Bookmark and Share

ראש האתר הגנה וביטחון

המדור עוסק בהקמתה של התשתית הביטחונית בתקופת 'היישוב' ושנותיה הראשונות של המדינה וכן מציין את תרומתה של תנועת העבודה בתחום זה.

כתב: ד"ר מרדכי נאור.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.