Bookmark and Share

ראש האתר חינוך

המדור עוסק בתולדות 'זרם העובדים בחינוך', שהשתייך לתנועת העבודה בארץ ישראל וכן במסגרות החינוך הבלתי פורמליות של תנועת העבודה ובמפעליה החברתיים-חינוכיים.

כתב: פרופ' יובל דרור.
ערכה: ד"ר אביגיל פז-ישעיהו.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.