Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אגודה צרכנית
קבוצת אנשים שהתארגנו על בסיס קואופרטיבי במטרה להבטיח לחבריה אספקה במחירי עלות של מוצרים, בעיקר מוצרי מזון. הקבוצה רוכשת את המוצרים במשותף ממקורות סיטונאיים. המוצרים נמכרים לחברי האגודה ללא רווח, במחירי עלות בניכוי הוצאות התפעול.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

אהל (תיאטרון)
נוסד בשנת 1925 כסטודיו דרמטי על ידי משה הלוי. משנת 1926 היה לתיאטרון של פועלי ארץ ישראל ופעל בחסות ועדת התרבות של ההסתדרות. התנהל כקואופרטיב שבו השחקנים והעובדים היו שותפים בעלי זכויות שוות. נסגר בשנת 1969 בעקבות הפסקת התמיכה הכספית של ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

אוירון
חברת תעופה שנוסדה בשנת 1936 על ידי הסוכנות היהודית וההסתדרות הכללית כבסיס להקמת כוח אווירי יהודי. טייסי החברה פעלו בשירות הישוב וה'הגנה'. בשנת 1948 הועברו מטוסי החברה ל'שרות האוויר' של ה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אחד במאי - יום הפועלים הבינלאומי
יום סולידריות ואחדות בינלאומית של תנועות הפועלים בעולם. מצוין החל משלהי המאה ה-19. נחוג לראשונה בארץ ישראל בשנת 1906. נקבע לחג לאומי בברית המועצות ובמדינות הגוש הקומוניסטי. במשך השנים צוין יום זה בשבתון, מצעדים, עצרות והנפת דגלים אדומים. בשנים האחרונות ירד מעמדו של החג והצטמצם היקף האירועים הן בישראל והן בעולם.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תנועות נוער, ההסתדרות

אחדות העבודה - 1930-1919
מפלגת פועלים ציונית סוציאליסטית בארץ ישראל. נוסדה בפברואר 1919 והצטרפו אליה רוב 'פועלי ציון' ו'הבלתי מפלגתיים'. תפסה מקום מרכזי בחיי הישוב ובתנועת הפועלים הארצישראלית. היתה פעילה ב'ברית העולמית של פועלי ציון-ימין'. בשנת 1930 התאחדו 'אחדות העבודה' ו'הפועל הצעיר' והקימו את מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אחדות העבודה - פועלי ציון (1968-1954)
מפלגה ציונית סוציאליסטית שהוקמה בשנת 1954 בעקבות הפילוג במפ"ם על ידי אנשי חטיבת 'לאחדות העבודה-פועלי ציון' במפלגה. בשנת 1965 הקימה המפלגה עם מפא"י את 'המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל'. בשנת 1968 התאחדה המפלגה עם מפא"י ורפ"י והוקמה 'מפלגת העבודה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ארגון אמהות עובדות
הארגון הארצי הוקם בשנת 1934 במטרה לאגד את חברות ההסתדרות העובדות במשק ביתן. פעל בתיאום עם מועצת הפועלות.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, ההסתדרות

בית הספר לפעילי ההסתדרות

מוסד המרכזי להכשרת פעילים בכל תחומי פעולתה הרבים של ההסתדרות. למשל: פעילי האיגוד המקצועי וארגון אמהות עובדות, עולים חדשים ועובדי משק העובדים, מנצחי מקהלות ומדריכי ריקודי עם.


שייך למדורים:משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בלתי מפלגתיים
קבוצת פועלים מאנשי העלייה השנייה אשר התנגדו לקיומן של מפלגות הפועלים הנפרדות ושאפו לאחד את ציבור הפועלים הארצישראלי בארגון אחד. 'הבלתי מפלגתיים' מילאו תפקיד מרכזי בהקמת הסתדרויות הפועלים החקלאיים. בשנת 1919 התאחדו 'הבלתי מפלגתיים' עם 'פועלי ציון' והקימו את 'אחדות העבודה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

בנק הפועלים
נוסד בשנת 1921 על ידי ההסתדרות הכללית וההסתדרות הציונית במטרה לשמש כמכשיר פיננסי לקידום משק העובדים, למימון פעולות התיישבות, בניה, קואופרציה, תיעוש וקליטת עליה. הבנק היה בשליטת חברת העובדים עד שנת 1993 . בשנה זו, בעקבות פרשת ויסות מניות הבנקים, הולאם הבנק ועבר לשליטת המדינה. בשנת 1996 נמכרה השליטה בבנק לקבוצת משקיעים בראשותו של תד אריסון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ברית הקואופרציה הצרכנית
הוקמה בשנת 1932 כארגון גג של האגודות הצרכניות השיתופיות. תפקידיה היו לארגן ביקורת, פיקוח והדרכה, להגן על האינטרסים של האגודות ולייצגן בפני גורמים חיצוניים. בהמשך קיבלה 'הברית' על עצמה גם תפקידים כלכליים שנועדו להגביר את שיתוף הפעולה בין האגודות. במהלך השנים פעלה הברית לאיחוד האגודות הצרכניות הקטנות. בשנת 1989 פעלו בארץ ארבע אגודות צרכניות אזוריות גדולות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, חינוך, ההסתדרות

ברית פועלי ארץ-ישראל
ארגון משותף לערבים ויהודים שהוקם בועידה השלישית של ההסתדרות ב- 1927. הגוף נועד ליצור שיתוף פעולה בין ציבור הפועלים הערבים לפעולים היהודים על בסיס עקרונות השיתוף פעולה, השלום והסכמה עם מפעל התחיה היהודי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

בריתות פיקוח
אגודות מרכזיות שחבריהן הן אגודות קואופרטיביות או שיתופיות. בריתות הפיקוח הוקמו בעקבות ועידת ההסתדרות השלישית בשנת 1927 במטרה לדאוג לביקורת חשבונות באגודות החברות בהן, לפקח עליהן ולקדם אותן בהתאם לכללי הקואופרציה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

בתי חינוך לילדי עובדים
בתי הספר היסודיים שהשתייכו לזרם העובדים בחינוך. התלמידים התחנכו ברוח ארץ ישראל העובדת. בתי החינוך עודדו את התלמידים להצטרף לתנועות נוער חלוציות ולצאת לחיי הגשמה בהתיישבות העובדת.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

גדוד העבודה
ארגון חלוצי שיתופי של פועלים בארץ ישראל. הוקם באוגוסט 1920 על ידי חניכיו של יוסף טרומפלדור יוצאי תנועת 'החלוץ' ועל ידי יוצאי ארגון 'השומר'. הגדוד שאף להגשים את מטרותיו - עבודה, הגנה, התיישבות שיתופית ובניין הארץ - באמצעות הקמת קומונה כללית של הפועלים בארץ ישראל. הגדוד עבר פילוגים בשנים 1923 ו-1926, ובשנת 1929 הצטרפו שרידיו ל'קיבוץ המאוחד'
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]גוש
קבוצת כוחנית של פעילים שהתארגנה במפא"י לאחר הקמת המדינה. הקבוצה חלשה על רוב המינויים והפעילות הארגונית במפא"י והבטיחה תמיכה רחבה בכל מהלכיה של הנהגת המפלגה. 'הגוש' פורק פורמלית בשנת 1958, אך המשיך לפעול עד אמצע שנות ה-60.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דור לדור
קרן שנוסדה בשנת 1943 על ידי ההסתדרות הכללית כמוסד להענקת קיצבאות לחברי הסתדרות קשישים שנותרו ללא מקורות הכנסה המספיקים למחיתם. בשנת 1967 צורפה הקרן ל'משען' האחראי מאז על פעולתה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

