Bookmark and Share

ראש האתר ההסתדרות

מדור זה עוסק בהסתדרות העובדים הכללית: בייחודה כמערכת כלכלית, חברתית וביטחונית (עד קום המדינה), בתרומתה הלאומית בימים שקדמו להקמת המדינה ובפועלה במסגרת מדינת ישראל עש שנת 1977.

עריכה וכתיבה: מר בן רבינוביץ, פרופ' יצחק גרינברג, ד"ר אביגיל פז-ישעיהו,
יעוץ: ד"ר אבי בראלי, פרופ' יצחק גרינברג ומר בן רבינוביץ.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.