Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אגרות מבפנים 1929-1934
בשפה: עברית. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

אגרת [תר"ץ-תרצ"ד] 1930-1934
בשפה: עברית. בראש השער: הסתדרות הנוער העממית החלוצית 'גורדוניה' - מחלקת ההנהגה העליונה בחדרה. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אגרת [תרצ"ו-תש"י] 1936-1950
בשפה: עברית. עלון חבר הקבוצות. שם נוסף: בקבוצה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

אגרת [תש"ז-תש"ח] 1947-1948
בשפה: עברית. פנימי לחותמי 'בטרם'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אגרת לחבר [תשל"א] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אגרת לחברים [תשי"ב-תש"ם] 02-11-1951-20-10-1979
בשפה: עברית. שבועון 'איחוד הקבוצות והקיבוצים'. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

אגרת לחיילים ולחיילות 1941-
בשפה: עברית. מטעם 'ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל'. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אגרת לחינוך [תשי"ב-תשנ"ג] 1952-1993
בשפה: עברית. כתב עת לעניני חינוך של האיחוד הקבוצות והקיבוצים ואחרי כן של התק"ם. תת כותר: רבעון לחינוך קיבוצי. בטאון לחינוך קיבוצי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

אגרת למחנכים [תשכ"ה - תשל"ו] 1964-1975
בשפה: עברית. כתב עת בנושאי חינוך של "הקיבוץ המאוחד".
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

אגרת לפעילים 1957-1961
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]אדמה [תר"ף-תרפ"ג] 1919-1923
בשפה: עברית.ירחון לעניני תרבות וחברה. ערך: יוסף חיים ברנר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

[ה]אוהלה 1925-1926
בשפה: עברית.יצאו שש חוברות בהוצאת הסתדרות הפועל המזרחי בהסתדרות העובדים הכללית, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אונדזער וועג 1947-1969
בשפה: יידיש.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אורים [תרצ"ה-תשכ"ו] 1935-1966
בשפה: עברית. ירחון פדגוגי למורים. תת כותר: קובץ לשאלות חינוך והוראה. חוברות אחדות יצאו לאור בשם: קובץ לשאלות חינוך והוראה. תוספת ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אורים להורים [תש"ו-תש"ם] 1946-1979
בשפה: עברית. ירחון בנושאי חינוך להורים (ראשון מסוגו בארץ). תת כותר: קוים לחנוך ילדינו. תת כותר נוסף: ירחון לחנוך ילדים במשפחה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אות [תשכ"ז-] 1966-1968
בשפה: עברית. שבועון. יו"ל מטעם המערך (לאחדות פועלי ישראל). עורך ראשי : מרדכי נסיהו.
שייך למדורים:היסטוריה

אות [תשל"א-תשל"ד] 1971-24-10-1974
בשפה: עברית. שבועון מפלגת העבודה הישראלית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אחדות 1942-
בשפה: עברית.תת כותר: מפועלים אל פועלים. 'פנימי רק לחברי ההסתדרות; י"ל ע"י קבוצת פועלים בלתי מפלגתיים בהסתדרות העובדים הכללית'.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

[ה]אחדות [תר"ע-תרע"ה] 1910-1914
בשפה: עברית. תת כותרת: שבועון לעניני הפועלים והמוני-העם בארץ ישראל. עיתונה העברי הראשון של מפלגת "פועלי ציון" בארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אחדות העבודה [תר"ץ-תרצ"ב] 1930-1931
בשפה: עברית. ירחון מפלגת פועלי ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אחדות העבודה [תרע"ט] 1919-
בשפה: עברית. בטאון "אחדות העבודה".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אחדות העבודה [תש"ג - תש"ו] 1942-1946
בשפה: עברית. מאסף מפלגת פועלי ארץ ישראל. תת כותר נוסף: קובץ מפלגת פועלי ארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]אחות בישראל [תש"ח-] 1948-
בשפה: עברית. רבעון 'הסתדרות האחים והאחיות בישראל'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

אחים [תש"ה] -
בשפה: עברית.לקט דברים ורשימות מחיי נערים עולי ארצות המזרח
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

איגרת למדריך [תש"ט-תשכ"ד] 1949-1964
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

איתיחאד אל עאמיל (אחדות הפועל) 15-04-1925-1926
בשפה: ערבית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

איתנים 1948-2005
בשפה: עברית. ירחון קופת חולים הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

איתנים לילדנו [תשי"ג-תשכ"ד] 1953-1964
בשפה: עברית. תוספת חצי שנתית ל'איתנים'. בא במקום 'לילדנו'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

אל איתיחאד 1944-
בשפה: ערבית. עיתון קומוניסטי בשפה הערבית. בטאון של 'הליגה לשחרור לאומי', מק"י ורק"ח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אל הדף (המטרה) 1960-1962
בשפה: ערבית. ירחון ספרותי שפרסם בית ההוצאה לאור הערבי.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

אל יום (היום) 1949-1968
בשפה: ערבית. עיתון יומי בשפה הערבית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אל סנדבאבד
בשפה: ערבית. ירחון לתלמידי הכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים. יצא לאור על-ידי בית ההוצאה הערבי ההסתדרותי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אל קיטאר (הקטר) 1919-1920
בשפה: ערבית. יצא לאור מטעם הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

אל תעאון (הקואופרציה) 1960-1972
בשפה: ערבית. רבעון לקואופרציה. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של ההסתדרות בשיתוף המחלקה לאיגוד שיתופי במשרד העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

אל-מרצאד (המשמר) 1951-
בשפה: ערבית. בטאון מפ"ם בשפה הערבית. הופיע בתקופות שונות כדו שבועון, כשבועון וכיומון. תחילתו כתוספת ערבית ליומונים 'משמר' בשנים 1948-1946 ו'על המשמר' בשנים 1949-1948. הפסיק להופיע בסוף שנות ה-60.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אל-פג'ר 1958-1962
בשפה: ערבית. ירחון ספרותי-פובליציסטי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

אמונים [תשכ"א - תשל"ב] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אמר 1935-1938
בשפה: עברית. בטאון מודפס ראשון של הסתדרות 'השומר הצעיר' בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אמר [תשי"א-תשמ "ו] 01-07-1951-15-01-1986
בשפה: עברית. עיתון מנוקד בעברית קלה. יצא לאור מטעם 'דבר'. עיתון יומי בשנים תשי"א-תשל"ט. שבועון בשנים תש"ם-תשמ"ו. ‫
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אנחנו [תשי"א] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אסופות [תשי"ב-תשל"ג] 1945-1973
בשפה: עברית. תת כותר: קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל. בטאון ארכיון ומוזיאון תנועת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אפקים [תש"א-] 1951-
בשפה: עברית.תת כותר: עתון תנועת "גורדוניה" בארץ ישראל. גליון ניסן תש"א - "עתון גורדוניה - מכבי הצעיר בארץ ישראל".
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אפקים, לחינוך ולתרבות 1943-1961
בשפה: עברית.עורך: צבי זהר.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

אקדמות [תשל"ב-תשל"ד] -
בשפה: עברית.ממשיך את עתון "החברה".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]ארץ והעבודה [תרע"ג-תרע"ט] 1913-1919
בשפה: עברית. תת כותר: קבץ לספרות ולעניני העבודה והישוב. רבעון מטעם הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