[ה]הגנה
הארגון הצבאי הגדול והעיקרי של הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט. שמו המלא: 'ארגון ההגנה העברי בארץ-ישראל'. הוקם בשנת 1920 על ידי מפלגת 'אחדות העבודה' ולאחר זמן קצר עבר לאחריות ההסתדרות הכללית. בשנת 1930 היה לארגון ההגנה של כלל הישוב ועבר לאחריות המוסדות הלאומיים. הארגון הגן על הישוב היהודי מפני הישוב הערבי בארץ, נאבק בשלטון הבריטי (משנת 1939) ומילא תפקיד מרכזי בהתישבות ובהעפלה. כשהחלה מלחמת העצמאות נשא הארגון בעיקר נטל הלחימה עד להקמתו של צה"ל ב-1 ביוני 1948 על בסיס ה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הסכם לונדון ("הסכם בן גוריון- ז'בוטינסקי")
הסכם שנחתם בראשי תיבות בין דוד בן-גוריון לזאב ז'בוטינסקי בשנת 1934.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

הסתדרויות הפועלים החקלאים (בתקופת העליה השניה)
שלוש הסתדרויות של פועלים חקלאיות שהוקמו בתקופת העליה השניה. הסתדרויות אלו פעלו בנפרד כמסגרת פועלית איזורית בגליל, ביהודה ובשומרון. בשנת 1919 התאגדו ההסתדרויות האזוריות במסגרת ארגון ארצי, 'הסתדרות הפועלים החקלאיים'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

[ה]הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
ההסתדרות הוקמה בחיפה בדצמבר 1920 כארגון ארצי של העובדים בארץ ישראל הפועל לקידום עניניהם המקצועיים, הכלכליים, ההתיישבותיים והתרבותיים. בזכות היקף פעילותה של ההסתדרות והתפקידים הרבים שנטלה על עצמה, היא היתה לגורם מרכזי בתשתית 'המדינה שבדרך'. לאחר קום המדינה עברו חלק מהפעילויות לאחריות הממשלה וההסתדרות עברה להתמקד בתפקידה כאיגוד מקצועי ובניהול מפעליה המשקיים. בשנות ה-80 נקלעו ההסתדרות והמשק ההסתדרותי למשבר קשה שהוביל לתהליך של התפרקות חברת העובדים מנכסיה. בשנות ה-90 עברה ההסתדרות שינויים ארגוניים משמעותיים ועברה להתמקד בתפקידה כאיגוד מקצועי. כחלק מהשינויים שונה שמה ל'הסתדרות הכללית החדשה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הסתדרות המורים
האיגוד המקצועי הארצי של המורים בישראל. הסתדרות המורים נוסדה בשנת 1903 בזכרון יעקב ביוזמתו של מנחם אוסישקין והיא האיגוד המקצועי הוותיק ביותר בארץ. הסתדרות המורים הוקמה במטרה להקים מערכת החינוך לאומית ולטפל בתנאי העסקתם של המורים.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, חינוך, ההסתדרות

הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל)
ארגון עובדים שהוקם בשנת 1934 בחסות התנועה הרביזיוניסטית כמשקל נגד להסתדרות הכללית. במסגרת הארגון פעלו קופת חולים, חברת בניה, תנועת נוער, ומוסדות נוספים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

הסתדרות הפועלים החקלאיים (ההסתדרות החקלאית)
ארגון כללי, המאגד בתוכו את עובדי החקלאות בארץ ובהתישבות העובדת, פועל במסגרתה של 'הסתדרות העובדים הכללית'. הוקם בשנת 1919 עם איחודן של הסתדרויות אזוריות של פועלים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

הסתדרות הפועלים החקלאיים בגליל
הסתדרות הפועלים החקלאיים הראשונה בארץ ישראל. נוסדה בשנת 1911 כמסגרת ארגונית של הפועלים החקלאיים בגליל, אשר נועדה לקדם את מעמדם ואת תנאי עבודתם וחייהם. פעילותה נפסקה בשנת 1919 עם הקמתה של הסתדרות הפועלים החקלאיים כארגון ארצי של הפועלים החקלאיים בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה
אחת משלוש הסתדרויות הפועלים האזוריות, פעלו בארץ ישראל העשור השני של המאה העשרים. נוסדה בשנת 1911 כמסגרת ארגונית של הפועלים החקלאיים ביהודה, אשר נועדה לקדם את מעמדם ואת תנאי עבודתם וחייהם. פעילותה נפסקה בשנת 1919 עם הקמתה של הסתדרות הפועלים החקלאיים כארגון ארצי של הפועלים החקלאיים בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

הסתדרות פועלי השומרון
השלישית מבין הסתדרויות הפועלים האזוריות, שפעלו בארץ ישראל במהלך העשור השני של המאה העשרים.הוקמה בשנת 1916 כהתארגנות של הפועלים החקלאיים באזור השומרון שנועד ל
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

הסתור
חברת הנסיעות והתיירות של ההסתדרות. הוקמה בשנת 1958 והתמחתה בארגון טיולים של פועלים מישראל ואליה. בשנת 1988 שולבה במסגרת קונצרן 'כור'. בשנת 1999 נמכרה לחברת הנסיעות 'איסתא'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]התישבות העובדת
שם כולל ליישובים החקלאיים בישראל, אשר נוסדו על ידי עובדים עבריים בעלי זיקה לתנועת העבודה ולמסגרותיה הארגוניות. כינוי זה, כמו גם, עקרונות ההתיישבות העובדת נקבעו בוועידה השלישית של הסתדרות הפועלים החקלאיים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

[ה]ועד הפועל של ההסתדרות
המוסד העליון המנהל את עניני ההסתדרות הכללית. הוועד הפועל אחראי לכל פעולותיה של ההסתדרות ומפקח על כל מוסדותיה ומפעליה, פרט למוסדות המשפט והביקורת. הוועד בוחר בוועדה המרכזת המנהלת את הפעילות השוטפת של ההסתדרות. משנת 1994 נקרא הוועד הפועל 'בית נבחרי ההסתדרות' (בינ"ה).
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ועדת התרבות המרכזית
הוקמה בשנת 1923 על בסיס החלטת הוועידה השניה של ההסתדרות הכללית. הוועדה הופקדה על הטיפול בנושאי חינוך, השכלת מבוגרים ותרבות. עד שנת 1931 היתה הועדה אחראית על מוסדות 'זרם החינוך לעובדים'. בשנת 1935 הקימה ההסתדרות את 'המרכז לתרבות' והעבירה לאחריותו את עניני ההשכלה והתרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

