 23/02/1899-16/06/1933
מדינאי, כלכלן, הוגה דעות ופובליציסט. מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. חבר הוועד הלאומי, חבר הנהלת הסוכנות וראש המחלקה המדינית שלה. פעל להצלת יהודי גרמניה. נרצח בשנת 1933 על חוף ימה של תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ארן זלמן (אהרונוביץ' זיאמה) 01/03/1899-06/09/1970
מפעילי 'אחדות העבודה' ומראשי מפא"י. מבכירי ההסתדרות הכללית. חבר כנסת, שר ללא תיק, שר התחבורה ושר החינוך והתרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

אשכול לוי (שקולניק) 25/10/1895-26/02/1969
ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל. מפעילי 'הפועל הצעיר', מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. מבכירי ההסתדרות הכללית, הסוכנות היהודית, ה'הגנה' ו'מקורות'. חבר כנסת, שר החקלאות, שר האוצר ושר הבטחון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אשל תמר (שוהם) 24/07/1920-
חברת כנסת מטעם המערך בכנסת התשיעית והעשירית. יו”ר הוועדה למעמד האשה באו”ם. מזכ"ל נעמ"ת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

בדיחי חיים 1890-
מנהיג ציבור הפועלים יוצאי תימן, חבר בהסתדרות הכללית והתנועה הציונית. חבר במפא"י וב'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בדר מנחם 20/09/1895-31/01/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר הכנסת הראשונה, מנכ"ל משרד הפיתוח ופעיל במוסדות כלכליים של 'הקיבוץ הארצי'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בהיר אריה (גלר) 01/05/1906-13/09/1970
חבר כנסת מטעם מפא"י והמערך בכנסת הראשונה, השלישית והשישית. ממייסדי קיבוץ אפיקים, חבר הנהלת 'סולל בונה'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בוסל יוסף 03/07/1891-30/07/1919
איש העלייה השנייה, מראשי מפלגת 'הפועל הצעיר', ממייסדי קבוצת דגניה, בעל השפעה רבה על עיצוב עקרונותיה של הקבוצה ועל דרכה של התנועה הקיבוצית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

ביבי מרדכי 01/07/1922-
חבר כנסת מטעם אחדות העבודה - פועלי ציון והמערך בכנסת הרביעית עד השביעית. כיהן כסגן יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בילינסון משה 1890-1936
רופא, מחלוצי העיתונאים הפובליציסטים בארץ ישראל, מראשי מפא"י וההסתדרות הכללית. חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, חבר באסיפת הנבחרים ובוועד הלאומי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בן-אהרון יצחק (ניסנבוים) 17/07/1906-19/05/2006
מראשי 'הקיבוץ המאוחד', התנועה לאחדות העבודה, מפ"ם, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. חבר כנסת,שר התחבורה, מזכ"ל ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בן-אשר חיים (פינקל) 10/07/1904-14/07/1998
חבר כנסת מטעם מפא"י בכנסת הראשונה והשנייה. ממייסדי קיבוץ גבעת ברנר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בן-גוריון דוד (גרין) 1886-1973
ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. מראשי תנועת העבודה בארץ-ישראל, מזכיר ההסתדרות הכללית ויושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בן-מאיר דב (צוקר) 11/08/1927-
חבר כנסת מטעם המערך בכנסת העשירית והאחת עשרה, סגן יו"ר הכנסת, ממייסדי קיבוץ מעין ברוך.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בן-פורת מרדכי (קזז) 12/09/1923-
מפעילי מפא"י, רפ"י, מפלגת העבודה ותל"ם. חבר כנסת, שר, ראש מועצת אור יהודה, פעיל בעליית יהודי עיראק ואיראן.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות

בן-צבי יצחק (שימשלביץ) 24/11/1884-23/04/1963
ממנהיגי תנועת העבודה בארץ ישראל, מראשי הישוב בתקופת המנדט ונשיאה השני של מדינת ישראל. מראשי 'פועלי ציון', 'אחדות העבודה' ומפא"י. ממייסדי 'בר-גיורא', 'השומר', ההסתדרות הכללית', אסיפת הנבחרים. נשיא ה'וועד הלאומי', חבר כנסת, חוקר תולדות ארץ ישראל ועדות ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בנטוב מרדכי (גוטגלד) 28/03/1900-18/01/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר בחמש הכנסות הראשונות, שר השיכון ושר הפיתוח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בנקובר יוסף 1901-1977
פעיל מרכזי בתנועת העבודה. חבר המפלגות 'אחדות העבודה', מפא"י ומפ"ם. ממנהיגי 'הקיבוץ המאוחד'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בקר אהרון 21/12/1906-24/12/1995
מראשי ההסתדרות הכללית, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה. מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1969-1961, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

בר-זוהר מיכאל (יולוזרי) 30/01/1938-
מרצה וסופר, חבר כנסת בכנסת העשירית והשתיים עשרה מטעם המערך ומפלגת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בר-יהודה (אידלסון) ישראל 1895-1965
מזכיר מפא"י בשנים 1942-1941. פעיל מרכזי ב'קיבוץ המאוחד' ובהסתדרות. ממייסדי מפ"ם וחבר כנסת מטעם 'אחדות העבודה - פועלי ציון'. שר פנים ושר התחבורה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בר-לב חיים (ברוצלבסקי) 16/11/1924-07/05/1994
רמטכ"ל. חבר כנסת מטעם המערך ומפלגת העבודה בכנסת השביעית עד השתיים עשר. שר המסחר והתעשיה, שר הפיתוח, שר המשטרה, מזכ"ל מפלגת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ברגמן שמואל הוגו 1883-1975
פילוסוף וחוקר, מפעילי 'הפועל הצעיר', ממייסדי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטה העברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

ברגר הרצל בנימין 31/08/1904-28/08/1962
מפעילי מפא"י, חבר כנסת, עיתונאי ופרשן מדיני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ברוכוב דֹּב בֶּר 21/06/1881-17/12/1917
הוגה דיעות, מאבות הציונות הסוציאליסטית, ממייסדי מפלגת 'פועלי ציון' וממנהיגיה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ברזילי ישראל (אייזנברג) 01/10/1913-12/06/1970
מראשי 'השומר הצעיר', 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, חבר כנסת, שר הבריאות ושר הדואר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ברנר אורי 1914-1993
סגן מפקד הפלמ"ח, מפעילי 'הקיבוץ המאוחד', מזכיר 'המחנות העולים'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

ברעם משה 17/03/1911-05/12/1986
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה, ממנהיגי ציבור הפועלים בירושלים,חבר כנסת, שר העבודה ושר הסעד.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ברץ יוסף 08/05/1890-14/12/1968
איש העלייה השנייה, ממייסדי דגניה וההתיישבות השיתופית, מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

ברקת ראובן (בורשטיין) 25/10/1905-05/04/1972
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מבכירי ההסתדרות הכללית, חבר כנסת ויושב ראש הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בש רפאל 1913-2000
חבר כנסת מטעם מפא"י. מזכיר מפא"י בשנים 1956-1954. חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות.
שייך למדורים:מפלגות, ההסתדרות

בת רחל תרשיש יוכבד (מלכימן) 27/12/1902-18/08/1989
מפעילות 'הקיבוץ המאוחד', 'אחדות העבודה', ההסתדרות, מועצת הפועלות, קופת חולים, 'החלוץ' ועלית הנוער. חברת אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי. אשת חינוך ופעילה למען מעמד האשה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גבתי חיים (סוישץ) 29/01/1901-19/10/1990
מראשי התנועה הקיבוצית, מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת, שר החקלאות והפיתוח.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

גוברין עקיבא (גלובמן חיות) 1902-1980
מראשי מפא"י וההסתדרות הכללית. חבר כנסת ושר בממשלה מטעם מפא"י, יו"ר סיעת מפא"י ויו"ר הקואליציה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גולומב אליהו 1893-1945
מראשי תנועת העבודה ומפא"י. מפקדה הלא מוכתר של 'ה'הגנה'. ממקימי הפו"ש, החי"ש והפלמ"ח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורדון אהרן דוד 09/06/1856-22/02/1922
הוגה דיעות, פועל ואיש מופת. ממורי הדרך של פועלי העלייה השנייה וממעצבי דמותה של תנועת העבודה הארצישראלית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורי ישראל (גורפינקל) 1893-1965
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. חבר מועצת עיריית תל-אביב ומנהל מחלקת התרבות שלה. חבר כנסת בכנסת הראשונה עד החמישית, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גורן שרגא (גורוחובסקי) 1898-12/06/1972
מפעילי מפא"י, מבכירי המשק ההסתדרותי, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