אשד [תרצ"ו-תרצ"ז] 1936-1937
בשפה: עברית. בטאון של חניכי תנועת 'המחנות העולים'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אשמורת [תש"ה-תשי"ב] 1944-1951
בשפה: עברית. שבועון המשמרת הצעירה של מפא"י. תת כותר: בטאון הדור הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

אשנב [תש"א-תש"ז] 24-08-1941-1947
בשפה: עברית. תת כותר: לקוטי ידיעות: דברים בשם אומרם. עיתון מחתרתי של ה'הגנה'. הוצא לאור על ידי מפא"י
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

בבחרות [תרפ"ו-] 1926-
בשפה: עברית. עלון מידע של 'הבחרות הסוציאליסטית העברית בארץ-ישראל'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בדרך לכפר [תרפ"ד-] 1924-1926
בשפה: עברית. תת כותר: עלון חברי ארגון א' למושב עובדים.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בדרך: כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית [תשכ"ז-תשל"א] 1967-1970
בשפה: עברית. העורך- דניאל בן נחום.‫ במקומו משנת 1971 - 'מאסף : כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בהגשמה [תש"א-תש"ה] 1941-1945
בשפה: עברית.עלון תנועת 'גורדוניה-מכבי הצעיר' בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

בהסתדרות [תש"ג-תש"ל] 1943-1970
בשפה: עברית. ירחון. שם נוסף: פנקס לפעילי ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בועידה השביעית של ההסתדרות [תש"ט] 1949-1956
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בחטיבה: עלון החטיבה הצעירה בקיבוץ הארצי 1956-1964
בשפה: עברית. ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בטאון ההכשרה וההשתלמות המקצועית 1967-1969
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בטרם [תש"ג-תש"ך] 1942-1960
בשפה: עברית. כתב עת 'למדיניות, חברה וביקורת' בעריכתו של אליעזר ליבנה. ‫ ‬
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ביולעטין 1946-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בין הזמנים 1916-
בשפה: עברית. יצא בעריכת א.ש. ואלדשטיין. מו"ל מפלגת פועלי ציון, צפת. (יצא פעם אחת)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בין המצרים 1915-
בשפה: עברית. יצא פעמיים, בעריכת י. זרובבל. הוצאת מפלגת פועלי ציון, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בינינו 1920-
בשפה: עברית. עלון פועלי הגליל העליון. יצא לאור באיילת השחר. נדפסו ארבע חוברות בהדפסת הקטוגרף.
שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

בינתים 1922-1925
בשפה: עברית.יצא לפרקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ביתנו 1926-1927
בשפה: עברית.הוצאת בית הילדים בעין חרוד. נדפס בהקטוגרף, יצא לפרקים.
שייך למדורים:היסטוריה

בכפר [תש"ז-תשי"ג] 1947-1952
בשפה: עברית. בטאון הסתדרות הפועלים החקלאים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

בלי מרכאות 1965-
בשפה: עברית.עורך: דוד הלוי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בלעטער פאר פועלים 1949-1950
בשפה: יידיש.
שייך למדורים:היסטוריה

במבחן 1942-
בשפה: עברית. בטאון 'תנועת הנוער החלוצי דרור - המחנות העולים'. לפניו הופיעו מאז שנת 1935 הבטאונים: 'במחנה', 'לעבודה' ו-'שדות'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במבחן 1959-1988
בשפה: עברית. בטאון תנועת המחנות העולים. יצא לאור באופן לא סדיר.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במבחן: בטוי הנוער הלומד באלה הימים [תרצ"ו-] 1936-
בשפה: עברית. יוצא ביוזמת 'המחנות העולים'. שלושת הגליונות הראשונים פורסמו בהוצאות חד פעמיות בשמות שונים: בימי מבחן, שעת מבחן, לעת מבחן.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במחוז 1975-1976
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון מפלגת העבודה הישראלית, מחוז ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במחנה [תרצ"ד-תרצ"ו] 1934-1936
בשפה: עברית. בטאון של תנועת 'המחנות העולים'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במחננו [תר"צ - תרצ"ט (?)] -
בשפה: עברית.בשנת תרצ"ח יצא לסיכום השנה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במסלול המושב
בשפה: עברית.הוצאת ארגון ג' למושב העובדים בנהלל. יצא בהקטוגרף.
שייך למדורים:היסטוריה

במעבר 1922-
בשפה: עברית. הוצאת פועלי הכביש בשכונת ברוכוב. יצאו 3 גליונות בכתב יד.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

במעלה [תרפ"ו] 1925-1996
בשפה: עברית. עיתון הסתדרות 'הנוער העובד' ובהמשך של 'הנוער העובד והלומד'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

במעצר [תש"ח - תש"ט] 1948-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במערכה המקצועית [תש"ח] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במערכות העבודה 1960-1961
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במערכות פועל המתכת 1959-1960
בשפה: עברית.מעל לשם הפרסום: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלי המתכת.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במערכת הקליטה [תש"י - תשי"ז] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה

במפנה: עיתון פועלים 1934-1935
בשפה: עברית. בשנת 1934 - עלון 'החוגים המרכסיסטיים'. משנת 1935 - בטאון 'מפלגת פועלי ציון והחוגים המרכסיסטיים'. הופיע פעמיים בשבוע, כשבועון וכדו שבועון. העורך והמו"ל - י. קושניר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במשמרת הצעירה 1968-1969
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

במתנו [תשכ"ח] 1967-
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לאמנות הבמה. מעבר לשער: חוברת זו הוצאה בעזרת הסוכנות היהודית לישראל - לעניני הנוער והחלוץ - המדור לנוער. ‬ עוסקת ומיועדת לפעילות הנוער העובד והלומד.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, תנועות נוער, ההסתדרות

בנין 1954-1964
בשפה: עברית.בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לבנין.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

בניר 1923-
בשפה: עברית. הוצאת כפר טבעון. (יצא פעמיים בהקטוגרף).
שייך למדורים:היסטוריה

בסניפינו 1937-1938
בשפה: עברית.תת כותר: עלון סניפי הדרום של הנוער העובד. ‫ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

בעבודה [תשל"ט - תש"ם] 1979-1980
בשפה: עברית. ירחון של מפלגת העבודה. תת כותר משתנה: יומן מפלגת העבודה; דפים לפעילים; דפי הסברה לפעילים ומשתתפי סמינרים לחינוך משותף.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בעבודתנו [תרפ"ז] 1927-
בשפה: עברית.סניף הפועל הצעיר, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בעיות החינוך המשותף 1937-1957
בשפה: עברית.רבעון לעניני חינוך של ה'הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר'. ‫ ‬
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

בקיבוץ [תש"י-תש"ם] 03-1950-11-1979
בשפה: עברית. תת כותרים: עלון לאינפורמציה פנימית, בטאון הקיבוץ המאוחד. שבועון פנימי של תנועת 'הקיבוץ המאוחד'. בגליונות הראשונים הופיע בשם 'דפים לחבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בקשר [תרצ"ז] 1936-
בשפה: עברית.בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקבוץ המאוחד - לשכת הקשר הרומנית. הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

בריאות העובד [תרפ"ד-תרפ"ה תרצ"ט-תש"ב] 1923-1942
בשפה: עברית. תת כותר: חוברת לעניני הבטחת הפועלים והרפואה הציבורית.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

בשם אומרם 1961-
בשפה: עברית.תת כותר: לקט מתוך העיתונות.
שייך למדורים:היסטוריה

בשעה זו [תרע"ו] 1916-
בשפה: עברית. תת כותר: קובץ לספרות ולעניני הישוב.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

