Bookmark and Share

ראש האתר היסטוריה

מדור זה עוסק בתולדות תנועת העבודה בארץ למן ראשיתה, בתקופת 'היישוב', ועד לשנות ה-70.
תיחום זמן זה נועד לשמור על צביונו של האתר כולו כאתר היסטורי, לא-פוליטי.

עיבוד וכתיבה: ד"ר אביגיל פז-ישעיהו.
יעוץ: פרופ' יוסף גורני ופרופ' יצחק גרינברג.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.