גז מטילדה 15/08/1918-03/05/1990
מפעילי מפא"י, רפ"י ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות

גלילי ישראל 1910-1986
חבר במפלגות מפא"י ו'אחדות העבודה - פועלי ציון', בה אף כיהן כמזכ"ל. חבר בהסתדרות הכללית. ראש המפקדה הארצית של ה'הגנה' (רמ"א). שר בממשלות ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גרינבוים יצחק 24/11/1879-07/09/1970
ממנהיגי יהדות פולין והתנועה הציונית בפולין, מבכירי הסוכנות, ראש 'ועד ההצלה', שר הפנים בממשלה הזמנית, פובליציסט ועורך.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות

דובדבני יחיאל 1896-1988
ממיסדי קיבוץ גבעת השלושה. מזכיר מפא"י בין השנים 1939-1940.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דובקין אליהו 31/12/1898-26/10/1976
מראשי הסוכנות היהודית, מפעילי מפא"י, יו"ר מועצת המנהלים של קרן היסוד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דינור בן ציון (דינבורג) 1884-08/07/1973
היסטוריון ואיש חינוך, חבר כנסת, שר החינוך והתרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

דן הלל 02/05/1900-09/01/1969
מראשי 'סולל בונה'. מפעילי מפא"י ורפ"י.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

דרך שלמה (דרכסלר) 15/11/1911-
מפעילי 'הקיבוץ המאוחד' ו'התנועה לאחדות העבודה'. עורך בעיתונות התנועתית והמפלגתית ('לאחדות העבודה', 'על המשמר', 'למרחב' ועוד) ובהוצאת 'הקיבוץ המאוחד'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

הכהן דוד 20/10/1897-19/02/1984
מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י ו'מפלגת העבודה'. מראשי ההסתדרות ו'סולל בונה', פעיל ב'הגנה', חבר כנסת, סגן ראש עירית חיפה וציר בבורמה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הלל שלמה 23/04/1923-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה. חבר כנסת, שר המשטרה, שר הפנים, יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

הקטין רות 18/12/1900-14/07/1991
מפעילות 'הקיבוץ המאוחד', 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

הרצפלד אברהם (פוסטרלקו) 1888-1973
נמנה על מייסדי "אחדות העבודה", "ההסתדרות הכללית" ו"המרכז החקלאי". עמד בראש מחלקת ההתיישבות של המרכז החקלאי במשך כ-40 שנה. חבר בדירקטוריון של הקק"ל משנת 1949 ועד לפטירתו. חתן פרס ישראל על תרומתו למדינה ולחברה (1972).
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

וילנר מאיר (קובנר דב-בר) 23/10/1918-06/06/2003
מראשי פק"פ, המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית, מק"י, רק"ח וחד"ש. חבר כנסת בשנים 1990-1949. מזכ"ל רק"ח בשנים 1990-1965.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

זועבי עבד אל-עזיז 04/02/1926-14/02/1974
מפעילי מפ"ם, ראש עיריית נצרת, חבר כנסת וסגן שר הבריאות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

זילברברג אברהם 15/12/1918-19/06/1980
מראשי 'תנועת המושבים', מפעילי מפא"י ו'מפלגת העבודה', חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

חבס ברכה 20/01/1900-31/07/1968
סופרת, עורכת, עיתונאית ומחנכת. חברת מערכת 'דבר', 'דבר לילדים', והוצאת 'עם עובד'. כתבה ספרים רבים על תולדות הישוב.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

חושי אבא (שנלר) 1898-1969
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. ממיסדי קיבוץ בית ואלפא וההסתדרות הכללית. ראש עיריית חיפה משנת 1951 ועד לפטירתו.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

חזן יעקב אריה 04/06/1899-22/07/1992
מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל, ממנהיגי 'השומר הצעיר', 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

