Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרי יעץ

נשים בישראל, עם עובד, 1991

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

באר חיים, גולדשטיין יעקב ושביט יעקב, לקסיקון האישים של ארץ ישראל, תל-אביב, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בן מאיר דב, לקסיקון ההסתדרות, תל-אביב, 1980

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

ואלך, יהודה (עורך ראשי), אטלס כרטא לתולדות ה'הגנה', כרטא והמרכז לחקר תולדות כוח המגן, ה'הגנה', ע"ש ישראל גלילי, 1991

שייך למדורים:היסטוריה

כרמל עמוס, הכל פוליטי - לקסיקון הפוליטיקה הישראלית, דביר, 2001

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עילם יגאל, 1000 יהודים בעת החדשה, תל-אביב, 1974

שייך למדורים:היסטוריה

קשתי, אריאלי, שלנסקי, לקסיקון החינוך וההוראה, תל-אביב, 1997

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רולף שילה הטיס, לקסיקון פוליטי של מדינת ישראל, כתר, 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

שיף זאב, לקסיקון לבטחון ישראל, זמורה ביתן, מודן, 1976

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

שץ יעקוב, ש. אריאל, לקסיקון המדינה, אזרחות, חברה, כלכלה, דביר, 1989

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

תלמי אפרים, מה ומי, לקסיקון מלחמת העצמאות, דבר, 1964

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

תלמי אפרים, מלחמות ישראל, מה ומי בהגנה ובמאבק, דבר, 1975

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

תלמי אפרים ומנחם, לקסיקון ציוני, תל-אביב, 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

מאגר: ספרי יעץ (13/13)