ועידות ההסתדרות
המוסד החוקי העליון של הסתדרות העובדים הכללית . הועידה נבחרת בבחירות חשאיות וכלליות של כלל חברי ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות ה-11
התכנסה בתל אביב בימים כ"ט בכסלו-ג' בטבת תש"ל (9-12.12.1969). השתתפו 1001 צירים שנבחרו על ידי 639,131 חברים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות ה-12
התכנסה בתל אביב בימים י"ז-י"ט אדר תשל"ד (11-13.3.1974). השתתפו 1501 צירים אשר נבחרו על ידי 797,000 חברים. הוועידה עמדה בסימן מלחמת יום הכיפורים והשלכותיה על המשק והחברה הישראלית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות ה-13
התכנסה בתל אביב ובירושלים בימים כ"ו-כ"ח חשוון תשל"ח (7-9.11.1977). השתתפו 1501 צירים אשר נבחרו על ידי 935,064 חברים. הוועידה התכנסה חודשים אחדים לאחר 'המהפך', ובמרכז הנאומים והדיונים עמדה התוכנית הכלכלית של ממשלת 'הליכוד'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות החמישית
התכנסה בתל אביב בימים ב'-ו' אייר תש"ב (19-23.4.1942). השתתפו בוועידה 424 צירים שנבחרו על ידי 88,198 חברים. הוועידה התכנסה בעיצומה של מלחמת העולם השניה והוקדשה כולה להתגייסות הישוב למלחמה בנאצים ולהיערכות לסכנת כיבוש ארץ ישראל בידי הגרמנים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות העשירית
נערכה בתל אביב בימים י"א-ט"ו בטבת תשכ"ו (3-7.1.1966). השתתפו 801 צירים אשר נבחרו על ידי 667,718 חברים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות הרביעית
כנס ראשון: תל אביב, ט"ז-כ"ב בשבט תרצ"ג (12-18.2.1933). כנס שני: תל אביב, כ"ב-כ"ו טבת תרצ"ד (9-13.1.1934). בוועידה השתתפו 201 צירים שנבחרו על ידי 22,341 חברים. הוועידה נערכה בתקופה של גיאות משקית והתחדשות העליה בקנה מידה נרחב. עיקר הדיונים וההחלטות הוקדשו לנושא ההתישבות, העליה והקליטה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות השביעית
נערכה בתל אביב בימים כ"ה באייר-ב' בסיוון תש"ט (24-30.5.1949). בוועידה השתתפו 501 צירים שנבחרו על ידי 139,007 מצביעים. הוועידה הראשונה שנערכה לאחר הקמת המדינה. ההסתדרות קיבלה על עצמה להמשיך ולשאת בעול ההגשמה ובעול הקליטה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות השישית
כנס ראשון- בתל-אביב בימים ד'-ה' כסליו תש"ה (20-21.11.1944). כנס שני - תל-אביב, י"ד-ט"ו שבט תש"ה (28.1-2.2.1945). כנס שלישי - כ"ד תשרי תש"ו (1.10.1945). בוועידה השתתפו 423 צירים אשר נבחרו על ידי 106,420 חברים. הוועידה נערכה על רקע סיומה של מלחמת העולם השניה ותחילתה של תקופת המאבק של הישוב בבריטים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות השלישית
התכנסה בתל-אביב בתאריך ה'-כ"ב תמוז תרפ"ז. בוועידה השתתפו 201 צירים אשר נבחרו על ידי 22,500 חברי הסתדרות. הוועידה נערכה על רקע משבר העליה השלישית וחלק גדול מהדיונים עסק בהתמודדות עם המשבר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות השמינית
התכנסה בתל אביב בימים ו'-ח' בניסן תשט"ז (18-20.3.1956. השתתפו בוועידה 801 צירים אשר נבחרו על ידי 410,451 חברים. הוועידה נערכה בצל סכנת המלחמה התקרבת. חלק מהדיונים ומההחלטות עסק בנושא זה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות השניה
כונתה גם 'הוועדה' המחוקקת'. נערכה בתל אביב ימים כ"א שבט-ד' אדר תרפ"ג. בוועידה זו השתתפו 130 צירים אשר נבחרו על ידי 6,581 חברי הסתדרות. בוועידה נוסחה סופית חוקת ההסתדרות, נדון הרכב המוסדות הנבחרים ונקבעו תקנות חברת העובדים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ועידת ההסתדרות התשיעית
התכנסה בתל אביב בימים ה'-ז' בשבט תש"ך (3-5.21960). השתתפו 801 צירים שנבחרו על ידי 504,687 חברים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ועידת היסוד של ההסתדרות
הוועידה הראשונה של ההסתדרות הכללית, כונתה גם 'הוועידה הכללית של פועלי ארץ ישראל'. נערכה בחיפה בימים כ"ג-כ"ח בכסלו תרפ"א. בוועידה השתתפו 87 צירים שנבחרו על ידי 4,433 חברים. בוועידה הוגדרו המטרות ותחומי הפעולה והונחו היסודות לחוקת ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

זרם העובדים בחינוך
אחד משלושת הזרמים של החינוך היסודי בארץ ישראל, שהתקיימו בטרם נחקק חוק חינוך ממלכתי ב- 1953. רשת בתי הספר (בתי החינוך) של הזרם הזה היו בחסות ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

חבורות
התארגנויות שיתופיות של פועלים בימי העליה השלישית והרביעית שהוקמו לשם כיבוש העבודה בבנין, בסלילה ובחקלאות. חלק מהחבורות פנו אחרי כן להתישבות החקלאית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

חברת העובדים
המסגרת המשפטית, הארגונית והכלכלית המאגדת את כל המפעלים המשקיים של ההסתדרות הכללית. נכללים בה כל המפעלים המנהליים, הקואופרטיביים, ההתישבותיים והמשותפים של ההסתדרות הכללית. חברת העובדים נוסדה בשנת 1923 בוועידה השניה של ההסתדרות ביוזמתו של דוד בן-גוריון. במשך שנים היתה חברת העובדים מוקד כח מרכזי במשק הישראלי. בשנות ה-80 נקלעה חברת העובדים למשבר והחל תהליך של התפרקות החברה מנכסיה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

חומה ומגדל
מפעל הקמתם של 52 ישובים חקלאיים, רובם קיבוצים, בין השנים 1939-1936, בעיקר באיזורים שהיו מרוחקים מאיזורי ההתיישבות היהודיים באותה עת.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

חוקת העבודה השיתופית
אושרה במהלך המועצה ה-29 של ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]חרות, תנועת
מפלגה שהוקמה ביולי 1948 על ידי יוצאי האצ"ל. ממשיכת דרכה של התנועה הרוויזיוניסטית. השתתפה בבחירות לחמשת הכנסות הראשונות באופן עצמאי. משנת 1965 השתתפה בבחירות במסגרת גח"ל ומשנת 1973 - במסגרת 'הליכוד'. בשנת 1988 הפך 'הליכוד' למפלגה ונפסק קיומה של תנועת החרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

יכין-חק"ל
קונצרן לחקלאות ולתעשיה חקלאית בבעלות ההסתדרות הכללית והסוכנות היהודית. הוקם בשנת 1952 עם איחודן של החברות הקבלניות לעבודות חקלאיות 'יכין' ו'חק"ל'. עסק בעיקר בעיבוד מטעים, בנטיעת מטעים חדשים, בשיווק פרי הדר ובתעשיה חקלאית. בשנת 1992 נקלע הקונצרן לקשיים ונמכר לאיש עסקים פרטי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

כור תעשיות בע"מ

הזרוע התעשייתית העיקרית של חברת העובדים. נוסדה בשנת 1944 כחטיבה בתוך 'סולל בונה', אשר נועדה לרכז את מפעלי התעשיה. בשנת 1958 הפכה 'כור' לחברה עצמאית. במהלך השנים התרחבה 'כור' והיתה לקונצרן התעשייתי הגדול בארץ. בשנות ה-80 המאוחרות נקלעה 'כור' למשבר קשה שהביא למכירתה למשקיעים פרטיים.


שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

כיבוש העבודה
מהיעדים המרכזיים אותם הציבו לעצמם פועלי העליות הראשונות. הפועלים שאפו להביא להשלטת העבודה העברית בכל ענפי המשק בארץ ישראל, במטרה ליצור מעמד עובדים עברי איתן כבסיס למפעל הציוני. כיבוש העבודה היה כרוך במאבק כפול: א) להכשרה של הצעיר היהודי לעבודת כפיים, בעיקר לעבודת האדמה. ב) לכיבוש מקומות עבודה עבור הפועלים העבריים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

לאחדות העבודה - פועלי ציון
מפלגה שהוקמה בשנת 1946 לאחר האיחוד בין 'התנועה לאחדות העבודה' לבין 'פועלי ציון שמאל'. בשנת 1948 התאחדה עם מפלגת 'הפועל הצעיר' והקימה את מפ"ם.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מועצות פועלים
המוסד המקומי הנבחר העליון של ההסתדרות, המייצג את ציבור העובדים המקומי כלפי מעבידים, מוסדות ההסתדרות ומוסדות ציבוריים אחרים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

מועצת ההסתדרות
המוסד העליון של ההסתדרות בין ועידה לוועידה. המועצה מטפלת בנושאים עקרוניים, בחקיקה, בערעורים על החלטות הוועד הפועל ובנושאים בעלי חשיבות מיוחדת. חברי המועצה בוחרים את המוסדות העליונים של ההסתדרות: הוועד הפועל, בית הדין העליון, משפט ההסתדרות, וועדת הביקורת המרכזית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מועצת הפועלות
המוסד המרכזי של תנועת הפועלות הישראלית. הוקמה בשנת 1921. מהווה חלק מההסתדרות הכללית, אך בעלת אוטונומיה ארגונית ותקציבית. מטפלת בעניני האשה העובדת, בהקמת מסגרות עבודה ולימוד לנשים, בקליטתן של עולות ועוד. בשנת 1970 התמזגו מועצת הפועלות וארגון אמהות עובדות במסגרת 'נעמת'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, ההסתדרות

מוקד
מפלגה שהוקמה בשנת 1973 על ידי מק"י ותנועת 'תכלת-אדום' לקראת הבחירות לכנסת ולהסתדרות. במהלך הקדנציה פרשו רבים מחברי מק"י והצטרפו לרק"ח. רוב הנותרים הקימו בשנת 1977 את של"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מזכירי ההסתדרות
התפקיד הבכיר ביותר בהסתדרות. המזכיר נבחר על ידי הוועד הפועל של ההסתדרות. במסגרת תפקידו עומד המזכיר בראש מוסדות ההסתדרות, מנהל את העבודה המעשית והתקציבים ומעצב את דרכה של ההסתדרות. משנת 1994 נקרא התפקיד 'יו"ר ההסתדרות'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מלחמת העצמאות
מלחמה של יהודי ארץ-ישראל בערביי הארץ ובצבאות מדינות ערב. מכונה גם מלחמת השחרור ומלחמת הקוממיות. החלה לאחר קבלת החלטת החלוקה באו"ם ב-29 בנובמבר 1947. למחרת הקמת מדינת ישראל ב-14 במאי 1948 פלשו לארץ ישראל צבאות מדינות ערב. הכוחות הלוחמים של היישוב היהודי הצליחו להדוף את הפולשים ולהשתלט על שטח הגדול משטחה של המדינה היהודית לפי החלטת החלוקה. תוצאות המלחמה הבטיחו את עצמאות ישראל ואת ריבונותה כמדינה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מס אחיד
המס ששילמו חברי ההסתדרות הכללית ללשכת המס המרכזית כדמי חבר בהסתדרות ובקופת חולים הכללית. המס האחיד היה מקור ההכנסה העיקרי של ההסתדרות. בשנת 1995 בעקבות הפרדת קופת חולים הכללית מההסתדרות נפסקה גבית המס.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

מס ארגון
מס הנגבה מעובדים שאינם חברי ההסתדרות הכללית (המועסקים במקומות עבודה הקשורים בהסכמים עם ההסתדרות) כהשתתפות בהישגים המקצועיים ובהגנה המקצועית שהם מקבלים מההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

[ה]מערך
מסגרת פוליטית משותפת שהוקמה בינואר 1969 על ידי מפלגת העבודה ומפ". 'המערך' השתתף בבחירות לכנסת ולוועידות ההסתדרות. בשנת 1984, בעקבות הצטרפותה של מפלגת העבודה לממשלת האחדות הלאומית, פרשה מפ"ם מ'המערך' ובכך בא סופו.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]מערך לאחדות פועלי ישראל
מסגרת פוליטית משותפת שהוקמה בשנת 1965 על ידי מפא"י ו'אחדות העבודה-פועלי ציון' לקראת הבחירות לכנסת ה-6. הקמת 'המערך' גרמה לפרישת בן-גוריון ואנשיו ממפא"י ולהקמת רפ"י. בשנת 1968 התאחדו מפא"י, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ורפ"י והקימו את מפלגת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מפ"ם - מפלגת פועלים מאוחדת
מפלגה ציונית סוציאליסטית שהוקמה בשנת 1948 בעקבות האיחוד בין 'אחדות העבודה–פועלי ציון' ו'מפלגת הפועלים – השומר הצעיר'. בשנת 1954 התפלגה על רקע היחס לברית המועצות. בשנים 1984-1969 שיתפה פעולה עם מפלגת העבודה במסגרת 'המערך'. בשנת 1992 הקימה עם 'שינוי' ו'רצ' את 'מרצ'. בשנת 1997 התמזגה עם שותפותיה ל'מרצ' והפסיקה להתקיים באופן עצמאי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מפ"ס (מפלגת פועלים סוציאליסטית)
מפלגה קומוניסטית אשר הוקמה בשנת 1919 על ידי קבוצה מחברי 'פועלי ציון'. כעבור זמן קצר שינתה המפלגה את שמה למפס"ע (מפלגת פועלים סוציאליסטית עברית). המפלגה השתתפה בוועידת היסוד של ההסתדרות. בשנת 1921 הפסיקה המפלגה לפעול. במקומה הוקמו המפלגות פק"פ וקפ"פ.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

מפא"י - מפלגת פועלי ארץ ישראל
מפלגה ציונית סוציאליסטית. נוסדה בשנת 1930 עם איחודן של המפלגות 'אחדות העבודה' ו'הפועל הצעיר'. היתה המפלגה הגדולה והדומיננטית בהסתדרות הכללית, ביישוב, בתנועה הציונית העולמית ובמדינת ישראל בעשורים הראשונים לקיומה. דגלה בגישה סוציאליסטית פרגמטית ופעלה להשגת יעדים ממלכתיים ומעמדיים במקביל. בשנת 1968 התאחדה עם 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ורפ"י והקימה את מפלגת העבודה הישראלית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מפלגת העבודה הישראלית
מפלגה ציונית סוציאל-דמוקרטית, שהוקמה בינואר 1968 עם איחודן של מפא"י, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ורפ"י. בשנים 1984-1969 פעלה המפלגה בשיתוף פעולה עם מפ"ם במסגרת 'המערך'. עד ל'מהפך' בשנת 1977 היתה מפלגת העבודה מפלגת השלטון והחזיקה בעמדות הבכירות בהנהגת המדינה, ההסתדרות הכללית והתנועה הציונית. מאז 'המהפך' נחלשה כוחה של המפלגה והיא שבה להנהגת המדינה לתקופות קצרות בלבד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מפס"ע (מפלגת פועלים סוציאליסטית עברית)
ראו: מפ"ס.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