בשער [תש"ו-תשי"ג] 1945-1952
בשפה: עברית. תת כותר: דו שבועון ארצישראלי לדור הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

בשער [תשי"ח-] 1958-1982
בשפה: עברית. בטאון מדיני-עיוני של מפ"ם. תת כותר: במה לבעיות חברה ותרבות. תת כותר נוסף: במה לעניני חברה ותרבות. הופיע כירחון וכדו-ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

בתלם [תשט"ו - תשכ"א] 1954-1961
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון למושבי העולים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גורדוניה [תרצ"ב -] 1932-1946
בשפה: עברית.עתון תנועת גורדוניה בארץ ישראל. אייר, תרצ"ט, אדר, ת"ש: דפי גורדוניה. מאי/אייר, ת"ש: עלון גורדוניה. סיון/תמוז, ת"ש: מערכי גורדוניה. ‫
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

גלבוע [תרפ?-תרפ"ו] 1926-
בשפה: עברית.עלון ספרותי. הוצאת עין חרוד, לפרקים. יצא פעמיים בהקטוגרף.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

גלים 1940-1942
בשפה: עברית.עלון גרעין הנוער העובד. מעל לשם הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - קבוצת הים בתל אביב. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

גלים [ת"ש] 1940-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון תא הנמל של מפלגת פועלי א"י. כותרים נוספים: פני גלים; על פני גלים. שני הגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות, בתוספת מה לעצם השם, הגליון הראשון בשם 'על פני גלים', השני בשם 'פני גלים'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

דאס ווארט 1949-
בשפה: יידיש.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דבר - מהדורת צהריים 09-01-1942-15-09-1948
בשפה: עברית. מהדורת צהרים של העיתון 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר - מוסף לילדים [תרצ"ב - תרצ"ו] 02-01-1931-10-01-1936
בשפה: עברית. מוסף לעיתון 'דבר'. המשכו: השבועון 'דבר לילדים'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

דבר - מוסף לשבתות ולמועדים [תרפ"ו - ת"ש] 18-09-1925-21-06-1940
בשפה: עברית. מוסף ספרותי של העיתון 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

דבר 01-06-1925-1996
בשפה: עברית. יומון. עיתונה הרשמי של הסתדרות העובדים הכללית. תת כותר: עתון פועלי ארץ ישראל. המייסד והעורך הראשון - ברל כצנלסון.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

דבר הפועלת [תרצ"ד - תשל"ו] 11-03-1934-1976
בשפה: עברית. ירחון מועצת הפועלות בישראל. תחילתו כמוסף ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

דבר השבוע 1946-1968
בשפה: עברית. תת כותר: שבועון עממי מצויר לארץ ולגולה. משנת 1968 מוסף בגליון ערב שבת של 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר לגולה [תרצ"ט - ת"ש ?] 1939-1940
בשפה: עברית.שבועון. תוספת ל'דבר'. גליונות אחדים יצאו לאור בשם: 'לגולה: תוספת לאמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר לילדים [תרצ"ו - תשמ"ה] 1936-1985
בשפה: עברית. שבועון לילדים של העתון 'דבר'. תחילתו כמוסף לילדים של'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

דבר פועלי הבניין [תשי"ט] 1958-1959
בשפה: עברית.עלון פועלי הבנין חברי מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים. בראש השער: מפלגת פועלי ארץ ישראל - הנהלת התא הארצי של פועלי הבנין.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

דבר. מוסף לחיפה [תשי"ב] 1952-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

דוברות 1936-
בשפה: עברית. תת כותר: לחוגי קריאה ולירחי לימוד. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

דוברות 1964-1965
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]דור [תש"ט-תשט"ז] 10-11-1948-30-11-1955
בשפה: עברית. יומון מפא"י. בתחילה עיתון צהריים. מאוגוסט 1952 עיתון ערב.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]דור הצעיר 1962-
בשפה: עברית. תת כותר: דו ירחון הדור הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דף [תשכ"ג - תשכ"ט] 1963-1969
בשפה: עברית.תת כותר: מפעולות המדור. עורך: אברהם ברוידס.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

[ה]דף הירוק 1987-
בשפה: עברית. תת כותר: שבועון התנועה הקיבוצית. בתחילה מוסף 'על המשמר' בתנועה הקיבוצית. בהמשך שבועון של 'הקיבוץ הארצי שמפרסמת רשת המקומונים של 'מעריב'.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

דף לאינפורמציה [תשי"ח-] 1957-1959
בשפה: עברית.תת כותר: לשליחים ופעילי התנועה. בשער: הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י - הנער העובד. החל להופיע בשם: דף למגשים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

דף לחייל [תשכ"ג-] 1963-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון חיילי הקיבוץ הדתי וחברי השכבה הצעירה.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

דף מידע, בטאון המחלקה לתיכנון של התנועה הקיבוצית המאוחדת 1983-1992
בשפה: עברית. עורך: עמנואל טל. שינה שמו ל: "אלף בתכנון" החל מחוברת 36.
שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

דפי החטיבה 1954-
בשפה: עברית.תת כותר: עלון החטיבה הצעירה של מפ"ם. בהכפלה (החל ממס’ 8 בדפוס).
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

דפים [תשי"א] 1950-
בשפה: עברית.בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ועד עובדי הועד הפועל ומוסדותיו. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

דפים להסברה 1951-1954
בשפה: עברית. תת כותר: לפעילים ולחבר המרצים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דפים לחבר [תש"י] 1950-1979
בשפה: עברית.בטאון 'הקיבוץ המאוחד'. כותר נוסף: 'בקיבוץ'. המשיך להופיע בשם 'יחד'.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

דפים ללימוד טעמי המקרא [תשכ"ב -] 1952-
בשפה: עברית.עורך: מיכאל פרלמן
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דפים למדריך [תש"ב - תש"ה] 1942-1945
בשפה: עברית. הוראות למדריכים בתנועת הנוער "גורדוניה-מכבי הצעיר".
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

דפים למדריך [תש"ז - תש?] 1947-
בשפה: עברית.על המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - המזכירות - מחלקת ההדרכה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

דפים למדריך בשכבה הצעירה [תרצ"ח] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער

דפים למדריכים במעברות וישובי העולים [תשי"ד - תשט"ו] 1954-
בשפה: עברית.כותר משתנה: השכלה; דפים למדריכים במעברות וישובי-עולים. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

דפים למחנך [תשט"ו] 1955-
בשפה: עברית.בעריכת זבולון מיכאלי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

דפים למחנכים [תשי"ח - תשג"כ] 1958-
בשפה: עברית.בראש המעטפת: המדרשה לחינוך המשותף - המעבדה הפדגוגית, איחוד הקבוצות והקבוצים - מחל’ החינוך - החוג למתודיקה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דפים למסביר 1948-
בשפה: עברית.תת כותר: לפעיל ולחבר המפלגה. בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המרכז - מחלקת ההסברה. ‬ המספרים הקודמים למס’ 4. 1953 בשם: אגרת למסביר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דפים למשמרת [תשל"ג-] 1973-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה למפלגת העבודה - מחוז י-ם. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דפים לספרן בהתיישבות [תשמ"ד-] 1983-1993
בשפה: עברית. המשכו של 'דפים לספרן בקיבוץ' (1983-1965). כותר נוסף: 'דפים לספרן'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