חמיס יוסוף 10/05/1921-22/09/1986
מפעילי מפ"ם וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

חנקין יחזקאל 1881-1916
מראשי 'ההגנה העצמית' ברוסיה, מראשוני העלייה השנייה, ממייסדי 'בר גיורא' ו'השומר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

חסין אשר 02/07/1918-27/03/1995
מפעילי מפא"י והתאחדות עולי צפון אפריקה, חבר כנסת
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

טביב אברהם 1889-20/04/1950
מראשי העדה התימנית, מפעילי מפא"י, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

טבנקין יצחק 1887-1971
ממקימי "אחדות העבודה" וההסתדרות הכללית, וממעצבי דרכן. מראשי מפא"י ומנהיגיה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

טברסקי ז'ניה (גינצבורג) 16/08/1904-09/06/1964
מפעילות מפא"י ותנועת הפועלות, מחלוצות השירות הסוציאלי בא"י, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

טברסקי נחום 03/11/1884-10/10/1953
מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, איש כספים ומו"ל. חבר הוועד הלאומי, הוועד הפועל הלאומי, הנהלת בנק הפועלים ומועצת עיריית תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות

טובי תופיק 11/05/1922-12/03/2011
מראשי 'הליגה לשחרור לאומי', מק"י, רק"ח וחד"ש. חבר באסיפה המכוננת. מזכ"ל רק"ח. חבר כנסת בשנים 1990-1949.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

יבנאלי שמואל (ורשבסקי) 1884-1961
מראשי תנועת העבודה. השתתף בהקמתה של אחדות העבודה, ההסתדרות הכללית ומפא"י. פעל להעלאת יהודי תימן בתקופת העלייה השניה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ידלין אהרן 17/04/1926-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מראשי התנועה הקיבוצית, חבר כנסת ושר החינוך.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

ידלין אשר 1923-
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מזכיר חברת העובדים ומנכ"ל קופת חולים כללית. עמד במרכזה של פרשת שחיתות שהסעירה את המדינה בשנות ה-70 והיתה מהגורמים להפסד של המערך בבחירות לכנסת בשנת 1977.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

יהודה צבי (זלצמן) 1888-03/10/1964
מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, ממייסדי דגניה ונהלל, מראשי תנועת המושבים, חבר בכנסת הראשונה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יוסף (ג'וזף) דב (ברנארד) 1899-1980
מראשי מפא"י. חבר בהנהלת הסוכנות. מונה לשר הקיצוב וההספקה והנהיג בארץ את מדיניות ה"צנע" שזוהתה עמו.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

יוספטל גיורא (יוזפסטאל גיאורג) 09/08/1912-23/08/1962
מפעילי מפא"י, מבכירי הסוכנות היהודית, חבר כנסת, שר העבודה, שר השיכון והפיתוח.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות

יוספטל סנטה (פונדוב-יוזפסטאל) 05/12/1912-26/07/2007
מראשי התנועה הקיבוצית, מפעילות מפא"י ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יערי מאיר (ואלד) 21/02/1897-24/04/1987
מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל. ממנהיגי 'השומר הצעיר', 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, ומראשי האידיאולוגים שלהן. חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

יפה אליעזר 1882-1942
איש העלייה השניה, מאבות החקלאות המודרנית בארץ וממנהיגי תנועת העבודה. ממיסדי מושב העובדים הראשון "נהלל". ממיסדי "תנובה" ומנהלה הראשון בין השנים 1936-1928.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

יריב אהרן (רבינוביץ') 20/12/1920-07/05/1994
אלוף בצה"ל, מפעילי מפלגת העבודה, שר התחבורה, שר ההסברה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון

ישעיהו ישראל (שרעבי) 08/04/1910-20/06/1979
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מראשי העדה התימנית, חבר כנסת, יו"ר הכנסת, שר הדואר.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

כהן מנחם 05/07/1922-11/03/1975
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

כסה יונה (קוסוי) 1907-1985
ממנהיגי הפועל הצעיר במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

כפרית שרה (קפלן-קוקסו) 26/07/1900-01/06/1983
מפעילות 'הפועל הצעיר' ומפא"י, פעילה בתנועת המושבים ובמועצת הפועלות, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, התיישבות

