Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

מפות

*** מפות אלה מכילות ישובים שקמו עד שנת 1967.
*** המפות הדינאמיות מבוססות על הנתונים במאגר הישובים במיפוי על מנגנון GoogleMaps.
*** סבלנות - חלק מהמפות נטענות לאט עקב ריבוי המידע. שווה לחכות...


מפה אינטגרטיבית של ישובים לפי תקופה (כולל מפות חלוקה שונות)

מפה אינטגרטיבית של ישובים לפי סוג ישוב (קיבוץ, מושב...)

מפה אינטגרטיבית לפי תנועת התיישבות (הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי...)


מפות פרטניות

מפות פרטניות
לפי תקופות:
מפות פרטניות
לפי התנועה המיישבת:
מפות פרטניות
לפי סוגי הישוב:
ישובי עליה ראשונה 1903-1887
ישובי עליה שניה 1918-1904
ישובי עליה שלישית 1923-1919
ישובי עליה רביעית 1928-1924
ישובי עליה חמישית 1939-1929
ישובי חומה ומגדל 1939-1936
ישובי תקופת המאבק 47-1940
11 הנקודות בנגב 1946
ישובים שקמו במלחמת העצמאות
קיבוצי הפילוג 1951
ישובי העשור הראשון 58-1949
ישובי העשור השני 67-1959
איחוד הקבוצות והקיבוצים
הקיבוץ המאוחד
הקיבוץ הארצי
חבר הקבוצות
תנועת המושבים
הפועל המזרחי
פועלי אגודת ישראל
הקיבוץ הדתי
העובד הציוני
קיבוץ
קבוצה
מושב
מושב עובדים
מושב שיתופי
מושבה
חזור לראש הדף | הדפס דף זה | חזרה לדף קודם | חזרה לעמוד הבית |