דפים לספרן בקיבוץ 1965-1983
בשפה: עברית. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך, ברית התנועה הקיבוצית - ועדת התרבות, ועדת הספריות. ‬ בהכפלה. המשכו: 'דפים לספרן בהתיישבות'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

[ה]דרך 1951-1965
בשפה: עברית. תת כותר: הדרך : בטאון המפלגה הקומוניסטית הישראלית לבעיות התיאוריה והפראקטיקה. ‬ ‫
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

דרך הפועל 1934-1946
בשפה: עברית. דו-שבועון. עד שנת 1942 בטאונם של פועלי ציון שמאל (פלג ארם-ניר-זרובבל). מ-1942 בטאון 'מפלגת פועלי ארץ ישראל פועלי ציון' (המאוחדת). תת כותר: עתון פועלי ציוני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

הגה [ת"ש-תש"ט] 22-04-1940-14-05-1949
בשפה: עברית. יומון מנוקד ומבואר בעברית קלה. בשנים תש"ח-תש"ט יצא לאור כשבועון לא מנוקד.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

הד הגן [תרצ"ה-] 1934-
בשפה: עברית. רבעון. תת כותר: בטאון לבעיות הגיל הרך. מתש"ס גם במהדורה אלקטרונית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

הד הדפוס [תרצ"ז-תשכ"א] 1937-1961
בשפה: עברית.בטאון הסתדרות פועלי הדפוס.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

הד החינוך [תרפ"ז-] 1926-
בשפה: עברית. בטאון הסתדרות המורים. תת כותר: ירחון לענייני חינוך וחברה. בעבר שבועון ודו-שבועון. כיום ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

הדים 1934-1988
בשפה: עברית. רבעון הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. תת כותר: לשאלות החברה הקיבוצית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

הדים 1973-
בשפה: עברית. בטאון אק"י אופוזיציה קומוניסטית ישראלית). עורכת: אסתר וילנסקה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

הדים [תשל"ו-תשל"ז] 1976-1977
בשפה: עברית. תת כותר: מבית האיחוד לשלוחותיו. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

הנער 1936-1940
בשפה: עברית.בטאון תנועת הנוער הבורוכובי. הגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות בשמות: דגל הנער, דרך הנער, הד הנער, חזית הנער, יום הנער, לפיד הנער, משמר הנער, ניב הנער, נער, קול הנער.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

התחלה 1922-
בשפה: עברית. יצא מטעם סניף ועדת התרבות של הסתדרות העובדים ביפו, תל-אביב. (גליון אחד בהקטוגרף והשני בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

[ה]ועידה 1956-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

זהראת אל שבאב (פרח הנעורים)
בשפה: ערבית. ירחון לתלמידי בתי הספר התיכוניים. יצא לאור מטעם בית ההוצאה הערבי ההסתדרותי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

זו הדרך 1965-2001
בשפה: עברית. שבועון של רק"ח ובהמשך של מק"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]חברה [תש"ך-תשל"ד] 1957-1971
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון האקדמאים חברי מפא"י ואוהדיה. משנת 1970 המשיך לצאת לאור בשם אקדמות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

חדשות הערב [תש"ו-תש"ח] 10-03-1946-31-03-1948
בשפה: עברית. יומון. בפועל עיתון ערב של מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

חדשות ומידע בהסתדרות [תשל"א-תשל"ד] 1970-1974
בשפה: עברית. העורך: גבריאל ברטל.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

חוברת 1926-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

חוברת [תרצ"ה-] 1934-1938
בשפה: עברית.בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - משתלות הקבוץ המאוחד (בשנויים קלים). ‬ הקטוגרף מכתב-מכונה בצד אחד של הדפים. ‬ מאב תרצ"ה ואילך יצא לאור בשם: חוברת להדרכה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

חוברת להסברה לפעילים ולחבר המרצים 1953-1954
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

[ה]חודש בהסתדרות [תשי"ב-] 1952-
בשפה: עברית. ירחון לאינפורמציה. שינויים בנוסח השער ובפורמט. החל בתשי"ג בשם 'החודש'.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

חוואר (רב שיח)
בשפה: ערבית. ירחון בעריכה ובהשתתפות משכילים ערבים. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של הסתדרות. שינה שמו בשנת 1975 ל'אל ג'יל אל צאעד' (הדור הצעיר). הופץ בכ- 1,500 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

חוזר 1926-1927
בשפה: עברית.הוצאת מועצת פועלי יפו, תל-אביב. יצא בהקטוגרף-מכונה.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

חוזר 1930-1939
בשפה: עברית.הקטוגרף מכתב מכונה בצד של הדפים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

חותם [תשכ"ו-תשכ"ט] 1964-1969
בשפה: עברית. דו-שבועון של מפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה

חזות [ת"ש] 1940-
בשפה: עברית.תת כותר: חוברת לפעולה בימתית ומתן דמות למועד בקיבוץ. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הקבוץ המאוחד - ועדת-התרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

חי וקיים 1923-1928
בשפה: עברית. הוצאת דגניה ב'. שנתון לפורים. יצא בכתב יד.
שייך למדורים:היסטוריה

[ה]חינוך [תר"ע-תשמ"א] 1920-1981
בשפה: עברית. רבעון לנושאי פדגוגיה ופסיכולוגיה. כותר נוסף: במשעולי החינוך.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

[ה]חינוך המשותף 1958-1993
בשפה: עברית. רבעון לעניני חינוך של 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

חיפה אל עמל (חיפה העובדת) 1955-1962
בשפה: ערבית. שבועון מועצת פועלי חיפה. עסק בבעיות האיגוד המקצועי, תרבות ונושאי הקשורים בפועל הערבי. הופץ בכ- 2,000 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

חקיקת אל אמר [האמת שבדבר] 1937-1960
בשפה: ערבית. שבועון מצויר של ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

טורי ידיעות [תשי"ב-תשט"ו] 1952-1955
בשפה: עברית.תת כותר: לחברי מפלגת פועלי ארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

יד לקורא [תרצ"ח - תש"ד] 1938-1944
בשפה: עברית.תת כותר: : כתב עת לספרנות, לביליוגרפיה ולארכיונאות. שינויים קלים אחרי השם יד לקורא. משנת תש"ו המשיך באותו שם כעתון חדש.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

יד לקורא [תש"ו-תשס"ג] 1946-2003
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות. תת כותר נוסף: ‫כתב עת לספרנות, למידע ולארכיונאות. רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

ידיעון ועדת התרבות 1961-1964
בשפה: עברית.במקומו בא: ידיעון לענייני תרבות והסברה
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ידיעון מהנעשה במחלקה לסיפוק צרכי דת [תשל"ב-] 1972-
בשפה: עברית.ממשיך את 'אמונים'. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

ידיעון נאמני הנוער העובד והלומד ?199-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

ידיעות ?196-1966
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות [תשכ"ח - תשל"ג] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ידיעות הארכיון והמוזיאון של מפלגת העבודה [תרצ"ד - תש"י?] 1933-1951
בשפה: עברית.מכיל "דין וחשבון על פעולות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה"
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

ידיעות המוסד להספקה [ת"ש?] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ידיעות המזכירות 1952-?195
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות המחלקה ?196-1976
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

ידיעות המחלקה [תשמ"ד] 1959-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ידיעות המחלקה לחינוך של הקבוצות והקיבוצים [תשכ"ג - תשכ"ו] -
בשפה: עברית.המשכו: ידיעות למחנכים
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