כצנלסון-שזר רחל 24/10/1885-11/08/1975
מפעילות תנועת הפועלות, 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות. מייסדת ועורכת ראשית של 'דבר הפועלת'. הרבתה לפעול בתחומי החינוך, התרבות וקידום הנשים.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

כרמל משה (זליצקי) 17/01/1911-14/08/2003
ממפקדי 'ההגנה', אלוף בצה"ל, מפעילי 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חבר כנסת ושר התחבורה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

לבון פנחס (לוביאנקר) 12/07/1904-24/01/1976
מראשי 'גורדוניה' ומפא"י. מזכיר ההסתדרות בשנים 1949-1950 ו-1956-1961. חבר כנסת, שר החקלאות, שר ללא תיק ושר הבטחון. מהדמויות המרכזיות ב'עסק הביש' וב'פרשת לבון'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

לביא שלמה (לבקוביץ) 1882-1963
איש העלייה השניה, ממעצבי דרכה של תנועת הפועלים ומהוגי רעיון "הקבוצה הגדולה". ממיסדי ההסתדרות וממקימי מפא"י. חבר בכנסת הראשונה והשנייה מטעם מפא"י. נחשב כאיש של מופת חלוצי אישי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

לוז קדיש (לוזינסקי) 1895-1972
מראשי מפא"י, התנועה הקיבוצית והסתדרות העובדים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

לוינסון אברהם 04/08/1891-19/07/1955
סופר, עורך ומתרגם. מפעילי 'צעירי ציון' וה'התאחדות' בפולין. מנהל המרכז לתרבות של ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

לופבן יצחק 17/07/1888-10/09/1948
עיתונאי ועורך. מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י. עורך העיתון 'הפועל הצעיר' בשנים 1948-1923.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

לוקר ברל 1887-1972
מראשי פועלי ציון ומפא"י. בשנת 1936 עלה לארץ ונבחר לועד הפועל של ההסתדרות הכללית. בשנת 1948 נבחר להנהלת הסוכנות היהודית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ליבנה אליעזר (ליבנשטיין) 1902-1975
פעל למען העלאתם של יהודי גרמניה לארץ, בשירות מפעל "ההעברה" בין השנים 1933-1935. ממקימי תנועת ארץ ישראל השלמה, שקמה לאחר מלחמת ששת הימים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

מאיר גולדה (מאירסון) 03/05/1898-08/12/1978
ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל, מראשי תנועת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

מימון עדה (פישמן) 1893-10/10/1973
ממייסדות תנועת הפועלות וממנהיגותיה. פעילה למען זכויות הנשים בארץ ישראל. מפעילות 'הפועל הצעיר' ומפא"י. מזכירת מועצת הפועלות, חברה בוועד הלאומי, בוועד הפועל של ההסתדרות ובוועד הפועל הציוני. מייסדת משק הפועלות 'עיינות'.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מיקוניס שמואל 10/08/1903-20/05/1982
מראשי פק"פ ומנהיג המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית ומק"י. מזכ"ל מק"י בשנים 1974-1948. חבר אספת הנבחרים, מנהלת העם ומועצת המדינה הזמנית. חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

משל ירוחם 24/11/1912-27/11/2002
מראשי ההסתדרות הכללית, מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1984-1973, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

נבון יצחק 09/04/1921-
מפעילי מפא"י, מראשי רפ"י ומפלגת העבודה. חבר כנסת, שר החינוך והתרבות, הנשיא החמישי של מדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, הגנה וביטחון

ניצני יעקב (צ'צ'יק) 06/12/1900-15/09/1962
פעיל בתנועה הציונית בבולגריה, מפעילי מפא"י וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ניר נחום יעקב (רפאלקס) 17/03/1884-10/07/1968
מראשי 'פועלי ציון', מפ"ם ו'אחדות העבודה-פועלי ציון', חבר הוועד הלאומי, מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית, חבר כנסת ויו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

נמיר מרדכי (נמירובסקי) 23/02/1897-22/02/1975
מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י, חבר כנסת, מזכ"ל ההסתדרות הכללית בשנים 1956-1951, שר העבודה וראש עיריית תל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

