Bookmark and Share

ראש האתר בריאות ורווחה

מדור זה עוסק במוסדות העזרה ההדדית שהקימה תנועת העבודה עבור חבריה ובתשתית הסוציאלית שהוקמה על בסיסם במדינת ישראל.

כתבה: פרופ' שפרה שורץ.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.