Bookmark and Share

ראש האתר משק וקואופרציה

מדור זה עוסק במערכות הכלכליות שהקימה תנועת העבודה בארץ: במשק העובדים ההסתדרותי,ב'חברת העובדים',במוסדות הקואופרטיביים, ובמשקי ההתיישבות הקיבוצית והמושבית בארץ.

כתבו (פרקים שונים): פרופ' יצחק גרינברג וד"ר אביגיל פז-ישעיהו.
ערכה: ד"ר אביגיל פז - ישעיהו.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.