ידיעות המרכז 1930-?194
בשפה: עברית.מספר 1: ביולטין
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות התנועה לאחדות העבודה [תש"ד-תש"ו] 1944-1946
בשפה: עברית. בטאון 'התנועה לאחדות העבודה'. דו שבועון. ‫
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות לחברי תנועות מושבי העובדים בישראל 1952-1975
בשפה: עברית.הופיע גם בשמות: ידיעות לחברים, בתנועה ועוד.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ידיעות למחנכים [תשכ"ח - תשל"ד] -
בשפה: עברית.המשכו: ידיעות המחלקה לחינוך של הקבוצות והקיבוצים
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

ידיעות מהעולם הסוציאליסטי 1953-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ידיעות פנימיות 1940-1949
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ידע 1965-1973
בשפה: עברית.תת כותר: : קובץ מאמרים טכניים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

יוגנט ביולעטין 1946-
בשפה: עברית.בראש השער: אלוועלטלעכער יידישער ארבעטער פארבאנד פועלי ציון יוגנט-סעקרעטאריאט. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

יומן ההסתדרות [תש"ל - תשל"א] 1970-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

יומן המזכירות 1938-1944
בשפה: עברית. עיתון של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר - מזכירות הוועד הפועל. שם נוסף: "מיומן המזכירות".
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

יומן המחנות 1937-1941
בשפה: עברית. בראש השער: תנועת הנוער הלומד בא"י המחנות העולים - המזכירות הארצית. ‬ תת כותר: לבוגרים ומדריכים. שינויים קלים בשם הפרסום.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

יומן הפעילים 1936-1938
בשפה: עברית.חמשת הגליונות הראשונים יצאו לאור בשם: יומן המזכירות
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

יומן עין חרוד 1924-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

יחד [תש"מ-] 1979-1986
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון התנועה הקיבוצית המאוחדת. ממשיכו של: איגרת - בטאון איחוד הקבוצות והקיבוצים ובקיבוץ - בטאון הקיבוץ המאוחד. המשכו: קיבוץ.
שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

יחדיו [תשי"ד-תשל"ט] 1953-1979
בשפה: עברית.תת כותר: עלון חטיבת בני הקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ילקוט [תש"ב - תש"ו] 1942-1946
בשפה: עברית. עלון תנועת הנוער הלומד בא"י המחנות העולים. תת כותר: עלון ידיעות. מחוברת י"א הופיע בשם: ילקוט למדריך.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

ילקוט אחדות העבודה [תרפ"ט-תרצ"ב] 1929-1932
בשפה: עברית. בטאון של מפלגת "אחדות העבודה".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ילקוט כלבו [תשכ"ג] 1963-
בשפה: עברית.בראש השער: סמינר רכזי התרבות, הקבוץ המאוחד. גבעת ברנר.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ילקוט לבעיות החינוך בגיל הנעורים 1970-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

ילקוט למדריך [תשי"ו] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

יסודות לבירור 1963-
בשפה: עברית.בראש הפרסום: לקראת המושב השלישי של הועידה התשיעית של מפלגת פועלי ארץ ישראל. ‬ הוספה ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

יעד [תשמ"ט-] 1989-1992
בשפה: עברית. תת כותר: מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם. תת כותר נוסף: לחקר תנועת העבודה והחברה הקיבוצית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

יקנעם העובדת 1957-1958
בשפה: עברית.בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ישראל 1949-1954
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ישראל טאג איין טאג אויס 1957-1959
בשפה: יידיש.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

כדאי לדעת [תש"ך - תשכ"א] 1960-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

כלכלה ועבודה 1985-1994
בשפה: עברית. כותר משנה: בטאון לעניני משק וחברה. יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים, המכון למחקר כלכלי וחברתי. שנתון. עורכו: נחום ליבפלד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

כנוס לועדות הקרן הקימת לישראל [תש"ד] -
בשפה: עברית.הסתדרות נער צופית חלוצית "גורדוניה" - מכבי הצעיר" בארץ-ישראל - ההנהגה הראשית. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

כתל ההסתדרות [תש"ג - תשי?] 1943-
בשפה: עברית.עתון קיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ל'אקו ד'ישראל 1948-1958
בשפה: צרפתית. עיתון בוקר של מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ל-אוולדנא (לילדינו) 1960-
בשפה: ערבית. עיתון ילדים לכיתות הגבוהות של בית הספר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

לאחדות העבודה 1946-1948
בשפה: עברית. תת כותר: עיתון המפלגה לאחדות העבודה פועלי ציון. בטאון המפלגה 'לאחדות העבודה-פועלי ציון'. דו שבועון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לאחדות העבודה [תש"ח - תש"ט] 1948-1949
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון מפלגת הפועלים המאוחדת בטאון מפ"ם. ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]לוחם 1934-1936
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

[ה]לוחם הצעיר 1925-1927
בשפה: עברית.יצא לאור גם בתל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, הגנה וביטחון, ההסתדרות

לחבר 1957-1959
בשפה: עברית.תת כותר: : קרא ודע.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לחבר [תשי"ט - תשכ?] -
בשפה: עברית.תת כותר: עלון לאינפורמציה פנימית. מספר 1, תשי"ט: קול הנגב. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

למגויס 1948-
בשפה: עברית.תת כותר: עלון למגויס ולעולה החדש.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

למרחב [תשט"ו-] 02-06-1954-31-05-1971
בשפה: עברית. יומון של 'התנועה לאחדות העבודה-פועלי ציון'. בתחילה דו-שבועון ושבועון. תת כותר: שבועון מדיני בשנת 1971 התמזג עם 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לעבודה: בטוי לנוער הלומד [תרצ"ח-] 1937-1942
בשפה: עברית.בראש השער: תנועת הנוער הלומד בא"י - המחנות העולים. חלק מהגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות, עם תוספות שונות לשם העיתון.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

לעולים 1948-1949
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

לעולים 1959-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]לפיד 1943-1945
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון הנוער המארכסיסטי ע"ש ב.בורוכוב.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

לקט החלטות מוסדות מפלגת העבודה הישראלית 1989-1991
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה

לקראת המועצה [תש"ה - תשי"ז] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

מאבק 1952-1954
בשפה: עברית. בטאון המפלגה לאחדות העבודה. שבועון. תת כותר: לנאמנות ציונית סוציאליסטית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מאזן [תר"צ?] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

מאזן [תש? - תשי?] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

מאסף [תשל"א-תשמ"ח] 1971-1988
בשפה: עברית. שנתון. תת כותר: כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מבט [תשכ"ט] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מבט חדש [תשכ"ה-] 1965-1968
בשפה: עברית. בטאון 'רשימת פועלי ישראל' (רפ"י). ‫ תת כותר: שבועון מדיני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מבפנים [תרפ"ד-תשנ"ב] 1923-1992
בשפה: עברית. רבעון 'הקיבוץ המאוחד'. בשנים 1927-1923 עיתון 'קיבוץ עין חרוד'. עם הקמת 'הקיבוץ המאוחד' היה לבטאון התנועה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מגוון [תשל"ו-תשמ"ד] 1975-1984
בשפה: עברית. ירחון מדיני של מפלגת העבודה. תת כותר: לשאלות חברה ומדינה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מגמות ומעשים [תשי"ב - תשכ"ט] 1962-
בשפה: עברית.שנויים בכותר: תשי"ב-תשי"ד: שנתיים לאיחוד; תשי"ח-תשכ"ד: פעולות ומגמות התנועה ומוסדותיה; תשכ"ד-תשכ"ט: מגמות ומעשים.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