מציב
קרן שהוקמה בשנת 1937 במטרה לסייע לשאריו של חבר הסתדרות שנפטר. בשנת 1967 צורפה הקרן ל'משען', האחראי מאז להפעלתה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

מקורות
חברת המים הלאומית של ישראל. הוקמה בשנת 1937 על ידי חברת 'ניר' בע"מ, הקרן הקיימת לישראל והסוכנות היהודית במטרה להפיק ולספק מים לישוב היהודי בארץ ישראל. בשנת 1957 נכנסה הממשלה כשותפה בחברה. בשנת 1959 נחקק חוק המים ובעבותיו הוכרה 'מקורות' כרשות המים הארצית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]מרכז החקלאי
ארגון הגג של כל תנועות ההתיישבות העובדת, של החקלאים העצמאיים חברי ההסתדרות ושל עובדי מוסדות החינוך החקלאיים. הסתדרות הפועלים החקלאיים נוסדה בשנת 1919. חברי המרכז החקלאי נבחרים על ידי צירי ועידת הסתדרות העובדים החקלאיים. המרכז החקלאי מטפל בעניני ההתיישבות העובדת ודואג לקידום החקלאות ולפיתוחה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

מרכז הקואופרציה
מסגרת על של הקואופרציה היצרנית-שירותית בישראל. המרכז נוסד בשנת 1928 במטרה לטפל בענייני הארגון והמשק של הקואופרטיבים היצרניים. עד שנת 1962 שימש גם כ'ברית פיקוח' של הקואופרטיבים. במרכז שלוש חטיבות: תחבורה והובלה; חרושת ומלאכה; שירותים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

[ה]מרכז לחינוך - המל"ח
הוקם בשנת 1934 והופקד על מערכת החינוך ההסתדרותית. המרכז היה אחראי על בתי הספר והגנים של 'זרם העובדים' וטיפח את תנועות הנוער החלוציות. בשנת 1953 התמזג עם 'המרכז לתרבות' במסגרת 'המרכז לתרבות ולחינוך'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

[ה]משביר המרכזי בע"מ
מוסד השיווק הסיטונאי המרכזי של התנועה הקואופרטיבית במדינת ישראל. נוסד בדגניה בשנת 1916 בשם 'המשביר' כמוסד הכלכלי הראשון של פועלי ארץ ישראל. בשנת 1930 עבר ארגון מחודש ושמו שונה ל'המשביר המרכזי'. בתחילה סיפק מצרכים בסיסיים לפועלים, בהמשך שיווק מגוון רחב של מוצרים לקיבוצים, למושבים ולאגודות הקואופרציה הצרכנית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

[ה]משביר לעולה
מוסד שהקים 'המשביר המרכזי' בשיתוף עם 'ברית הקואופרציה הצרכנית' ופעל בתקופת העליה הגדולה של שנות ה-50. 'המשביר לעולה' הקים ותיחזק את הצרכניות בישובי העולים ובמקביל טיפל בהעברת התוצרת החקלאית של הישובים ל'תנובה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

[ה]משביר לצרכן
הוקם בשנת 1947 כזרוע הקימעונאית של 'המשביר המרכזי' לכל מוצרי הצריכה, מלבד מוצרי מזון. 'המשביר לצרכן' הקים רשת של חנויות כל-בו שמנתה עשרות סניפים ברחבי הארץ. בשנת 2003 בעקבות קריסה כלכלית נמכרה הרשת ליזמים פרטיים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]משביר לתעשיה
חברה בת של 'המשביר המרכזי'. הוקמה בשנת 1941 על ידי 'המשביר המרכזי' וחברת העובדים במטרה לפעול בתחום התעשיה. בשנת 1973 התמזג 'המשביר לתעשיה' עם תאגיד 'כור'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

משען
מוסד שהוקם בשנת 1931 ושימש כמעין לשכת סעד הסתדרותית. 'משען' סייע לחברי הסתדרות נזקקים באמצעות הלוואות ומענקים, ניהל בתי אבות, הפעיל מוסדות לילדים, ניהל קרנות סיוע ועוד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, חינוך, ההסתדרות

[ה]משק השיתופי
כלל המפעלים בחברת העובדים המבוססים על יסודות שיתופיים (קיבוץ, מושב, קואופרטיב, אגודות מסוגים שונים), וכן גם הגופים והמוסדות שהקימו לעצמם והמנוהלים על ידם.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

[ה]משרד לעבודות ציבוריות ולבנין
נוסד בשנת 1921 על ידי ההסתדרות הכללית ועסק בארגון קבוצות קבלניות לביצוע עבודות ציבוריות ובנין. בשנת 1924 הוחלט להרחיב את מסגרתו של 'המשרד' ולהקים את 'סולל בונה'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

[ה]נוער העובד (תנועת נוער)
תנועת נוער ציונית סוציאליסטית. קשורה מבחינה אירגונית ואידיאולוגית להסתדרות הכללית. הוקמה בשנת 1924 כאיגוד מקצועי לנערים עובדים והפכה בהמשך לתנועת נוער חלוצית שהקימה ישובים רבים. בשנת 1959 התאחדה עם 'התנועה המאוחדת' במסגרת 'הנוער העובד והלומד'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

[ה]נוער העובד והלומד (תנועת)
תנועת נוער ישראלית, הוקמה בשנת 1959 עם איחודן של תנועות הנוער 'הנוער העובד' ו'הבונים-התנועה המאוחדת'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

[ה]נוער הציוני
תנועת נוער ציונית כללית עולמית שנוסדה בשנת 1931 על ידי ארגוני נוער ציוניים כלליים. התנועה חינכה להגשמה עצמית חלוצית וקיבוצית, והיתה קשורה תנועת העבודה הליברלית בישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

נחשון
חברה לספנות ודיג, שהוקמה בשנת 1936 על ידי ההסתדרות הכללית. החברה רכישה ובנתה ספינות דיג, החכירה אותן לקיבוצים, הכשירה דייגים וספנים והקימה מתקנים ומפעלי עזר עבור ענף הדיג. בשנות ה-50 שינתה החברה את שמה ל'יונה'. בשנת 1969 נסגרה החברה בשל קשיים כלכליים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

ניר שיתופי בע"מ
מסגרת ארגונית אשר מרכזת את כל משקי ההתישבות העובדת ואת תאגידיהם הכלכליים. הוקמה על ידי הסתדרות העובדים החקלאיים בשנת 1924. משמשת כזרוע המשפטית של ההסתדרות החקלאית המפקחת על שמירתם של היסודות הקואופרטיביים בישובים החקלאיים ועל הפעלת מרותה הכלכלית והארגונית של ההסתדרות עליה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

נעמת (ארגון נשים עובדות ומתנדבות)
מסגרת ארגונית של חברות ההסתדרות הכללית. הוקמה בשנת 1976 עם מיזוג 'מועצת הפועלות' ו'ארגון אמהות עובדות'. נעמת פועלת לקידום מעמד האישה ומספקת לחברות ההסתדרות שירותי חינוך, חברה וסיוע משפטי.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, ההסתדרות

