Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ההסתדרות

טבלת המבנה הנהולי של ההסתדרות 1977-1920

המבנה הנהולי של ההסתדרות הכללית, כולל השוואה למבנה הנהולי של חברת העובדים.

 

הועידה הכללית

 
 
הועידה הכללית של ההסתדרות
 
ועידה ראשונה 1920 ועידה שניה 1923 ועידה שלישית 1927
 
ועידה רביעית 1933/4 ועידה חמישית 1942 ועידה שישית 1944/5
 
ועידה שביעית 1949 ועידה שמינית 1956 ועידה תשיעית 1960
 
ועידה עשירית 1966 ועידה אחת-עשרה 1969 ועידה שתים-עשרה 1974
 
ועידה שלוש-עשרה 1977  
 

מועצת ההסתדרות

 
 
המוסד העליון של ההסתדרות בין ועידה לועידה.
חבריה נבחרים בועידת ההסתדרות.
 

 

הועד הפועל של ההסתדרות

 
 
המוסד העליון המנהל את ענייני ההסתדרות בתקופה שבין מועצת הסתדרות אחת לבאה אחריה ואחראי לכל פעולותיה בפני ועידת ההסתדרות ומועצת ההסתדרות.
 

 

מזכירות הועד הפועל / הועדה המרכזת

 
משנת 1945 שונה השם ל: וועדה מרכזת.
הוועדה נבחרת על-ידי הועד הפועל ומשמשת כמזכירות פעילה שלו. תפקידה לנהל את עבודתה השוטפת של ההסתדרות. חלקם של החברים בוועדה אחראים באופן ישיר לוועדות ואגפים בועד הפועל, אחרים הנם חברים בלי תיק.
 

 

מזכיר ההסתדרות

 
התפקיד הבכיר בהסתדרות. המזכיר נבחר לתפקידו על-ידי הועד הפועל ומינהלת חברת העובדים. בתפקידו הוא מרכז את עבודתה המעשית של ההסתדרות ועומד בראש הועדה המרכזת, המנהלת את פעולותיה השוטפות של ההסתדרות.
 

 

מבנה ההסתדרות בהשוואה למבנה חברת העובדים

 
חזור לראש הדף | הדפס דף זה | חזרה לדף קודם | חזרה לעמוד הבית |