מדריך לרכז ופעיל התרבות [תש? - תשכ"ז] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

מהויות הזמן [תש"ד - תשי"ג] 1944-1952
בשפה: עברית.תת כותר: לפי ספרות בין לאומית. לא הופיע בשנת 1950.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

מולד - ירחון מדיני וספרותי 1948-1967
בשפה: עברית. נוסד 1948 משנת 1967 - כתב עת בלתי תלוי. עורכו הראשון - אפרים ברוידא.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מולד [תש"ח-תשמ"ו] 1948-1986
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון מדיני וספרותי. כתב עת בחסות מפא"י. משנת 1967 - כתב עת עצמאי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מועידה לועידה ?193-1960
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

מחבר אל חבר 1965-
בשפה: עברית. בשער: אחדות העבודה - פועלי ציון - הדור הצעיר, המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל - המטה הצעיר. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מחברות למארקסיזם 1950-1951
בשפה: עברית. תת כותר: כתב עת לעיון והשכלה פועלית.
שייך למדורים:היסטוריה

מחברות למחשבה סוציאליסטית 1982-1991
בשפה: עברית. תת כותר: כתב עת של האגודה לחקר מארקס והסוציאליזם.
שייך למדורים:היסטוריה

מחיינו 1938-1952
בשפה: עברית. בראש הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקבוץ המאוחד. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

מחיינו [תרפ"א-תרפ"ט] 1921-1929
בשפה: עברית. עיתון גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור. יצא לאור בתל-יוסף, בעין חרוד ואחר כך גם בתל-אביב ובירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מחנות 1942-1947
בשפה: עברית. תת כותר: דברי חברים בכינוס ועדי הפועלים במחנות אי שם בארץ. ירחון משבט תש"ג ואילך. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

מי ומה בחטיבה [תשל"ז - תשמ?] 1977-
בשפה: עברית.בטאון ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד. חטיבת בני האיחוד. בהכפלה
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

מידע חדשי בעניני משק וחברה [תשמ"ו -] 1986-1995
בשפה: עברית. בשער: הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. הועד הפועל, המכון למחקר כלכלי וחברתי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

מיומן המזכירות 1933-?193
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מכתב חוזר 1919-
בשפה: עברית.מו"ל מפלגת פועלי ציון בא"י
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מכתב לחברים 1919-1921
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה

מכתב לחברים 1921-1922
בשפה: עברית. יצא מטעם ועדת התרבות של הסתדרות העובדים בתל-אביב. (2 גליונות בהקטוגרף ואחד בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

מלחמתנו [תש"ג-] 1942-1945
בשפה: עברית. ירחון של החוגים האקטיביסטים במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ממועצה למועצה 1935-?194
בשפה: עברית.בראש הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬ בשנים תש"א/תש"ב יצא לאור בשם: ממועצה לועידה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

מן היסוד [תשכ"ב-תשכ"ו] 24-05-1962-03-02-1966
בשפה: עברית. דו שבועון של קבוצת 'מן היסוד' במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מעברות [תר"פ-תרפ"א] 1919-1921
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון לספרות ולעניני חברה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

[ה]מעורר 1942-1943
בשפה: עברית. העיתון פורסם על ידי תנועת 'המחנות העולים' וקבוצות של חניכי התנועה. תת כותר: בטוי הנוער הלומד בימים אלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

מענית - בטאון הנוער במושבים [תשי"ד-תשל"ט] 1954-1979
בשפה: עברית. בטאון נוער תנועת המושבים. תת כותר: בטאון הנוער במושבים. דו ירחון, רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

מעקב: ידיעות ותגובות [תשכ"ו - תשכ?] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מערכות הפועל [תש"ט] 1948-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון לענייני עבודה ואיגוד מקצועי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

מפנה: במה לעניני חברה 1993-
בשפה: עברית. ביטאון רעיוני משותף של שתי התנועות הקיבוציות: התנועה הקיבוצית המאוחדת והקיבוץ הארצי - השומר הצעיר. המשכם של כתבי העת 'מבפנים' ו'יעד'. העורכים: דן כרמון ודוד זית.
שייך למדורים:היסטוריה

מפעולות האיגוד... [תש"י-] 1949-
בשפה: עברית. מתפרסם מטעם הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י - אגוד ארצי של פועלי הדפוס.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

[ה]מצפה [תש"ה-תש"ט] 1945-1949
בשפה: עברית. תת כותר: עיתון הנוער השומרי. עיתון של חניכי תנועת הנוער 'השומר הצעיר'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

מקורות 1986-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

מרגנית [תשל"א-תשל"ג] -
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון הצעירים בהסתדרות. תת כותר נוסף: בטאון מועדוני הצעירים בהסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

משא [תרצ"ח-] -
בשפה: עברית.בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

משמר [תש"ג-תש"ח] 30-07-1948-1948
בשפה: עברית. עיתון יומי. בטאון 'השומר הצעיר' ו'הליגה הסוציאליסטית'. משנת 1946 - בטאון 'מפלגת פועלים השומר הצעיר'. המשכו - 'על המשמר' מי"ב שבט תש"ח.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

משמר לילדים [תש"ו-תשמ"ה] 07-09-1945-1985
בשפה: עברית. שבועון לילדים של 'על המשמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

משמר לענייני פועלים 1961-?196
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

משק העובדים 1959-1971
בשפה: עברית. בשער: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - הועד הפועל - המכון למחקר כלכלי וחברתי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]משק השתופי [תרצ"ג-תשמ"ח] 1932-1988
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון לשאלות כלכלה, קואופרציה ומשק העובדים.‬ דו-שבועון, ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

מתוך העשן 1926-
בשפה: עברית.תת כותר: בימה חפשית של פועלי יג'ור "נשר". בראש השער "מפלגת פועלי ארץ ישראל". הוצאת ועד פועלי "נשר", יגור. יצא לפרקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ניב הגולה 1947-1949
בשפה: עברית.יצא לאור גם בברטיסלבה
שייך למדורים:היסטוריה

ניב הפועל החקלאי 1958-1959
בשפה: עברית.בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלים חקלאים שכירים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ניב הפועל החקלאי [תש"ך-תשל"ח] 1960-1978
בשפה: עברית. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - המרכז החקלאי. ‬ מס’ 1 יצא בשם: הפועל החקלאי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

ניב הקבוצה [תר"ץ-תשל"ב] 1930-1972
בשפה: עברית. רבעון "חבר הקבוצות". בשנת 1951 היה לרבעון "איחוד הקבוצות והקיבוצים".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

ניב לנוער [תש"י-תשי"ב] 1950-1951
בשפה: עברית. עיתון לנוער של "חבר הקבוצות".
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ניב: עיתון השכבה הצעירה [תרצ"ו] 1936-
בשפה: עברית. בטאון של חניכי תנועת 'המחנות העולים'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

ניבים 1951-1958
בשפה: עברית. ירחון לנוער איחוד הקבוצות והקיבוצים
שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

ניוועלט: דו שבועון למדיניות ותרבות 1934-1955
בשפה: יידיש. בטאון 'הברית העולמית של פועלי ציון השמאליים'.‫ הופיע בהפסקות. העורך: נחום יעקב רפאלקס.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