נשות החלוץ - Pioneer Women
תנועה אחות של מועצת הפועלות בחו"ל. הוקמה בשנת 1925 בניו יורק במטרה לסייע לנשים ולילדים בארץ ישראל. סניפים של התנועה הוקמו בארצות הברית, בקנדה ובמדינות נוספות. בשנת 1976 התאחדה התנועה עם מועצת הפועלות במסגרת תנועת נעמת העולמית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

סולל בונה
נוסד בשנת 1924 כחברה קבלנית לעבודות ציבוריות בניה וחרושת. פעילותו נפסקה בשנת 1927, עקב משבר כלכלי, וחודשה בשנת 1935. 'סולל בונה' היה למפעל הקבלני הגדול בארץ לביצוע עבודות בניה, סלילת כבישים ועבודות ציבוריות. הקונצרן לקח על עצמו משימות בניה בהיקף נרחב בעלות חשיבות מדינית, בטחונית או לאומית, ומילא תפקיד מרכזי בבניתה ובפיתוחה של מדינת ישראל. בשנות ה-80 נקלעה החברה לקשיים ומוזגה עם 'שיכון עובדים' במסגרת קונצרן 'שיכון ובינוי'. בשנת 1996 הועברה השליטה בקונצרן לידי העובדים וחברת אריסון השקעות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

סיעה ג'
סיעה במפא"י שהוקמה בשנת 1938 על ידי ותיקי סניף מפא"י תל-אביב במפא"י כמשקל נגד לסיעה ב'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

סיעה ב'
סיעה אופוזיציונית שהתגבשה בתוך מפא"י במחצית השנייה של שנות ה-30. רוב חבריה היו אנשי 'הקיבוץ המאוחד' ופועלים עירוניים. בשנת 1944 התפלגה הסיעה ממפא"י והקימה את התנועה לאחדות העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]סנה
חברת הביטוח המרכזית של ההסתדרות הכללית. הוקמה בשנת 1924 כחברת ביטוח בבעלות פרטית, ובשנת 1927 נרכשה על ידי ההסתדרות. 'הסנה' ריכזה את עניני הביטוח של מפעלי חברת העובדים והקואופרציה, הקיבוצים והמושבים ושל ציבור העובדים. במהלך השנים גדלה החברה והיתה לקבוצת הביטוח הגדולה בארץ. בשנת 1992 בעקבות הסתבכות כספית הפסיקה החברה לפעול.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

עבודה עברית
מהערכים המנחים את תנועת העבודה הארצישראלית ואת המפעל החלוצי בארץ ישראל מאז ראשיתם. מבטא את הרצון להפוך את היהודים לעם יצרני בארצו ולבנות בסיס כלכלי איתן לישוב בארץ שאינו תלוי בגורמים זרים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

עבודה עצמית
עקרון מרכזי של תנועת העבודה, שנטבע בתקופת העלייה השנייה ולפיו על כל עובד להשתכר לפרנסתו מיגע כפיו, בעבודה עצמית ולא נצלנית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

[ה]עובד הציוני
תנועה פוליטית שהוקמה בשנת 1936 בארץ ישראל על ידי בוגרי תנועת הנוער 'הנוער הציוני'. פעלה בעיקר כסיעה בהסתדרות הכללית וקיימה זיקה ל'ציונים הכלליים'. בשנת 1948 השתתפה בהקמת המפלגה הפרוגרסיבית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

עזרה הדדית
מהעקרונות המנחים את תנועת העבודה בארץ ישראל. מתחילת דרכם בארץ הקימו אנשי תנועת העבודה מוסדות לעזרה הדדית במטרה להתמודד עם קשיי הקיום. העקרונות הסוציאליסטים של אנשי התנועה השתלבו במגמה זו. עם הקמת ההסתדרות נקבע עקרון העזרה ההדדית כאחד מארבעת היסודות עליהם בנויה ההסתדרות. עקרון העזרה ההדדית השתקף בפעילותה של ההסתדרות ובמוסדותיה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

עליה חמישית
התקופה שבין השנים 1939-1929, שבה הגיעו לארץ ישראל כרבע מליון עולים, רובם מפולין, מגרמניה וממזרח אירופה. הסיבות העיקריות לעליה היו הרעה במצבם של יהודי אירופה, עלית הנאצים לשלטון בגרמניה וסגירת שעריהן של רוב מדינות העולם פני הגירה יהודית. המהגרים היו ברובם עירוניים, בעלי הון ובני המעמד הבינוני. העליה תרמה רבות לפיתוח המגזר העירוני, התעשיה והמסחר.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עליה רביעית
התקופה שבין השנים 1928-1924 שבה הגיעו לארץ ישראל כ-70,000 עולים, רובם ממזרח אירופה. הסיבות העיקריות לעליה היו החמרה במצבם הכלכלי של יהודי פולין וסגירת שערי ארצות הברית להגירה ממזרח אירופה. בקרב העולים בלטו בני המעמד הבינוני אשר תרמו להתפתחות המגזר העירוני, התעשיה והמסחר. מיעוטם של העולים פנו להתישבות חקלאית:. בני המעמד הבינוני הקימו מושבות חקלאיות ופיתחו את ענף הפרדסנות, הפועלים הקימו ישובים חקלאיים שיתופיים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]פועל
התאגדות הספורט הגדולה בישראל. ארגון 'הפועל' הוקם בשנת 1926 כאיגוד הספורט של ההסתדרות הכללית במטרה לפעול לטיפוח תרבות הגוף ובריאותו של העובד. בתקופה שקדמה להקמת המדינה מילא 'הפועל' תפקידים לאומיים חשובים.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]פועל המזרחי
הסתדרות פועלים דתיים ציוניים. נוסדה באפריל 1922 בירושלים. התנועה פעלה למען זכויות הפועלים הדתיים, הקימה ישובים חקלאיים, מוסדות כלכליים, מוסדות חינוך ואת תנועת הנוער 'בני עקיבא'. לאחר קום המדינה היתה למפלגה, אשר יוצגה בכנסת והיתה שותפה בממשלה. בשנת 1956 התאחדה 'הפועל המזרחי' עם ה'מזרחי' והקימה את המפד"ל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]פועל הצעיר [מפלגת]
מפלגת פועלים עבריים בארץ ישראל. הוקמה בשנת 1905 על ידי אנשי העליה השניה יוצאי 'צעירי ציון'. המפלגה דגלה בהגשמת הציונות באמצעות חברה עברית עובדת, בהשפעת תורתו של א"ד גורדון.'הפועל הצעיר' פעלה בתחומי התעסוקה, התרבות, הבריאות וההתישבות, והשתתפה בהקמת ההסתדרות הכללית. בשנת 1920 הקימו 'הפועל הצעיר' ו'צעירי ציון' באירופה מסגרת משותפת בשם 'התאחדות'. בשנת 1930 התאחדו 'הפועל הצעיר' ו'אחדות העבודה' והקימו את מפא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פועלי אגודת ישראל (פא"י)
תנועת פועלים חרדית אשר נוסדה בפולין בשנת 1922 כפלג של 'אגודת ישראל'. התנועה שיתפה פעולה עם התנועה הציונית ועם מוסדות הישוב והקימה קיבוצים, מושבים ומוסדות חינוך. חברי התנועה השתייכו להסתדרות העובדים. לאחר קום המדינה היתה 'פועלי אגודת ישראל' למפלגה אשר יוצגה בכנסת כסיעה עצמאית או כחלק מחזית דתית. בתום כהונת הכנסת ה-11 נעלמה מהמפה הפוליטית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פועלי ציון [מפלגת]
מפלגת פועלים ציונית סוציאליסטית. נוסדה בשנת 1905 ברוסיה. הושפעה מתורתו של דב ברוכוב. באותה שנה הוקמה הסניף הישראלי של המפלגה. בשנת 1907 הוקמה בהאג 'הברית העולמית של פועלי ציון', שהשתלבה בתנועה הציונית העולמית. בשנת 1919 התאחדו 'פועלי ציון' בארץ ישראל עם הבלתי מפלגתיים והקימו את 'אחדות העבודה'. בשנת 1920 התפלגה התנועה העולמית לפלג ימני ושמאלי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פועלי ציון שמאל [מפלגת]
מפלגה יהודית סוציאליסטית. הוקמה בשנת 1920 בעקבות פילוג 'הברית העולמית של פועלי ציון' בשל חילוקי דעות בנוגע ליחס לציונות ולקומוניזם. המפלגה פעלה בארץ ישראל ובחו"ל ועברה במהלך השנים פילוגים ואיחודים רבים. בשנת 1946 התאחדת המפלגה בארץ עם התנועה לאחדות העבודה במסגרת 'לאחדות העבודה-פועלי ציון'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