נפתלי פרץ (פריץ) 19/03/1888-30/04/1961
כלכלן ועיתונאי, מראשי מפא"י, חבר כנסת, שר ללא תיק, שר החקלאות ושר הסעד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך

נצר דבורה 1897-1989
ממנהיגות אירגון אמהות עובדות ותנועת הפועלות.
שייך למדורים:מפלגות, חינוך

נצר שרגא 1898-1989
ממנהיגי "אחדות העבודה" ומפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

סירקין נחמן 1868-1924
הוגה דעות, עיתונאי, מנהיג, מאבות הציונות הסוציאליסטית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

סנה משה (קליינבוים) 06/01/1909-01/03/1972
מראשי 'הציונים הכלליים', 'מפ"ם ומק"י, ראש המפקדה הארצית של ה'הגנה', חבר 'הוועד הלאומי' והנהלת הסוכנות היהודית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

ספיר פנחס 15/10/1906-12/08/1975
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה. ממעצבי כלכלת ישראל לאחר קום המדינה. חבר כנסת, שר המסחר והתעשיה, שר ללא תיק ושר האוצר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

סרני אנצו חיים 17/04/1905-18/11/1944
מפעילי 'החלוץ', 'הקיבוץ המאוחד' ומפא"י, ממייסדי קיבוץ גבעת ברנר, מצנחני הישוב במלחמת העולם השניה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עוביד דיאב 1911-18/02/1984
מראשי רשימת 'שיתוף ואחווה', רשימת המיעוטים של מפא"י, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

עוז עמוס (קלוזנר) 04/05/1939-
מבכירי הסופרים העבריים ומאנשי הרוח הבולטים במדינת ישראל. חתן פרס ישראל לספרות עברית לשנת 1998.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

עופר אברהם (הירש) 1922-03/01/1977
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מנכ"ל שיכון עובדים, חבר כנסת, שר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

עמית מאיר (סלוצקי) 17/03/1921-17/07/2009
מבכירי צה"ל, ראש 'המוסד' השלישי, מנכ"ל 'כור', חבר כנסת מטעם ד"ש, איש עסקים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פדר נפתלי 04/01/1920-11/11/2009
מפעילי מפ"ם, מזכיר מדיני של מפ"ם, חבר כנסת וסגן יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

פיינרמן עוזי 1924-08/04/1975
מראשי תנועת המושבים, מפעילי מפא"י, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

פינס דן 07/03/1900-14/10/1961
עיתונאי, עורך ופובליציסט. מראשי תנועת 'החלוץ' ברוסיה. מפעילי מפא"י וההסתדרות. מעורכי 'דבר' ו'אמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

פלד נתן (פרידל) 03/06/1913-08/01/1992
מראשי 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר כנסת ושר הקליטה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פרומקין השל שלמה 1896-11/04/1974
ממייסדי ההסתדרות הכללית ומבכיריה, מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

פרי אלעזר (וילדר-פראי) 02/02/1902-01/12/1970
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ו'השומר הצעיר', מפעילי מפ"ם, עיתונאי וחבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

פרס שמעון (פרסקי) 02/08/1923-
מפעילי מפא"י, מראשי מפלגת העבודה ורפ"י. חבר כנסת, ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, שר האוצר, שר התחבורה והתקשורת, שר לשיתוף פעולה אזורי. חתן פרס נובל לשלום. נשיא מדינת ישראל התשיעי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

צדוק חיים יוסף (וילקנפלד) 02/10/1913-15/08/2002
מראשי מפא"י ומפלגת העבודה, עורך דין, חבר כנסת, שר המסחר והתעשייה, שר המשפטים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

צור זאב (שטיין) 11/09/1911-28/09/1994
מפעילי 'הקיבוץ הארצי', מפא"י, התנועה לאחדות העבודה, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חבר כנסת וסגן שר החקלאות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

צור צבי (צ'רטנקו) [צ'רה] 1923-28/12/2004
הרמטכ"ל הששי, פעיל רפ"י, חבר כנסת, מילא תפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון

ציזלינג אהרן 26/02/1901-16/01/1964
מראשי 'הקיבוץ המאוחד', 'התנועה לאחדות העבודה', מפ"ם ו'אחדות העבודה-פועלי ציון'. חבר הוועד הלאומי, חבר כנסת ושר החקלאות בממשלה הזמנית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

צמח שלמה 02/06/1886-06/11/1974
סופר, מבקר ספרות, מחנך ואגרונום. מראשוני העליה השניה. ממייסדי מפלגת 'הפועל הצעיר' והסתדרות 'החורש'. חתן פרס ישראל לספרות יפה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך

קורן יצחק 1911-22/06/1994
מפעילי מפא"י ותנועת העבודה, מזכיר תנועת המושבים, חבר כנסת וסגן שר האוצר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

קושניר שמעון 15/12/1895-02/1986
מחלוצי איש העלייה השניה. חקלאי וסופר. מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות. ממייסדי כפר יחזקאל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

קנב יצחק (קניבסקי) 1896-08/05/1980
מפעילי מפא"י, מראשי קופת חולים כללית, ממייסדי הביטוח הסוציאלי בישראל, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

קפלן אליעזר 27/01/1891-13/07/1952
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, גזבר הסוכנות היהודית, שר האוצר הראשון וממעצבי מדיניותה הכלכלית של מדינת ישראל, שר המסחר והתעשייה, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

קצב נוזהת 01/04/1932-
מפעילות מפא"י, מועצת הפועלות וההסתדרות הכללית, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

רבין יצחק 01/03/1922-04/11/1995
מראשי מפלגת העבודה וראש ממשלת ישראל. מראשי הפלמ"ח, רמטכ"ל במלחמת ששת הימים, שגריר בוושינגטון, שר העבודה, שר הביטחון, מחותמי הסכמי אוסלו והסכם השלום עם ירדן, חתן פרס נובל לשלום, נרצח בעצרת תמיכה בשלום.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון

רבינוביץ אהרון (רוניה) 1901-1945
מראשי ההסתדרות, חבר מרכז מפא"י, חבר מזכירות הועד הפועל של ההסתדרות הכללית ומתוה דרכו של האיגוד המקצועי בארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

רבינוביץ' יהושע 1911-14/08/1979
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, ראש עירית תל אביב, שר האוצר, שר השיכון, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

רוזוליו דניאל [דני] 06/05/1927-14/10/2005
מפעילי התנועה הקיבוצית, מפלגת העבודה וההסתדרות הכללית. חבר כנסת, מזכ"ל חברת העובדים, מרצה וחוקר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רוזן שלמה 21/06/1905-07/12/1985
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם. מילא תפקידים מרכזיים במוסדות כלכלה ומשק של 'הקיבוץ הארצי' ושל חברת העובדים. חבר כנסת, שר הקליטה ושר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רוטנשטרייך נתן 13/03/1914-11/10/1993
פילוסוף, חוקר ומרצה. מאנשי הרוח הבולטים במדינת ישראל ובתנועת העבודה. חתן פרס ישראל במדעי הרוח לשנת 1963.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך

ריטוב ישראל 05/04/1895-1976
מראשי תנועת צ"ס ברוסיה ובפולין, חבר מרכז 'החלוץ' בפולין, יו"ר מרכז הקואופרציה בשנים 1969-1934.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ריפתין יעקב [קובה] 16/03/1907-14/05/1978
מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, מפעילי ה'הגנה' וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

רמז אהרן 08/05/1919-03/04/1994
ממקימי חיל האוויר, מפעילי מפא"י ורפ"י, חבר כנסת, שגריר בבריטניה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון

רמז דוד משה (דרבקין) 23/05/1886-19/05/1951
ממנהיגי הישוב לפני הקמת המדינה. מראשי 'אחדות העבודה' ומפא"י, מזכיר ההסתדרות הכללית, יו"ר הוועד הלאומי, חבר כנסת, שר התחבורה הראשון, שר החינוך והתרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

רפטור ברל 1902-23/03/1989
מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י, 'לאחדות העבודה-פועלי ציון', מפ"ם, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מראשי 'סולל בונה' והסתדרות הכללית, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