נעורים 1954-1958
בשפה: עברית.בראש השער: הסתדרות הנוער העובד העברי - חטיבת חברות הנוער בקבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

נעורים 1972-
בשפה: עברית. תת כותר: עיתון החטיבה המקצועית. כתב עת של הסתדרות הנוער העובד והלומד, החטיבה המקצועית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

נעמת [תשל"ז-תשנ"ו] 1976-1995
בשפה: עברית.בטאון ארגון נעמת. תתי כותר:‫ 'הירחון לאשה ולמשפחה', 'ירחון האשה בעבודה ובחברה'. כותר נוסף: 'ירחון נעמת'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, ההסתדרות

[ה]סולל 1920-1921
בשפה: עברית. עיתון פועלי העבודות הציבוריות. תת כותר: כלי מבטא לפועלי העבודות הציבוריות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

סקירה על פעולות האגודה [תשי"ט] -1990
בשפה: עברית.המשכו: סכום שנת (קבוצי השומר הצעיר ומפעלי תכן)
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

סקירת העתונות 1940-1943
בשפה: עברית.בראש הפרסום: הקבוץ הארצי השומר הצעיר - מזכירות הועד הפועל. ‬ הקטוגרף מכתב מכונה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

עוזנו [תש"ב-תש"ח] 1943-1948
בשפה: עברית.תת כותר: שנתון לזכר דב הוז. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - התאגדות לתרבות גופנית הפועל.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

עיתים [תשכ"ו - תש"ל] -
בשפה: עברית.תת כותר: חוברת עזר למדריך. על המעטפת: ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד - חטיבת בני הקיבוץ המאוחד - מחלקת ההדרכה של החטיבה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

על החומה 1938-1986
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון הסתדרות השומר הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

על המדוכה [תש"ד –תש"ה] 1944-1945
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה למפלגת פועלי ארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

על המשמר [תש"ג-תשנ"ה] 30-07-1943-31-03-1995
בשפה: עברית. יומון. בשנים 1948-1943 נקרא "משמר". בשנים 1946-1943 בטאון 'השומר הצעיר'. בשנים 1948-1946 שימש כעיתון מפלגת "השומר הצעיר" ומשנת 1948 ואילך שימש כעיתונה של מפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

על הסף [תרע"ח] 1918-
בשפה: עברית.תת כותר: קובץ לענייני החיים וספרות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

עלה - עלון חטיבת הנוער של איחוד הקבוצות והקיבוצים [תשכ"ו-תשל"ח] 1956-1978
בשפה: עברית. תת כותר: עלון חטיבת נוער האיחוד. נוסד ב-1956 כהמשך ל"ניבים". הפסיק להופיע בשנת 1978. יחד עם "יחדיו" נמשך ע"י "ניצן".
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

עלון 1941-
בשפה: עברית.בראש הפרסום: גורדוניה - המכבי הצעיר - ההנהגה העליונה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

עלון 1949-1950
בשפה: עברית.תת כותר: דברי חברים של מפלגת פועלי ארץ ישראל בקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

עלון ארגוני הקניות הארציים: משקי האחוד [תשל"ו - תשל"ח] -
בשפה: עברית.המשכו של: עלון קבוצי השומר הצעיר
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

עלון דברי חברים [-תשי"א] 1949-1950
בשפה: עברית. תת כותר: של מפלגת פועלי א"י בקיבוץ המאוחד. החל להופיע בשנת 1946 בשם: עלון לדברי חברים בקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

עלון החניכים 1955-
בשפה: עברית.בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים. ‬ מס’ 1 הופיע בשם: עלון חניכי האוניברסיטה. ‬ יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הנוער העובד. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

עלון הכפר 1923-1926
בשפה: עברית.פורסמו ארבע חוברות. יצא בהקטוגרף.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

עלון המדור לידיעת הארץ 1956-?196
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

עלון המוסדות החינוכיים 1949-1977
בשפה: עברית.עלון המוסדות: 1952- 1967. מס' 12, 1949- 1- 52/ 1951: עלון לאינפורמציה וביבליוגרפיה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים [תשט"ו - תשל"ח] -
בשפה: עברית.מס' 1 יצא לאור בשם: בעיות החינוך המשותף. מס' 2 יצא לאור בשם: עלון המטפלת- גננת. התאחד עם 'עלון המחנכים בחברות הילדים' הצעירים ונוצר מהם החינוך המשותף.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון המחנכים בחברות הילדים הצעירות 1953-1957
בשפה: עברית.התאחד עם 'עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים' ונוצר מהם 'החינוך המשותף'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון המטפלת 1950-1955
בשפה: עברית.התאחד עם 'עלון הגננת' ונוצר מהם 'החנוך המשותף:עלון לגננת ולמטפלת בגיל הרך' (מאוחר יותר: 'עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים').
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון המרכז [-תש"ב] 1936-1941
בשפה: עברית.בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

עלון חברים [תרפ"ה - תרפ"ו] -
בשפה: עברית.בטאון של ההסתדרות הכללית של הנוער העובד בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

עלון לגננת ולמטפלת בגיל הרך 1956-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון לענייני חינוך [תרפ"ו-תרפ"ז] 1926-1927
בשפה: עברית.הוצאת עובדי החינוך של ההסתדרות בעמק יזרעאל, יצא בהקטוגרף, פורסמו שבע חוברות.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

עלון פועלי ציון 1929-1929
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

עלון קבוצי השומר הצעיר [תשל"א] ?196-
בשפה: עברית.המשכו: עלון ארגוני הקניות הארציים
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

עלונים [תרצ"ח - תש"י] -
בשפה: עברית.אחרי תש"י נכלל בתוך: עמודים מפתח בתוך: עמודים, תשכ"ט
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

עלונים [תרצ"ח-] 1938-
בשפה: עברית.מתש"י נכלל בתוך: עמודים.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

עלוננו 1926-1927
בשפה: עברית.הוצא על-ידי העובדים במוסדות החינוך של ועדת התרבות באזור יהודה, מקום הוצאה: תל-אביב. פורסמו שש חוברות בהקטוגרף, יצא לפרקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

עלי חינוך 1993-2000
בשפה: עברית. דו-ירחון בנושאי חינוך של התנועות הקיבוציות.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

ערוּת 1922-
בשפה: עברית. יצא מטעם סניף אחדות העבודה ביפו לפרקים (גליון אחד בהקטוגרף)
שייך למדורים:היסטוריה

עתון תנועת "גורדוניה" בארץ ישראל [תש"א] -
בשפה: עברית.גליון ניסן תש"א: "עתון גורדוניה - מכבי הצעיר בארץ ישראל"
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

עתוננו 1926-
בשפה: עברית.הוצא ע"י תלמידי בית הספר בעין-חרוד. יצא בהקטוגרף.
שייך למדורים:היסטוריה

עתים [תשמ"ד-תשמ"ו] 1984-1986
בשפה: עברית. תת כותר: מאסף לשאלות החברה הקיבוצית. החל מתשמ"ה, המשך הכותר שונה ל: קובץ דברי פרוזה מאת סופרים בקיבוץ הארצי.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