פק"פ (פאלעסטינישע קאמוניסטישע פארטיי)

מפלגה קומוניסטית שפעלה בארץ ישראל בשנים 1943-1922. המפלגה היתה חברה בקומינטרן, פעלה לפי הוראותיו והתיחסה לציונות בשלילה. בשנת 1943 התפלגו החברים היהודים והערבים למפלגות שונות. בשנת 1948 שבו והתאחדו הפלגים במסגרת מק"י.


שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

פרשת לבון ('הפרשה')
פרשה שהסעירה בתחילת שנות ה-60 את מדינת ישראל. במרכז הפרשה עמדו פנחס לבון, שביקש לטהר את שמו מהאחריות ל'עסק הביש', וראש הממשלה דוד בן-גוריון, שסירב לעשות כן. 'הפרשה' גרמה למחלוקת פוליטית וציבורית חריפה שהובילה לשינויים במפה הפוליטית, להחלשותה של מפא"י ולחילופים בהנהגת המדינה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

צים - חברת השיט הישראלית בע"מ
חברת ספנות ישראלית. הוקמה בשנת 1945 על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הכללית ו'חבל ימי לישראל'. בשנת 1959 הצטרפה ממשלת ישראל כשותפה ב'צים'. במהלך השנים עסקה החברה בהובלת נוסעים ומטענים. כיום 'צים' היא מחברות הספנות הגדולות בעולם, מתמחה בהובלת מכולות משא ונמצאת בבעלות פרטית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קואופרציה בישראל
הקואופרציה בארץ ישראל התפתחה במקביל להתפתחות היישות הלאומית בארץ. התאגדות קואופרטיבית מודרנית החלה בתחילת המאה ה-20. עם הקמתם של תאים שיתופיים על ידי חלוצי העליה השניה. בהמשך הוקמו קואופרטיבים בתחומים שונים: יצור ושירותים, צרכנות, חקלאות, אשראי, ביטוח ושיכון. התנועה הקואופרטיבית בישראל הגיעה לשיאה בשנותיה הראשונות של המדינה, ומאז החל תהליך של צמצום ונסיגה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

קופות מלווה וחיסכון של העובדים
אגודות שיתופיות שסיפקו שרותי אשראי וחיסכון לפועלים. הקופה הראשונה הוקמה בשנת 1925 ובעקבותיה קמו עשרות קופות נוספות. פעילותן של הקופות הגיעה לשיאה בשנות ה-40. אחרי קום המדינה התקשו הקופות להתחרות בבנקים הגדולים והתמזגו עם בנק הפועלים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

קופת חולים הכללית
נוסדה בשנת 1920 עם הקמתה של ההסתדרות הכללית וסיפקה שירותים רפואיים לחברי ההסתדרות על פי עקרון העזרה ההדדית. היתה למוסד הרפואי הגדול ביותר בישראל וסיפקה מגוון רחב של שירותים רפואיים לחברי ההסתדרות בכל רחבי הארץ. בעקבות 'המהפך' בשנת 1977 נחלש מעמדה של קופת חולים והיא נקלעה למשבר קשה. בשנת 1994 נותק הקשר בין החברות בהסתדרות הכללית לבין החברות בקופת חולים הכללית. בשנת 1999 שונה שמה של הקופה ל'שירותי בריאות כללית'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

[ה]קיבוץ הארצי - השומר הצעיר
תנועה ארצית של קיבוצי 'השומר הצעיר'. נוסדה בשנת 1927 על ידי ארבעה מקיבוצי 'השומר הצעיר'. במהלך השנים הקימה התנועה ברחבי הארץ עשרות קיבוצים, אשר התאפיינו בקולקטיביות רעיונית וביציבות חברתית וכלכלית. בשנת 2000 התאחד 'הקיבוץ הארצי' עם התק"ם והוקמה 'התנועה הקיבוצית'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]קיבוץ הדתי
הארגון הארצי של הקיבוצים הדתיים. נוסד בשנת 1938 על ידי הקבוצות הקשורות לתנועת ה'פועל המזרחי'. 'הקיבוץ הארצי' מקיים קשר הדוק עם תנועת הנוער 'בני עקיבא'. כיום כולל 'הקיבוץ הדתי' 16 קיבוצים ו-3 מושבים שיתופיים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]קיבוץ המאוחד
תנועה קיבוצית ארצית שהוקמה בשנת 1927 על בסיס קיבוץ עין חרוד. 'הקיבוץ המאוחד' היה התנועה הקיבוצית הגדולה ביותר בתקופת הישוב ובשנותיה הראשונות של המדינה ומילא תפקיד מרכזי בחיים הפוליטים, הכלכליים והבטחוניים של הישוב והמדינה. בשנת 1951 התפלג 'הקיבוץ המאוחד' וכשליש מהקיבוצים עברו ל'איחוד הקבוצות והקיבוצים'. בשנת 1980 התאחדו 'הקיבוץ המאוחד' ו'איחוד הקבוצות והקיבוצים' והקימו את התנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"ם).
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קיבוץ עין חרוד
התנועה הקיבוצית הארצית הראשונה. בשנת 1923, לאחר פרישתו מ'גדוד העבודה', התפתח עין חרוד לתנועה ארצית בשם 'קיבוץ עין חרוד' אשר כללה פלוגות עבודה וקיבוצים נוספים. התנועה דגלה בקיבוץ פתוח, גדול וגדל, העוסק בחקלאות, בתעשיה, בעבודות ציבוריות ובמשימות לאומיות. בשנת 1927 הקים 'קיבוץ עין חרוד' יחד עם קיבוצי 'החלוץ' את תנועת 'הקיבוץ המאוחד'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

קפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל)
קרן שהוקמה בשנת 1910 על ידי מפלגת 'פועלי ציון' במטרה לסייע לעלייתם של פועלים יהודים לארץ ישראל ולתמוך בקליטתם. קפא"י פעלה בתקופת עליה שניה ושלישית ובשנת 1925 הועברה לרשות הסתדרות העובדים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