שדה יצחק (לנדוברג) ['הזקן'] 10/08/1890-21/08/1952
מראשי 'גדוד העבודה', מקים 'הנודדת' והפו"ש, מייסד הפלמ"ח ומפקדו הראשון, רמטכ"ל בפועל של ה'הגנה', אלוף בצה"ל, מפעילי מפ"ם. השפיע על עיצוב דמותו וערכיו של צה"ל, על דרכי האימון ועל אסטרטגיות הלחימה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון

שוחט אליעזר 1874-1971
פועל ואיש העלייה השנייה, מפעילי מפלגת 'הפועל הצעיר', ממייסדי ארגון 'החורש', 'לגיון העבודה', הסתדרות פועלים חקלאיים בגליל וההסתדרות הכללית וממקימי נהלל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

שוחט ישראל 30/01/1886-07/06/1961
איש העליה השניה, מנהיג 'בר גיורא', 'השומר' ו'הקיבוץ'. מפעילי 'פועלי ציון' ו'אחדות העבודה', 'גדוד העבודה', ארגון 'הפועל'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

שוחט מניה (וילבושביץ) 10/1879-17/02/1961
מן הדמויות המרכזיות בעליה השניה. מייסדת קואופרטיב הפועלים הראשון בס'גרה. מראשי 'השומר' ופעילה ב'בר גיורא', ה'הגנה', 'הקיבוץ', 'גדוד העבודה', 'הפועל'. מפעילות 'פועלי ציון', 'אחדות העבודה' ומפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

שזר זלמן (רובשוב) 1889-1974
נשיאה השלישי של מדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

שטרית בכור שלום 1895-28/01/1967
מראשי 'התאחדות הספרדים' ומפא"י, איש משטרה ושופט, חבר כנסת ושר המשטרה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

שלי מאיר (בוגדנובסקי) (ספרות/כתיבה) [בוגדן] 17/02/1893-1983
מפעילי 'אחדות העבודה' וההסתדרות הכללית. המזכיר הראשי של ארגון 'החלוץ' העולמי, מראשי 'דבר'. עיתונאי, עורך ומשפטן.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

שם-טוב ויקטור 01/02/1915-
מראשי מפ"ם , חבר כנסת ושר הבריאות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

שמחונית יהודית 1902-05/12/1991
מפעילות ההסתדרות הכללית, תנועת הפועלות, מפא"י ורפ"י, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

שפירא יעקב שמשון 04/11/1902-14/11/1993
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, עורך דין, היועץ המשפטי הראשון של ממשלת ישראל, חבר כנסת ושר המשפטים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

שפר זאב (פיינשטיין) 21/04/1891-10/04/1964
מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י והתנועה הקיבוצית. מראשי 'ההגנה', חבר כנסת וסגן יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

שפרינצק יוסף 08/12/1885-28/01/1959
מראשי 'הפועל הצעיר' ומפא"', מזכ"ל ההסתדרות, חבר ההנהלה הציונית והוועד הלאומי, יו"ר הוועד הפועל הציוני, יו"ר מועצת המדינה זמנית, חבר כנסת והיו"ר הראשון של הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

שרף זאב 21/04/1906-18/04/1984
מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, ממקימי המנגנון הממשלתי, מזכיר הממשלה, הממונה על הכנסות המדינה, חבר כנסת, שר המסחר והתעשייה, שר האוצר ושר השיכון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

שרת משה 1894-1965
ראש הממשלה השני, חבר אחדות העבודה ואחר-כך מראשי מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

ששון אליהו 1902-08/10/1978
מפעילי מפלגת העבודה, דיפלומט, חבר כנסת, שר הדואר ושר המשטרה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

תלמי (לוין) אמה (ספרות/כתיבה) 25/04/1905-06/06/2004
מפעילות 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, חברת כנסת, סגנית יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

תלמי מאיר (יודשקו) [יודקס] 1909-18/11/1994
מראשי 'הקיבוץ הארצי', 'השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

תרשיש אברהם 24/09/1900-11/01/1990
מבכירי 'הקיבוץ המאוחד' ו'אחדות העבודה'. ממייסדי 'גדוד העבודה', קיבוץ עין חרוד והוצאת 'הקיבוץ המאוחד. עורך וכותב בעיתוני התנועה והמפלגה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

מאגר: אישים (176/622)