פון צייט צו צייט 1945-1947
בשפה: יידיש. תת כותר: העפטן פאר אונזער באוועגונג אין חוץ-לארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]פועל הצעיר [תרס"ח-תש"ל] 1907-1970
בשפה: עברית. בטאונה הראשון של תנועת הפועלים בארץ ישראל. הוקם בשנת 1907 כבטאון של מפלגת 'הפועל הצעיר'. בשנת 1930 היה לבטאון מפא"י. בשנת 1968 היה לבטאון מפלגת העבודה. בתחילה הופיע כירחון, בהמשך כדו שבועון ולבסוף - כשבועון. נסגר בשנת 1970.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

פועלי ציון 1923-
בשפה: עברית. הופיע בשמות: הפועל, קול הפועל - בשנת 1923 בתל-אביב. עניני הפועל, מחשבת הפועל, דבר הפועל - בשנת 1924 בירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה

פי העיתון 1967-1976
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

פינתנו 1926-1927
בשפה: עברית.דו-שבועון. הוצא ע"י תלמידי בית-הספר בכפר גלעדי. יצא בכתב-יד.
שייך למדורים:היסטוריה

פנקס [תרפ"ב-תרפ"ה תרצ"ז-תרצ"ח] 1921-1938
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

פרקצית הפועלים בהסתדרות הכללית 1923-
בשפה: עברית.הוצא על-ידי במת הפועל, דרכי הפועל, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

צדה א-תרביה (הד החינוך) 1952-
בשפה: ערבית. ירחון של הסתדרות המורים. עסק בנושאי חינוך ובבעיות מקצועיות של ציבור המורים הערבים בישראל. הופץ בכ-5,000 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

צרור מכתבים [תרצ"ו - תשי"א] 1936-1951
בשפה: עברית. תת כותר: עלון לאינפורמציה פנימית. לפני שם הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקיבוץ המאוחד - המזכירות.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

צרור מכתבים לשאלות החינוך המשותף [תרצ"ח-] 1938-1969
בשפה: עברית.כותר משתנה: 'צרור מכתבים לשאלות החינוך המשותף', 'צרור לחינוך המשותף', 'צרור לחינוך'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

[ה]קבוץ 1926-
בשפה: עברית.יצא לא באופן סדיר. נדפס בהקטוגרף
שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

קו למושב [תש"ן-] -
בשפה: עברית. תת כותר: דו שבועון למושבים בנושאי חברה, כלכלה וצרכנות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

קואופרציה [תר"צ-תרצ"ט] 1930-1939
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון לעניני הקואופרציה העברית בא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

קול העם [תרע"ג-] 1913-
בשפה: עברית.תת כותר: הוצאה מקדשת לעניני המוני העם העברי בארץ העברים / יוצא לאור ע"י מערכת "הפועל הצעיר". ‬ יצא לפרקים. העורך האחראי והמוציא לאור: צבי כשדן.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

קול הפועל 1942-1945
בשפה: עברית.תת כותר: עלון מפלגת פועלי ארץ ישראל פועלי ציון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

קונטרס [תרע"ט-תרפ"ט תש"ג-תש"ה] 1919-1945
בשפה: עברית. שבועון מפלגת "אחדות העבודה". תת כותר: ידיעות, שיחות ומכתבים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]קטר 1919-1922
בשפה: עברית. מו"ל - הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף, חיפה, ירושלים; הופיע לפרקים.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

[ה]קיבוץ [תשל"ג-תש"ן] 1973-1990
בשפה: עברית. "במה בין תחומית לחקר החברה הקיבוצית". שנתון.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קיבוץ [תשמ"ז-] 1987-
בשפה: עברית. שבועון של תנועת 'הקיבוץ המאוחד'.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

[ה]קיבוץ במספרים 1934-1945
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

[ה]קיבוץ והתעשיה 1976-1982
בשפה: עברית. "כתב עת לבירור שאלות התעשיה הקיבוצית".
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רבעון לכלכלה [תשי"ד-] 1953-
בשפה: עברית. רבעון לעניני כלכלה, השם דגש על השילוב בין כלכלה לסוציאליזם, ההסתדרות הכללית ומדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

רגב 1924-
בשפה: עברית.עורכים: נ. בנארי, א. צפורי. יצא בתל-אביב, לפרקים. ("לענייני הפועל במושבות" יצא פעמיים).
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

רמזור [תשכ"א - תשמ"ח] 1961-1988
בשפה: עברית.בטאון המשמרת הצעירה של מפא"י ומפלגת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

רשימות סוציאליסטיות - במה לרעיון המרכסיסטי 1930-1934
בשפה: עברית. חוברות חד-פעמיות בצירופי שמות דומים, ביטאון קבוצת האופוזיציה השמאלית במפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

[ה]שבוע 1950-
בשפה: עברית. שבועון הקיבוץ הארצי. החל להופיע באוקטובר 1950.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

[ה]שבוע בקיבוץ הארצי [תשי"א-] 1951-1989
בשפה: עברית. שבועון פנימי של "הקיבוץ הארצי". מתשל"ג נקרא: "השבוע".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

[ה]שדה [תרפ"א-תש"ס] 1920-1999
בשפה: עברית. ירחון מקצועי למשק החקלאי המעורב. תת כותרים: ירחון להתיישבות ולחקלאות. ירחון למשק החקלאי המעורב. ירחון לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]שדה לנוער [תש"ג-תשט"ז] 1943-1957
בשפה: עברית. ירחון מדעי פופולרי לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ. תת כותר: ירחון לחקלאות ולטבע.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, חינוך, ההסתדרות

שדות [תרצ"ט - תש"ה] 1938-1945
בשפה: עברית. עיתון של תנועת הנוער הלומד בארץ ישראל - המחנות העולים. תת כותר: ביטוי לנוער הלומד.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

שדמות [תשכ"א-תשנ"ה] 1960-1994
בשפה: עברית ואנגלית. רבעון של "איחוד הקבוצות והקיבוצים". מוקדש לנושאי חברה, פוליטיקה, ספרות ואומנות. תתי כותר: "במה לחינוך תנועתי", "במה לתנועה הקיבוצית", "במה קיבוצית לחברה ותרבות". כותר נוסף: "שדמות למדריך".
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

[ה]שומר הצעיר 1931-1943
בשפה: עברית. בטאון 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר'. משנת 1936 בטאון 'השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית'. ירחון, דו שבועון ושבועון (מ-1939).
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

שורות [תרצ"ח-] 1938-1999
בשפה: עברית. ירחון הסתדרות הפקידים, עובדי המינהל והשירותים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

שיתוף [תש"ח-תשמ"ט] 1948-1989
בשפה: עברית. בטאון מרכז הקואופרציה. תת כותר: בטאון לעניני קואופרציה כלכלה וחברה. תת כותר נוסף: ירחון הקואופרציה למלאכה, חרושת ושירותים ציבוריים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

שערים [תרצ"ה-תשמ"א] 1934-1995
בשפה: עברית. בטאון של תנועת פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עד 1950 הופיע בתדירות משתנה. 1981-1951 יומון. מ-1982 הופיע כשבועון. עורכיו: אברהם גולדראט, בנימין מינץ, קלמן כהנא ויהודה נחשוני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

תו-שין [תש"ד-] 1943-1956
בשפה: עברית. תת כותר: בעולם, בתנועה ובארץ: שנתון לדברי ספרות, עיון וסקירה. כותר נוסף: שנתון דבר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

תלמים [תרצ"ג-תשמ"ז] 1932-1987
בשפה: עברית. בטאון תנועת המושבים. רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

מאגר: עיתונות (355/355)