קרן חוסר עבודה
קרן שהוקמה בשנת 1932 על ידי ההסתדרות הכללית ומומנה בכספי חברי ההסתדרות. בתקופות של משבר כלכלי סיפקה הקרן מקומות עבודה וסייעה למובטלים. לאחר קום המדינה הופסקה פעילות הקרן ומרבית תפקידיה הועברו ל'משען'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

רפ"י - רשימת פועלי ארץ ישראל
מפלגה שהוקמה ביוני 1965 על ידי דוד בן-גוריון ותומכיו במפא"י בעקבות דחיית דרישתו של בן-גוריון לחקירה נוספת של 'פרשת לבון' והקמת 'המערך לאחדות פועלי ישראל'. בינואר 1968 התאחדו מפא"י, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' וחלק מחברי רפ"י והקימו את 'מפלגת העבודה הישראלית'. בן-גוריון וחלק מחברי רפ"י לא הצטרפו לאיחוד והקימו את 'הרשימה הממלכתית'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

רק"ח (רשימה קומוניסטית חדשה)
מפלגה קומוניסטית שהוקמה בשנת 1964 על ידי פלג שפרש ממק"י. המפלגה שמרה על נאמנות מוחלטת לברית המועצות עד להתפרקותה דשל המעצמה בשנת 1991. בשנת 1977 הקימה המפלגה יחד עם 'הפנתרים השחורים' את חד"ש ומאז היא מתמודדת בבחירות לכנסת במסגרת זו. בשנת 1989 חזרה המפלגה לשם מק"י.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, ההסתדרות

[ה]רשימה הממלכתית
מפלגה שהוקמה בשנת 1968 על ידי דוד בן-גוריון וחלק מחברי רפ"י אשר סירבו להצטרף למפלגת העבודה. המפלגה השתתפה בבחירות לכנסת ה-7 ולוועידת ההסתדרות ה-11. במהלך הקדנציה פרש בן-גוריון מהמפלגה וחלק מהחברים עברו למפלגת העבודה. בשנת 1973 נמנתה הרשימה הממלכתית עם המפלגות שייסדו את 'הליכוד'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

[ה]שבת השחורה
כינוי לשבת ה-29 ביוני 1946, שבה ערכו הבריטים מבצע רחב היקף נגד פעילות תנועת המרי העברי. במסגרת המבצע נערכו חיפושים בעשרות ישובים אחר נשק בלתי חוקי, הוחרמו מסמכים במוסדות ציבוריים ונאסרו אלפי אנשים, בהם כמה מראשי הישוב היהודי. בעקבות אירועי 'השבת השחורה' החליטה הנהלת הסוכנות על הפסקת הפעולות של תנועת המרי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]שומר
ארגון שומרים יהודיים שפעל בארץ ישראל בשנים 1920-1909. נוסד על ידי אנשי העליה השניה חברי הארגון החשאי 'בר-גיורא'. חברי הארגון עסקו בשמירה על המושבות והקימו כפרי שומרים. בשנת 1920 פורק ארגון 'השומר' ובמקומו הוקם ארגון ה'הגנה'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

שח"ל (שירות חלוצי לישראל)
גוף שהקימה מפא"י ביוזמתו של בן-גוריון ואשר נועד לשנות את האוירה ההתנדבותית בארץ ולבצע משימות חלוציות. רובם של מתנדבי השח"ל שירתו בישובי העולים ומיעוטם התישבו בנגב ואזור אילת. היקף ההתנדבות לשח"ל היה נמוך בהרבה מהציפיות והפעילות באזור אילת גרמה לגרעונות כבדים. בשנת 1954 הוחלט במפא"י לפרק את שח"ל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

שיכון עובדים בע"מ
חברת השיכון המרכזית של הסתדרות העובדים הכללית וחברת השיכון הציבורי הגדולה בישראל. הוקמה בשנת 1955 בעקבות מיזוגן של חברות השיכון ההסתדרותיות 'שיכון' ו'נווה עובד'. בשנת 1989 התמזגה החברה עם 'סולל בונה' במסגרת 'שיכון ובינוי בע"מ'. בשנת 1996 נמכר חלקה של ההסתדרות בבעלות על 'שיכון ובינוי' לעובדי החברה ולקבוצת משקיעים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

שכונות עובדים
שכונות שנבנו עבור פועלים ביוזמת ההסתדרות הכללית. השכונות הוקמו במטרה לשחרר את הפועל העירוני מנטל שכר הדירה הגבוה, לשפר את תנאי המחיה שלו וליצור בשיכונים הווי פועלי-הסתדרותי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

של"י (מחנה של"י)
מפלגת שמאל שהוקמה בשנת 1977 על ידי חברים מהתנועות 'מוקד', מר"י, 'ברית השמאל הציוני הסוציאליסטי' ו'הפנתרים השחורים'. שמה הוא ראשי תיבות של שלום לישראל ושוויון לישראל. בשנת 1977 השתתפה המפלגה בבחירות לכנסת ה-9 ולהסתדרות הכללית. בשנת 1981 המפלגה לא עברה את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-10 והתפרקה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

תיעוש אזורי פיתוח בע"מ
קונצרן שהוקם בשנת 1958 כשותפות של הממשלה וההסתדרות הכללית במטרה לפעול לתיעוש אזורי הפיתוח. בשנת 1967 עברה מלוא הבעלות לידי חברת העובדים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

תכלת-אדום
תנועה קטנה של אנשי שמאל שהוקמה בשנת 1973. לקראת הבחירות לכנסת ה-8 הקימה התנועה יחד עם מק"י רשימה משותפת בשם 'מוקד'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, מפלגות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

תנובה
נוסדה בשנת 1926 כמפעל קואופרטיבי של ההתישבות העובדת לצורך עיבוד ושיווק תוצרת חקלאית. יותר מ-600 ישובים חקלאיים ומאות משקים חקלאיים היו קשורים ל'תנובה' והשתמשו בשירותיה. במהלך השנים יצרה ושיווקה תנובה בהיקף רחב מגוון של מוצרים חקלאיים והיתה לקונצרן המזון הגדול בישראל. בשנת 1999 החל תהליך הפרטתה של תנובה. בשנת 2007 הוחלט על מכירתה לקרן 'אייפקס'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

[ה]תנועה לאחדות העבודה
מפלגה ציונית סוציאליסטית שהוקמה בשנת 1944 על ידי אנשי סיעה ב' לאחר פרישתם ממפא"י. הונהגה על ידי יצחק טבנקין ופעילותה התבססה בעיקר על חברי 'הקיבוץ המאוחד'. בשנת 1946 התאחדה עם 'פועלי ציון שמאל' והקימה את 'לאחדות העבודה-פועלי ציון'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

תנועת הפועלות
שם כולל למסגרות וארגונים של חברות ההסתדרות הכללית. תנועת הפועלות הוקמה בשנת 1921 ופעלה כמוסד אוטונומי במסגרת ההסתדרות. תנועת הפועלות פעלה לשיפור מעמדן של הנשים בתנועת הפועלים ובכלל, לקידום האינטרסים שלהן ולשיפור תנאי העבודה שלהן. מועצת הפועלות הקימה גם שירותי רווחה לנשים עובדות ולעקרות בית. בשנת 1976 הוחלף שמה של תנועת הפועלות ל'נעמת'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

מאגר: מושגים (131/412)